หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร

Bachelor of Business Administration Program in Culinary Arts and Kitchen Management

ปลุกพรสวรรค์ สานฝันสู่การเป็นเชฟชั้นนำ

หากคุณใฝ่ฝันที่จะเป็นเชฟมืออาชีพ และ Passion ของคุณคือการทำอาหาร มาปลดปล่อยศักยภาพแบบไร้ขีดจำกัดได้ที่นี่! Dusit Thani College มีความพร้อมทั้งด้านหลักสูตรที่มีเนื้อหาหลากหลาย คณาจารย์ที่มากประสบการณ์ ห้องปฏิบัติการครัวและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ตามมาตรฐานระดับสากล พรั่งพร้อมด้วยวัตถุดิบ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่

เรียนรู้ศาสตร์การครัวครบครัน

 • ฝึกฝนทักษะการประกอบอาหารเข้มข้นกว่า 1,500 ชั่วโมง ทั้งการประกอบอาหารไทย ไม่ว่าจะเป็นไทยโบราณ อาหารประจำภาค อาหารเอเชีย  และยังมีอาหารตะวันตกอย่างฝรั่งเศส หรือขนมหวานต่างๆ เช่น ขนมเค้ก ขนมอบแบบฝรั่งเศสนานาชนิด รวมไปถึงเทคนิคการทำช็อกโกแลต และเบเกอรี่อีกมากมาย
 • เชี่ยวชาญในการใช้เครื่องครัวและอุปกรณ์ต่างๆ
 • อัดแน่นความรู้ด้านผลิตภัณฑ์อาหารและความรู้เกี่ยวกับโภชนาการอาหาร
 • รู้ลึกรู้จริงในเรื่องหลักสุขาภิบาลและความปลอดภัยในการทำงาน
 • ปลูกฝังความคิดและการแก้ปัญหาอย่างผู้ประกอบการ
 • ฝึกใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ พัฒนาอาหารและขนม
 • เรียนรู้เกี่ยวกับการบริการอาหารที่หลากหลาย

เราจะขยายกรอบความคิด ยกระดับมาตรฐานการทำงาน เพื่อให้นักศึกษาก้าวเข้าสู่การเป็นผู้นำเทรนด์ด้านธุรกิจอาหารอย่างแท้จริง

ระยะเวลาที่เรียน

หลักสูตร 4 ปี (8 เทอม)

วันที่เริ่มการศึกษา

ภาคเรียนที่ 1 – สิงหาคม
ภาคเรียนที่ 2 – มกราคม


ดาวน์โหลดโบรชัวร์หลักสูตรเส้นทางอาชีพ

 • เจ้าของธุรกิจด้านร้านอาหารหรือ ภัตตาคารสมัยใหม่
 • เจ้าของธุรกิจขายอาหาร
 • เจ้าของธุรกิจขายเบเกอรี่
 • เจ้าของธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายอาหาร
 • เจ้าของธุรกิจขายขนมและอาหารผ่านระบบออนไลน์
 • อาจารยส์อนด้านวิชาการด้านอาหารระดับปวช. ปวส.
 • เจ้าหน้าที่วิชาการด้านอาหาร
 • ประกอบอาชีพประกอบอาหารใน โรงแรม หรือร้านอาหารชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • พนักงานแผนกจัดเลี้ยง
 • พนักงานประกอบอาหารในธุรกิจบริการ เช่น โรงพยาบาล ศูนย์ประชุม
 • ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท
 • นักออกแบบอาหาร ถ่ายภาพหนังสือนิตยสารเกี่ยวกับอาหาร
 • ที่ปรึกษาธุรกิจร้านอาหารภัตตาคารและครัว
 • นักกำหนดอาหารในโรงพยาบาลต่างๆ

เรียนจบแล้ว มีงานรองรับ

อัตราการจ้างงานสูงถึง 95%

รายละเอียดเพิ่มเติม

เชฟอาร์ ธีรภัทร ตียาสุนทรานนท์

Board of Thailand Chef Association Executive Chef และเจ้าของ “Home Kitchen Studio”
เชฟกระทะเหล็ก ประเทศไทย

“ผมเป็นศิษย์เก่าทั้งในระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 10 และปริญญาโท รุ่นที่ 9 สิ่งที่ได้จากวิทยาลัยแห่งนี้ ค่อนข้างส่งผลต่อชีวิตประจำวัน อย่างเช่น การบริหาร การจัดการ การหล่อหลอม DNA ความเป็นวิทยาลัยดุสิตธานี การให้ความเป็น professional ผมมีความภาคภูมิใจที่จบจากสถาบันแห่งนี้ ซึ่งเป็นใบเบิกทางที่ทำให้ผมสามารถมาถึงทุกวันนี้ สมัยเรียนผมก็เป็นเด็กกิจกรรม เป็นเด็กแข่งตั้งแต่ปี 1 ถึงปี 4 หล่อหลอมความเป็นคนมีระเบียบวินัย ความอดทน สิ่งที่ได้เรียนรู้มาจากคณาจารย์หล่อหลอมและเสริมสร้างให้ประสบความสำเร็จ เพราะรากฐานเรามั่นคง จะเจอกับสถานการณ์แบบไหนก็สามารถรับมือได้ ผมขอขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์มาให้กับผม ครึ่งชีวิตความรู้ที่ผมมีมาจากบุคลากรและอาจารย์ทุกท่านครับ”

ธนิดา อมรวาทิน

Corporate Thai Chef, Centara Hotel and Resort

เรามีทุกวันนี้เพราะวิทยาลัยดุสิตธานี เริ่มจากที่เราทำอะไรไม่เป็นเลย แล้วเราก็ได้มาเรียนที่วิทยาลัย ได้เรียนในห้องเรียนและปฏิบัติงานกับอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถที่เขามีประสบการณ์จริง ในขณะที่เราเรียนเราก็ได้ไปฝึกงานทำให้เรามีพื้นฐานที่ดี สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สะสมในตัวของเราที่ทำให้เราประสบความสำเร็จในหน้าที่ ณ ปัจจุบันนี้ ถ้าเรารักทางด้านวิชาชีพ ด้านการโรงแรม ด้านอาหาร ด้านการทำกับข้าว วิทยาลัยดุสิตธานีเป็นที่ที่เหมาะที่สุด ระยะหลังมาก็มีรุ่นน้องมาฝึกงาน เราก็เห็นว่าน้องเขาก็เจริญรอยตามที่เราเป็น สิ่งเหล่านี้พี่ว่ามันมาจากวิทยาลัยของเราที่ให้ความรู้และสอนเรา ทำให้เราเป็นบุคคลที่มีศักยภาพในวงการโรงแรม ทุกวันนี้เวลาที่พี่เจอรุ่นน้องหรือเพื่อนร่วมงาน พี่ก็จะพูดได้เต็มปากเลยว่าพี่จบมาจากวิทยาลัยดุสิตธานี

ณัฎฐินี ปลอดทอง

ผู้เชี่ยวชาญอาหารไทย, Makro

ความเป็น “เด็กครัว” ทำให้เราอดทน ติดดิน และมี Service Mind ในลมหายใจ เครื่องแบบที่เราใส่ทำให้เราเคร่งครัดต่อการแต่งกายอย่างมีกาลเทศะ กฎระเบียบอย่างคนโรงแรมทำให้เรามีวินัย เคารพกฎระเบียบ และอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้อาวุโส เมื่อหลอมทุกอย่างเข้าด้วยกันจึงเป็นเราในวันนี้ และการนำพาตัวเองมายืนอยู่ในจุดนี้ได้ โอกาสในชีวิต น่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุด ด้วยระบบการเรียนการสอนด้าน Culinary Arts อย่างเป็นระบบของวิทยาลัยดุสิตธานี โดยเฉพาะในวิชาอาหารแบบตะวันตก ซึ่งมีข้อได้เปรียบจากวัฒนธรรมอาหารที่มีการสืบทอดอย่างเป็นระบบ และเป็นขั้นตอน ดิฉันจึงอยากเห็นการปรับใช้ระบบดังกล่าวในการพัฒนาหลักสูตรอาหารไทยอย่างลงลึก ดำรงอัตลักษณ์ความเป็นไทย ทั้งในเรื่องตำรับอาหาร วิธีการ และประวัติศาสตร์ความเป็นมา ผสานไปกับการจัดระบบการเรียนรู้ เพื่อทำให้อาหารไทยของเรามีการสืบทอดต่ออย่างถูกต้องและยั่งยืนค่ะ

