เกี่ยวกับ วิทยาลัยดุสิตธานี

วิทยาลัยดุสิตธานี เรามุ่งเน้นประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียน และการเพิ่ม
โอกาส การลงมือปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการจริงของนักศึกษา

ความร่วมมือระดับชาติและนานาชาติ

วิทยาลัยดุสิตธานี

มุ่งมั่นที่จะเติบโตในเวทีนานาชาติเราได้พัฒนาความสัมพันธ์และร่วมมือ
กับสถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ ที่มีชื่อเสียงและคุณภาพมากมายในหลากหลายประเทศ ทั้งญี่ปุ่น, ฮ่องกง, สวิตเซอร์แลนด์, ฝรั่งเศส เป็นต้น

ความร่วมมือระหว่างองค์กร

พัฒนาองค์กรของคุณให้เป็นมืออาชีพเหนือใคร !

รายชื่อสถาบันชั้นนำในต่างประเทศ ที่ร่วมมือกับวิทยาลัยดุสิตธานี

การรับรองหลักสูตรและรายวิชา

Le Cordon Bleu

ประเทศฝรั่งเศส

EHL Hospitality Business School

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

Tsuji Culinary Institute

ประเทศญี่ปุ่น

โครงการแลกเปลี่ยน

The Hong Kong
Polytechnic University

ประเทศฮ่องกง

Le Cordon Bleu

ประเทศฝรั่งเศส

ASO College Group

ประเทศญี่ปุ่น

Institut Paul Bocuse

ประเทศฝรั่งเศส

Institut Paul Bocuse

ประเทศฝรั่งเศส

Ecole de Savignac

ประเทศฝรั่งเศส

Institute for
Tourism Studies

ประเทศจีน

Yinxing Hospitality Management College of CUIT

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ความร่วมมือทางวิชาการ

EHL Hospitality Business School

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

Le Cordon Bleu

ประเทศฝรั่งเศส

ASO College Group

ประเทศญี่ปุ่น

Institut Paul Bocuse

ประเทศฝรั่งเศส

Institut Paul Bocuse

ประเทศฝรั่งเศส

Institute for
Tourism Studies

ประเทศจีน

Seoul Hoseo
Technical College

Ryubi Academy

ประเทศญี่ปุ่น

Batam Tourism
Polytechnic

ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

เป็นสถาบันแห่งแรกและ
แห่งเดียว ในประเทศไทย
ที่ได้รับการยอมรับเข้าร่วม
เป็นสมาชิกกับ EUHOFA

เป็นสถาบันแห่งแรกและ แห่งเดียว ในประเทศไทย
ที่ได้รับการยอมรับเข้าร่วม เป็นสมาชิกกับ EUHOFA

International Council on
Hotel, Restaurant, and Institutional Education

Pacific Asia Travel
Association

Hospitality and Culinary Arts Alliance ของ Institute Paul Bocuse

Association of Asia-Pacific Business Schools

STR SHARE Center

Travel and Tourism
Research Association