เกี่ยวกับ วิทยาลัยดุสิตธานี

วิทยาลัยดุสิตธานี เรามุ่งเน้นประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียน และการเพิ่ม
โอกาส การลงมือปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการจริงของนักศึกษา

โครงสร้างองค์กร

คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา นายกสภาวิทยาลัย

ดร. คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เคยดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญของประเทศในการปฏิรูปการศึกษาไทยมาตลอดหลายทศวรรษ ดร. คุณหญิงกษมา ทำงานอยู่ในกระทรวงศึกษาธิการเป็นเวลามากกว่า 25 ปี และเคยดำรงตำแหน่งอาสุโวมากมาย ตั้งแต่ตำแหน่งอธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียน กรมวิชาการ กรมสามัญศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปจนถึงปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หลังจากที่ ดร. คุณหญิงกษมา ได้เกษียณอายุราชการเมื่อปี พ.. 2552 ท่านยังคงมีส่วนร่วมในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องและไม่ย่อท้อในฐานะที่ปรึกษาของหน่วยงานชั้นนำหลายแห่งในประเทศไทย

ดร. คุณหญิงกษมา ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาความสัมพันธ์ด้านสังคม และระดับปริญญาโท ทางครุศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ท่านยังได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาการวางแผนการศึกษา จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

ดร. คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เคยดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญของประเทศในการปฏิรูปการศึกษาไทยมาตลอดหลายทศวรรษ ดร. คุณหญิงกษมา ทำงานอยู่ในกระทรวงศึกษาธิการเป็นเวลามากกว่า 25 ปี และเคยดำรงตำแหน่งอาสุโวมากมาย ตั้งแต่ตำแหน่งอธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียน กรมวิชาการ กรมสามัญศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปจนถึงปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

หลังจากที่ ดร. คุณหญิงกษมา ได้เกษียณอายุราชการเมื่อปี พ.ศ. 2552 ท่านยังคงมีส่วนร่วมในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องและไม่ย่อท้อในฐานะที่ปรึกษาของหน่วยงานชั้นนำหลายแห่งในประเทศไทย

 

ดร. คุณหญิงกษมา ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาความสัมพันธ์ด้านสังคม และระดับปริญญาโท ทางครุศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ท่านยังได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาการวางแผนการศึกษา จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

ย่อส่วน ดูเพิ่มเติม

นายชนินทธ์ โทณวณิก อุปนายกสภาวิทยาลัย

นายชนินทธ์ เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในด้านธุรกิจบริการของประเทศไทย และดำรงตำแหน่งมากมายในแวดวงธุรกิจ ตั้งแต่กรรมการผู้จัดการและประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. ดุสิตธานี นายกสมาคมโรงแรมไทย (THA) และสมาคมโรงแรมและร้านอาหารแห่งอาเซียน (AHRA) ประธานคณะกรรมการบริหาร Kempinski AG ประธาน Philippine Hoteliers International Center for Hospitality Education, Inc. กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ผู้อำนวยการ บมจ. เอ็ม บี เค และอื่น ๆ อีกมากมาย ท่านยังทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะทำงานร่วมรัฐเอกชนประชาชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ D6 การส่งเสริมการท่องเที่ยว & MICE และเป็นประธานคณะกรรมการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ หอการค้าไทย

นายชนินทธ์ ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยบอสตัน และปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. ดุสิตธานี เพื่อสืบทอดการดูแลกิจการโรงแรมจากมารดา ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย ผู้ก่อตั้งโรงแรมดุสิตธานี นายชนินทธ์ เป็นนักการโรงแรมมากประสบการณ์ที่ได้ปรับเปลี่ยนทิศทางการดำเนินงานของเครือโรงแรมดุสิตธานีให้กลายเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นด้านการจัดการโรงแรมซึ่งได้รับความนิยมจากทั่วโลก

นายชนินทธ์ เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในด้านธุรกิจบริการของประเทศไทย และดำรงตำแหน่งมากมายในแวดวงธุรกิจ ตั้งแต่กรรมการผู้จัดการและประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. ดุสิตธานี นายกสมาคมโรงแรมไทย (THA) และสมาคมโรงแรมและร้านอาหารแห่งอาเซียน (AHRA) ประธานคณะกรรมการบริหาร Kempinski AG ประธาน Philippine Hoteliers International Center for Hospitality Education, Inc. กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ผู้อำนวยการ บมจ. เอ็ม บี เค และอื่น ๆ อีกมากมาย ท่านยังทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะทำงานร่วมรัฐ-เอกชน-ประชาชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ D6 การส่งเสริมการท่องเที่ยว & MICE และเป็นประธานคณะกรรมการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ หอการค้าไทย

 

นายชนินทธ์ ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยบอสตัน และปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. ดุสิตธานี เพื่อสืบทอดการดูแลกิจการโรงแรมจากมารดา ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย ผู้ก่อตั้งโรงแรมดุสิตธานี นายชนินทธ์ เป็นนักการโรงแรมมากประสบการณ์ที่ได้ปรับเปลี่ยนทิศทางการดำเนินงานของเครือโรงแรมดุสิตธานีให้กลายเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นด้านการจัดการโรงแรมซึ่งได้รับความนิยมจากทั่วโลก

ย่อส่วน ดูเพิ่มเติม

International & National Recognized

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มดุสิตธานี

นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มดุสิตธานี

นางศุภจี เพียบพร้อมไปด้วยประสบการณ์จากหลากหลายสายงานและเคยร่วมงานกับบริษัทระดับแนวหน้าของเมืองไทยและของโลกมากมายในตำแหน่งต่าง ๆ เช่น กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ไทยคม ผู้อำนวยการ บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จำกัด ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ไทยคม ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส พีทีอี ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ซีเอส ล็อกซ์อินโฟ ผู้จัดการทั่วไปและรองประธาน โกลบอลเทคโนโลยี เซอร์วิสเซส IBM ASEAN กรรมการอิสระ บมจ. สายการบินนกแอร์ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มดุสิตธานี ท่านยังเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

 

นางศุภจี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน และการบัญชีต่างประเทศ จากมหาวิทยาลัย Northrop มลรัฐแคลิฟอร์เนีย และปริญญาตรีสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ย่อส่วน เพิ่มเติม

นายภราเดช พยัฆวิเชียร อดีตผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

นายภราเดช พยัฆวิเชียร อดีตผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (TAT)

นายภราเดช เป็นที่ปรึกษาและอดีตผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นอกจากนั้น ท่านยังเคยดำรงตำแหน่งเป็นรักษาการอธิการบดีของมหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประจำประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และภูมิภาคแปซิฟิกใต้ รวมถึงผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประจำภูมิภาคยุโรปกลาง นครแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี และยังเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในภาคส่วนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้กับองค์กรการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO) นอกจากนั้น ท่านยังเคยเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการงบประมาณและโครงการของ UNWTO ในฐานะตัวแทนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และเป็นสมาชิกของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 

ในปัจจุบัน นายภราเดช ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาวุฒิสมาชิกในด้านการศึกษานโยบายและการปรับโครงสร้างของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว ประธานสถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT-I) และนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

นายภราเดช สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากสถาบันแพรตต์ นิวยอร์ค สาขาวิชาออกแบบชุมชน และระดับปริญญาตรีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ

ย่อส่วน เพิ่มเติม

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. โสภณ เริงสำราญ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. โสภณ เริงสำราญ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. โสภณ เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี พ.. 2514 และยังคงดำรงตำแหน่งอาจารย์ผู้สอนจนถึงปัจจุบัน นอกจากการเป็นผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้แล้ว ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. โสภณ ยังดำรงตำแหน่งที่สำคัญมากมาย เช่น ผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาชิกคณะอนุกรรมการสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย สมาชิกคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมถึงรองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. โสภณ ยังได้รับมอบรางวัลที่เกี่ยวข้องกับสาขาความเชี่ยวชาญของท่านมากมาย เช่น รางวัลงานวิจัยยอดเยี่ยม มอบโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ จากงานวิจัย The Invention of a Process for the Purification of Plaunotol, an Anti-Ulser Substance from Croton Sublyratus (.. 2537) และ The Isolation of Chemical Constituents of Thai Medicinal Herb, Stemonacetal Stemonal and Stemonone (.. 2517) รวมถึงยังได้รับรางวัล PTIT Award จากสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (.. 2546 และ 2547)

 

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. โสภณ ได้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมถึงสำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ จากมหาวิทยาลัยเท็กซัส ออสติน สหรัฐอเมริกา

ย่อส่วน เพิ่มเติม

ดร. พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง อดีตเลขาธิการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ดร. พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง อดีตเลขาธิการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ดร. พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง เคยเป็นอาจารย์สอนวิชาเคมีในมหาวิทยาลัยราชภัฏ กาญจนบุรี ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัย ท่านเคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญมากมาย เช่น เลขาธิการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ ผู้อำนวยการ Department of Enhancing Academic Teachers Department (กระทรวงศึกษาธิการ) ผู้อำนวยการ Teacher Training Development Office (กระทรวงศึกษาธิการ) และรองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นอกจากนั้น ท่านยังเป็นผู้ทรงความรู้ในคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

ดร. พลสัณห์ ได้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี จากมหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี จากมหาวิทยาลัยอินเดียน่า สหรัฐอเมริกา เขายังได้รับปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ย่อส่วน เพิ่มเติม

ดร. พิศาล สร้อยธุหร่ำ ที่ปรึกษาด้านการศึกษา และผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมกิจการครัวไทย วิทยาลัยดุสิตธานี

ดร. พิศาล สร้อยธุหร่ำ ที่ปรึกษาด้านการศึกษา และผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมกิจการครัวไทย วิทยาลัยดุสิตธานี

ดร. พิศาล เคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญมากมาย เช่น หัวหน้าส่วนการวางแผนและพัฒนา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน วิชาการ และกิจการต่างประเทศ วิทยาลัยดุสิตธานี และผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร. พิศาล ยังดำรงตำแหน่งเป็นผู้เชี่ยวชาญอาวุโสที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์แห่งแรกในประเทศไทย และยังเคยเป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษาให้กับ UNESCO/UNDP ประเทศอินโดนีเซีย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (งานวิจัย) SEAMEO-RECSAM ประเทศมาเลเซีย ที่ปรึกษาการพัฒนาหลักสูตร ADB โครงการการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ประเทศปากีสถาน และในปัจจุบันยังคงทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.. 2537

 

ดร. พิศาล ได้รับปริญญาบัตรในด้านการศึกษามาโดยตลอด ตั้งแต่ปริญญาการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา และปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวมถึงปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตรศึกษาจากมหาวิทยาลัยเท็กซัส ออสติน สหรัฐอเมริกา

ย่อส่วน เพิ่มเติม

รองศาสตราจารย์ ดร. ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยนเรศวร

รองศาสตราจารย์ ดร. ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยนเรศวร

รองศาสตราจารย์ ดร. ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ เป็นที่รู้จักในระดับประเทศในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของประเทศไทย ท่านเคยดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการพัฒนาวิชาการและคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรมัคคุเทศก์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ท่านยังเคยดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (สาขาธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว) (TQF.1) ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการการท่องเที่ยวที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ สมาชิกคณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติร่างพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.. ๒๕๕๐ คณะกรรมการพัฒนาสหกิจศึกษาและอุดมศึกษา (สาขาธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว) และสมาชิกคณะกรรมการพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ

 

รองศาสตราจารย์ ดร. ฉลองศรี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสและวรรณกรรมฝรั่งเศส จากมหาวิทยาลัย Franche-Comté ประเทศฝรั่งเศส และระดับปริญญาเอกครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ย่อส่วน เพิ่มเติม

นางสาวอัมพา สุวรรณศรี อดีตผู้อำนวยการสำนักตรวจและประเมินผล สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

นางสาวอัมพา สุวรรณศรี อดีตผู้อำนวยการสำนักตรวจและประเมินผล สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

นางสาวอัมพา เคยร่วมงานกับผู้บริหารหลากหลายท่านในหน่วยงานด้านการศึกษาของรัฐบาลไทย ผลงานของท่านในอดีตครอบคลุมตั้งแต่การดูแลการพัฒนาระบบการประเมิน การพัฒนาหลักสูตรและการรับรองคุณภาพ การจัดการการศึกษาทางไกลสำหรับการศึกษาผ่านดาวเทียม ไปจนถึงการรับรองสถาบัน ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และยังมีบทบาทอื่น ๆ อีกมากมาย