ดร. พลอยจรัส ประกัตฐโกมล

ผู้จัดการแผนกกิจกรรมการแข่งขัน, วิทยาลัยดุสิตธานี

สิ่งที่วิทยาลัยดุสิตธานีให้ คือ ความอดทนในการทำงานหนักและไม่เกี่ยงงานว่าจะเป็นงานแบบไหน จนขนาดที่มีคำกล่าวว่าเด็กดุสิตธานีนั้นทนถึกและบึกบึนทั้งผู้ชายและผู้หญิง และความเป็นมาตรฐานของดุสิตธานีที่หล่อหลอมนักศึกษาให้มีคุณภาพใกล้เคียงกันมาก อย่างน้อยในด้านของความรับผิดชอบและความตั้งใจในการทำงาน

นายธิติสรณ์ อมตะสินธุ์

Executive Chef, โรงแรมสุโขทัย

วิทยาลัยดุสิตธานีเป็นสถานศึกษาอันดับหนึ่งในประเทศไทยสำหรับอาชีพเชฟในความคิดเห็นของผม น้องๆ ฝึกงานที่มาจากวิทยาลัยดุสิตธานีจะมีความพร้อมและเข้าใจได้เร็วกว่า เชฟหลายๆ ท่านที่โรงแรมสุโขทัยก็จบมาจากวิทยาลัยดุสิตเช่นกัน สำหรับตัวผมเองวิทยาลัยจึงมีส่วนสำคัญในความสำเร็จตามเป้าหมายที่ผมตั้งไว้ในอายุไม่มาก

ศุภสิทธิ์ กิจเลิศบรรจง

เจ้าของร้านอาหารในเมืองชิคาโก

ผมอยากจะขอบคุณวิทยาลัยดุสิตธานีเป็นอย่างยิ่งที่ทำให้ผมประสบความสำเร็จในวันนี้ ผมได้หลายสิ่งหลายอย่างมาจากที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน การสอน การทำกิจกรรม ภาวะผู้นำ การกล้าแสดงออก และทุกสิ่งทุกอย่างหลอมรวมกันเป็นผมในวันนี้ และทำให้ผมแกร่งพอที่จะไปสู้กับโลกภายนอก ซึ่งวันนี้ผมได้รับความรู้ได้รับทุกอย่างจากที่นี่ไปเต็มที่ แล้วผมได้ไปเปิดร้านอาหารที่นู่น ซึ่งผมบอกได้เลยว่าของเราไม่แพ้ใคร ความรู้ ความสามารถของเรารับประกันได้เลยว่าสู้คนอื่นเค้าได้ อยู่ที่ว่าคุณกล้าพอไหมที่จะเผชิญโลกภายนอกด้วยความมั่นใจว่าเราพร้อม เรามีความรู้เต็มเปี่ยม เรามีภาวะผู้นำ เรากล้าที่จะเผชิญปัญหาไม่ว่าอะไรก็ตาม ผมอยากจะเรียนเชิญและแนะนำว่าที่นี่เป็นที่ที่คุณควรจะต้องมาเรียน ไม่ว่าคุณจะอยากทำงานในการบริการด้านใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ พนักงานโรงแรม ทำสปา หรืออะไรก็ตามที่เป็นสายงานบริการ ผมว่าคุณมาถูกที่

ศุภมงคล ศุภพิพัฒน์

เชฟ และเจ้าของร้านอาหาร Chef Table by Chef Art

ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่จบมาผมยังไม่เคยลืมช่วงเวลาดีๆ ที่เคยได้ศึกษาที่วิทยาลัยดุสิตธานีเลย ผมได้รับการเรียนรู้จากอาจารย์ผู้สอนที่ได้สอนจากประสบการณ์จริง ซึ่งเป็นผลดีมากและเป็นสิ่งดีๆ ที่ติดตัวผมมาจนถึงทุกวันนี้ ผมกล้าพูดได้เต็มปากเลยว่าถ้าไม่ได้เรียนที่วิทยาลัยดุสิตธานีมันก็อาจจะไม่ได้เป็นผมในทุกวันนี้ ที่ๆ เล็กแต่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ

Turn Your Passion Into Your Profession Learn more

logo

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • Strictly Necessary Cookies
  เปิดใช้งานตลอด

  These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems. They are usually only set in response to actions made by you which amount to a request for services, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms. You can set your browser to block or alert you about these cookies, but some parts of the site will not then work. These cookies do not store any personally identifiable information.Read More

 • Performance Cookies

  These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not know when you have visited our site, and will not be able to monitor its performance. Read More

บันทึก