Hi

นักศึกษา ปัจจุบัน

ทุนและกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

วิทยาลัยจัดสวัสดิการด้านทุนการศึกษา ดังนี้

ทุนการศึกษา / กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอกู้สามารถเข้าไปดูรายละเอียด และ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากด้านล่าง

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับนักศึกษาใหม่ติดต่อ ฝ่ายรับสมัคร 027218471-72 ต่อ 319 

สำหรับนักศึกษาปัจจุบันติดต่อ อาจารย์กิตติมา หมัดสะและ 0-23617805, 0-23617811-3 ต่อ 259

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว