ศูนย์การศึกษา เมืองพัทยา

เปิดประสบการณ์เรียนด้วยการลงสนาม
ปฏิบัติงานจริงในทุกรูปแบบ

หลักสูตรที่มุ่งเน้นสร้างบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมบริการ

ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา

ที่วิทยาลัยดุสิตธานี ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา มีหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรี  หลักสูตรประกาศนียบัตร และหลักสูตรระยะสั้นมากมาย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน มุ่งเน้นพัฒนาทักษะที่จำเป็นเพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าสู่อุตสาหกรรมการบริการ และอาหาร  เรายังมีหน่วยงานที่เป็นส่วนกลางที่เชื่อมโยงระหว่างนักศึกษากับองค์การ หรือองค์กรในภาคธุรกิจ ทั้งในพื้นที่ภาคตะวันออกและภูมิภาคอื่นๆ  รวมทั้งช่วยประสานงานด้านการทำงานพิเศษ (Part-Time) ตั้งแต่ที่เป็นนักศึกษาอยู่ หรือ การทำงานประจำสำหรับบัณฑิตหรือศิษย์เก่าของวิทยาลัย เพื่อเพิ่มโอกาสการทำงาน และการเติบโตในสายงานที่ต้องการ

หลักสูตรและบริการสำหรับองค์กร

ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา

ที่วิทยาลัยดุสิตธานี ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา มีหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรี  หลักสูตรประกาศนียบัตร และหลักสูตรระยะสั้นมากมาย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน มุ่งเน้นพัฒนาทักษะที่จำเป็นเพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าสู่อุตสาหกรรมการบริการ และอาหาร  เรายังมีหน่วยงานที่เป็นส่วนกลางที่เชื่อมโยงระหว่างนักศึกษากับองค์การ หรือองค์กรในภาคธุรกิจ ทั้งในพื้นที่ภาคตะวันออกและภูมิภาคอื่นๆ  รวมทั้งช่วยประสานงานด้านการทำงานพิเศษ (Part-Time) ตั้งแต่ที่เป็นนักศึกษาอยู่ หรือ การทำงานประจำสำหรับบัณฑิตหรือศิษย์เก่าของวิทยาลัย เพื่อเพิ่มโอกาสการทำงาน และการเติบโตในสายงานที่ต้องการ

ลงสนามปฏิบัติงานจริงกับองค์กรชั้นนำ

อัตราการจ้างงานกว่า 94%

พาร์ทเนอร์สำหรับงาน Part-Time ในพัทยาและพื้นที่ใกล้เคียง

หลักสูตรและห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย

เลือกดูข้อมูลที่เป็นหลักสูตรมืออาชีพที่เหมาะกับคุณ

หลักสูตรปริญญาตรี

01

Hotel Management

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

01

Culinary Arts

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร

ภาพบรรยากาศ & กิจกรรม

การแข่งขันต่างๆ

รางวัลที่เคยได้รับ

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยพัฒนากลยุทธ์สำหรับ
พัฒนาองค์กรและบุคลากรในองค์กรของคุณ

การรับรองจากภาคอุตสาหกรรมที่สะท้อนถึงคุณภาพการเรียนการสอนของเรา

เสียงจากผู้จ้างงาน

Corporate Partners

โอกาสในการฝึกงาน และทำงาน Part-Time ในโรงแรมชั้นนำ
Dusit-Inter
Rosewood
Brochure-Hotel-Inter-2020-IHM-ICA
CPF
Okura
nikko
Hyatt
Conrad
Marriott
Movenpick
ติตตามความเคลื่อนไหวของศูนย์การศึกษาเมืองพัทยาได้ที่นี่

ข่าวสารและกิจกรรม

03 กุมภาพันธ์ 2023

วิทยาลัยดุสิตธานี สาขาวิชาการจัดการโรงแรม นำโดยอาจารย์จรูญศักดิ์ สุนันต๊ะ อาจารย์จงจิตร์ จันทร์แจ่ม อาจารย์วัชรา กิ่งโก้ และอาจารย์กฤษณา ศรีทองหนา ได้จัดการอบรมในรายวิชา HM1101  Inspiration to Hospitality Profession ให้กับนักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม ปีที่ 1 เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในอาชีพอุตสาหกรรมการบริการ ภายใต้หัวข้อ “กระตุ้นแรงบันดาลใจด้วย Super We Super Me” ณ ห้องศรีนครินทร์ ฮอลล์

03 กุมภาพันธ์ 2023

วิทยาลัยดุสิตธานี ร่วมให้การต้อนรับผู้บริหารและคณาจารย์จากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศ 5 แห่ง เพื่อร่วม “ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)” ณ วิทยาลัยดุสิตธานี

01 กุมภาพันธ์ 2023

วิทยาลัยดุสิตธานี ฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

26 มกราคม 2023

นักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร ได้รับทุนการศึกษา จากสถาบันไอ อี อี ไทยแลนด์ (IEE Thailand – Internship in USA) โดยมีผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นผู้ส่งมอบ ซึ่งทุนที่ได้รับเป็นการเข้าฝึกงานวิชาชีพ (สาขาครัว) เป็นระยะเวลา 1 ปี ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ณ วิทยาลัยดุสิต

25 มกราคม 2023

วิทยาลัยดุสิตธานี จัดโครงการ  “DTC Share for Fun(d) ” ขึ้น ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรม CSR (Corporate Social Responsibility)เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นน้องๆ ที่มีปัญหาทางด้านการพัฒนาการทางด้านร่างกาย และสติปัญญา ณ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านคามิลเลียน เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

23 มกราคม 2023

เมื่อไม่นานมานี้ วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาด้านการโรงแรม ศิลปะการประกอบอาหาร และการบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี ได้เข้าร่วมงาน “Sawasdee France” ซึ่งจัดขึ้น ณ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา  เวลา 8.30-17.30 น.
ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
อีเมล : dtcpattaya@dtc.ac.th | โทรศัพท์ : 038 488 463-7