 

นางสาวอัมพา ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ กรุงเทพฯ และสมาชิกกิตติมศักดิ์ของสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

 

นางสาวอัมพา สำเร็จการศึกษาด้วยวุฒิศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ย่อส่วน เพิ่มเติม

ดร. อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร อธิการบดี วิทยาลัยดุสิตธานี

ดร. อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร อธิการบดี วิทยาลัยดุสิตธานี

ดร. อรรถเวทย์ มีประสบการณ์การทำงานด้านการศึกษามากว่า 16 ปี ทั้งด้านการจัดการศึกษาและการศึกษาฐานสมรรถนะ
อาจารย์เข้าร่วมงานกับวิทยาลัยดุสิตธานีตั้งแต่ปี 2547 ในตําแหน่งอาจารย์ประจํา, รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา, คณบดีคณะอุตสาหกรรมการบริการ, รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, เลขานุการสภาวิทยาลัยดุสิตธานี และต่อมาได้เป็นกรรมการสภาวิทยาลัยในปี 2561 และมีส่วนร่วมในโครงการต่าง ๆในฐานะผู้นําโครงการเพื่อพัฒนามาตรฐานสมรรถนะสําหรับมืออาชีพด้านการท่องเที่ยวและการประกอบอาหารของประเทศไทยกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) นอกจากนั้นยังเคยดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการหลายชุดและอุทิศตนในการพัฒนาการศึกษาด้านการบริการของไทย ได้แก่ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กรมแรงงานและกรมการท่องเที่ยว อีกทั้งยังได้พัฒนาโปรแกรมการต้อนรับและการประกอบอาหารที่หลากหลาย สําหรับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

ดร. อรรถเวทย์ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว เฉพาะด้านการพัฒนาประสบการณ์การท่องเที่ยว และสําเร็จการศึกษา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ จากมหาวิทยาลัยเซนต์คลาวด์สเตต

ย่อส่วน เพิ่มเติม

เลขานุการสภาวิทยาลัย
นางสาวพิชยา นรนิติผดุงการ
ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและภาคอุตสาหกรรม วิทยาลัยดุสิตธานี

เลขานุการสภาวิทยาลัย
นางสาวพิชยา นรนิติผดุงการ
ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและภาคอุตสาหกรรม วิทยาลัยดุสิตธานี

ด้วยประสบการณ์ในสายงานการศึกษาและการบริการ นางสาวพิชยา ทำหน้าที่ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ณ วิทยาลัยดุสิตธานีอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 10 ปี ด้วยชุดทักษะที่หลากหลายทำให้ นางสาวพิชยา เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแผนกพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศ ที่วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในคณะกรรมการผู้บริหารและ Area Consultant II ที่ SEA ผู้ตรวจสอบคุณภาพวิชาการ มหาวิทยาลัย Lyceum of the Philippines ประเทศฟิลิปปินส์ และเป็นสมาชิกของคณะกรรมการวิชาการวิทยาลัยดุสิตธานี- มหาวิทยาลัย Lyceum of the Philippines นางสาวพิชยา ยังเป็นประธานการประชุมวิชาการนานาชาติ APacCHRIE Conference 2016 ผู้ร่วมอภิปรายในงานประชุม IPoE Forum 2013 จัดโดย THE-ICE และผู้อบรมในโครงการ Train the Trainer for Hospitality Education กระทรวงการโรงแรมและการท่องเที่ยว ประเทศเมียนม่า ล่าสุด นางสาวพิชยา ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการทั่วไปของสมาคม Travel and Tourism Research Association

 

นางสาวพิชยา สำเร็จการศึกษาระดับศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายการศึกษาและภาวะความเป็นผู้นำ จากมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตต และระดับครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษขั้นสูง จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยที่ในปัจจุบันยังคงสานต่อความรู้ในสายงานด้านการบริการด้วยการศึกษาต่อระดับปริญญาโทเพื่อได้ใบรับรองจากโครงการผู้นำด้านการบริการ จากมหาวิทยาลัยคอร์เนล

ย่อส่วน เพิ่มเติม