Hi

ผู้คนและ ความสำเร็จ

รู้จักกับศิษย์เก่าและวิทยากรพิเศษ

สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (กรุงเทพฯ)

สิริกาญจน์ วันเพ็ญ

ตำแหน่ง : เจ้าของกิจการ วังยาวริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
ศิษย์เก่า : ปริญญาโท สาขาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร

“สุขสำเร็จด้วยปัญญา คำขวัญที่ก้องดังอยู่ในใจของเราชาวดุสิตธานี เป้าหมายของการศึกษานั้นต้องมุ่งให้ผู้เรียนมีเสรีทางความคิด ซึ่งตลอด 2 ปีที่ผ่านมา หลายคนอาจจะมองว่าที่นี่คือสถานศึกษา​เหมือนที่อื่น ๆ ทั่ว ๆ ไป แต่ดิฉันกลับมองว่าที่นี่เป็นเหมือนสถานที่​ฝึกอาชีพ ฝึกให้เราเข้าใจในสิ่งนั้น ๆ อย่างแท้จริง และเข้าใจถึงแก่นของศาสตร์​ในด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ​ เพราะทุกย่างก้าวจากที่นี่ อบอวลไปด้วยความรัก ความผูกพัน​ ความเมตตา​ที่คณาจารย์​มีให้ ทำ ให้ดิฉัน​ตระหนัก​อยู่​เสมอว่าสถาบันแห่ง​นี้​เป็น​มากกว่า​สถานศึกษา
เป็นสถานที่ที่ทั้งรวมศาสตร์​และ​ศิลป์​เข้าด้วยกัน เพื่อพัฒนา​ศักยภาพ​และต่อยอดอาชีพ​ที่มั่นคงแก่ตัวเราได้อย่างสมบูรณ์แบบ​ ก่อนที่ดิฉันจะตัดสินใจเลือกเรียนระดับมหาบัณฑิต วิทยาลัยดุสิตธานี ดิฉันได้ค้นหาข้อมูลมหาวิทยาลัยหลาย ๆ ที่ที่จะให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และเน้นย้ำเรื่องภาคปฏิบัติที่จะนำไปปรับใช้ได้จริงกับธุรกิจของครอบครัว ซึ่งวิทยาลัยดุสิตธานีสามารถตอบโจทย์ได้ อย่างครอบคลุม เพราะมีทั้งทฤษฎีในเรื่องต่าง ๆ และภาคปฏิบัติที่ดิฉันได้ลงมือทำด้วยตัวเอง และสามารถนำปัญหาต่าง ๆ ที่ได้พบเจอไปปรับใช้ได้จริง ดิฉันจึงตัดสินใจเลือกที่วิทยาลัยดุสิตธานีแห่งนี้ หลังจากจบการศึกษาระดับมหาบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร วิทยาลัยดุสิตธานี ดิฉันได้นำแนวความคิด และกลยุทธ์ทางการตลาดมาพัฒนาธุรกิจของครอบครัวที่วังยาวริเวอร์ไซด์รีสอร์ท ต.สาริกา  อ.เมือง จ.นครนายก เพื่อสรรค์สร้างบุคลากรที่มีศักยภาพ และความสามารถอย่างแท้จริงพร้อมทั้งศึกษาความต้องการของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าประทับใจ และกลับมาใช้บริการที่วังยาวริเวอร์ไซด์รีสอร์ทต่อไป”

Vector
ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว