ศูนย์การศึกษา เมืองพัทยา

เปิดประสบการณ์เรียนด้วยการลงสนาม
ปฏิบัติงานจริงในทุกรูปแบบ

หลักสูตรที่มุ่งเน้นสร้างบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมบริการ

ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา

ที่วิทยาลัยดุสิตธานี ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา มีหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรี  หลักสูตรประกาศนียบัตร และหลักสูตรระยะสั้นมากมาย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน มุ่งเน้นพัฒนาทักษะที่จำเป็นเพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าสู่อุตสาหกรรมการบริการ และอาหาร  เรายังมีหน่วยงานที่เป็นส่วนกลางที่เชื่อมโยงระหว่างนักศึกษากับองค์การ หรือองค์กรในภาคธุรกิจ ทั้งในพื้นที่ภาคตะวันออกและภูมิภาคอื่นๆ  รวมทั้งช่วยประสานงานด้านการทำงานพิเศษ (Part-Time) ตั้งแต่ที่เป็นนักศึกษาอยู่ หรือ การทำงานประจำสำหรับบัณฑิตหรือศิษย์เก่าของวิทยาลัย เพื่อเพิ่มโอกาสการทำงาน และการเติบโตในสายงานที่ต้องการ

หลักสูตรและบริการสำหรับองค์กร

ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา

ที่วิทยาลัยดุสิตธานี ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา มีหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรี  หลักสูตรประกาศนียบัตร และหลักสูตรระยะสั้นมากมาย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน มุ่งเน้นพัฒนาทักษะที่จำเป็นเพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าสู่อุตสาหกรรมการบริการ และอาหาร  เรายังมีหน่วยงานที่เป็นส่วนกลางที่เชื่อมโยงระหว่างนักศึกษากับองค์การ หรือองค์กรในภาคธุรกิจ ทั้งในพื้นที่ภาคตะวันออกและภูมิภาคอื่นๆ  รวมทั้งช่วยประสานงานด้านการทำงานพิเศษ (Part-Time) ตั้งแต่ที่เป็นนักศึกษาอยู่ หรือ การทำงานประจำสำหรับบัณฑิตหรือศิษย์เก่าของวิทยาลัย เพื่อเพิ่มโอกาสการทำงาน และการเติบโตในสายงานที่ต้องการ

ลงสนามปฏิบัติงานจริงกับองค์กรชั้นนำ

อัตราการจ้างงานกว่า 94%

พาร์ทเนอร์สำหรับงาน Part-Time ในพัทยาและพื้นที่ใกล้เคียง

หลักสูตรและห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย

เลือกดูข้อมูลที่เป็นหลักสูตรมืออาชีพที่เหมาะกับคุณ

หลักสูตรปริญญาตรี

01

Hotel Management

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

01

Culinary Arts

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร

ภาพบรรยากาศ & กิจกรรม

การแข่งขันต่างๆ

รางวัลที่เคยได้รับ

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยพัฒนากลยุทธ์สำหรับ
พัฒนาองค์กรและบุคลากรในองค์กรของคุณ

การรับรองจากภาคอุตสาหกรรมที่สะท้อนถึงคุณภาพการเรียนการสอนของเรา

เสียงจากผู้จ้างงาน

Corporate Partners

โอกาสในการฝึกงาน และทำงาน Part-Time ในโรงแรมชั้นนำ
Dusit-Inter
Rosewood
Brochure-Hotel-Inter-2020-IHM-ICA
CPF
Okura
nikko
Hyatt
Conrad
Marriott
Movenpick
ติตตามความเคลื่อนไหวของศูนย์การศึกษาเมืองพัทยาได้ที่นี่

ข่าวสารและกิจกรรม

14 มิถุนายน 2024

วิทยาลัยดุสิตธานี ได้รับทุนการศึกษาสาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหารจากสถาบันไอ อี อี ไทยแลนด์ (IEE Thailand – Internship in USA) ซึ่งทุนที่ได้รับนี้เป็นการเข้าฝึกงานวิชาชีพสาขาครัว ตำแหน่งผู้ช่วยเชฟ เป็นระยะเวลา 1 ปี ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

14 มิถุนายน 2024

แผนกกีฬาและกิจกรรม ศูนย์พัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้ทำการสรรหาและสัมภาษณ์ “พี่เทค” ไว้คอยดูแลต้อนรับน้องใหม่ชั้นปีที่ 1 ที่จะเข้าร่วมโครงการ Freshmen Camp 2024

14 มิถุนายน 2024

“โต๊ะสะเบื๊อก” หรือเรียกสั้น ๆ ว่า “สะเบื๊อก” เป็นภาษาละเวื้อะ “โต๊ะ” หมายถึง เนื้อหมู “สะเบื๊อก” หมายถึงยำ พอแปลรวมกันก็จะหมายถึง ยำเนื้อหมู นั่นเอง อาหารจานนี้เป็นอาหารรับแขก และยังถือว่าเป็นอาหารมงคลชนิดหนึ่งอีกด้วย มักใช้ในงานสำคัญต่าง ๆ ตั้งแต่ขึ้นบ้านใหม่ไปจนกระทั่งถึงการไหว้ผีบรรพบุรุษ

13 มิถุนายน 2024

วิทยาลัยดุสิตธานีได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Memorandum of Agreement (MoA) กับสมาคมกีฬาซอฟต์บอลแห่งประเทศไทย ณ ราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย

13 มิถุนายน 2024

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม วิทยาลัยดุสิตธานี ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม “เครือข่ายวิจัยประชาชื่น” ขึ้น ณ ห้องศรีนครินทร์ฮอลล์ วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ นำโดย ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร อธิการบดี วิทยาลัยดุสิตธานี และ ดร.อภิเทพ แช่โค้ว ประธานเครือข่ายวิจัยประชาชื่น

12 มิถุนายน 2024

เป็นกิจกรรมที่จัดทำอย่างต่อเนื่องสำหรับโครงการพัฒนาอาชีพเป็นวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) สำหรับ “การฝึกปฏิบัติจริงด้านการประกอบการธุรกิจ ในการศึกษาฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการระยะสั้น กลุ่มสตรีแม่เลี้ยงเดี่ยว แม่วัยใส สตรีทั่วไป และผู้ที่ต้องการมีอาชีพที่ขาดโอกาส : สร้างอาชีพ ด้วยมืออาชีพ อย่างยั่งยืน” ซึ่งดำเนินการโดยวิทยาลัยดุสิตธานี

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา  เวลา 8.30-17.30 น.
ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
อีเมล : dtcpattaya@dtc.ac.th | โทรศัพท์ : 038 488 463-7