Hi

ข่าวและกิจกรรม ทั้งหมด

Openhouse

22 พฤศจิกายน 2023

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันการศึกษาด้านธุรกิจบริการชั้นแนวหน้าของไทยในเครือโรงแรมดุสิตธานี ได้รับโอกาสพิเศษเข้าชมแบบเจาะลึกกิจการของ Dusit International พร้อมรับฟังข้อมูลเชิงลึกอันล้ำค่าจากทีมผู้บริหาร ด้วยการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก คุณศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มดุสิตธานี ซึ่งมากล่าวต้อนรับเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและให้มุมมองเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบริการสำหรับผู้ประกอบการโรงแรมรุ่นใหม่ 

20 พฤศจิกายน 2023

นักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาด้านธุรกิจบริการชั้นแนวหน้าของไทยในเครือโรงแรมดุสิตธานี ไม่ได้เพียงได้รับการยอมรับด้านทักษะทางภาคปฏิบัติเท่านั้น แต่ภาควิชาการก็มีความเข้มแข็งไม่แพ้ใคร การันตีได้จากผลงานรางวัลทางวิชาการต่างๆ ที่นักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานีได้รับมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด นางสาวนิธิกานต์ เปาทุย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาลัยดุสิตธานี ก็ได้รับรางวัล "นักศึกษาดีเด่นประเภทวิชาการดีเด่น กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์"

05 พฤษภาคม 2023

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี โดยสาขาวิชาการจัดการโรงแรม นำโดยอาจารย์จุฑารัตน์ พิริยะเบญจวัฒน์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการจัดการด้านสุขภาพ ได้นำนักศึกษาศึกษาดูงานในส่วนของคลัสเตอร์สุขภาพและความงาม เป็นการศึกษาดูงานที่ Let’s relax onsen and spa ณ Grand Center Point Space Pattaya Hotel เมื่อวันก่อน

05 พฤษภาคม 2023

วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านการโรงแรมและการประกอบอาหารของไทยในเครือโรงแรมดุสิตธานี โดยสโมสรนักศึกษาและฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกันจัดโครงการสืบสานประเพณีไทยเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นักศึกษาผ่านกิจกรรมการทำบุญ การสรงน้ำพระและการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ รวมไปถึงกิจกรรมการออกร้านการละเล่นจากชมรมกิจกรรมต่าง ๆ อีกทั้งเพื่อสืบสานประเพณีและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยเนื่องในวันสงกรานต์ให้คงอยู่สืบไป ณ ห้องศรีนครินทร์ ฮอลล์ และทางเดินหน้าอาคาร 2 วิทยาลัยดุสิตธานี เมื่อวันก่อน

04 เมษายน 2023

เมื่อไม่นานมานี้ นักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี หลักสูตรนานาชาติ สาขาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ (Professional Culinary Arts) โดยความร่วมมือกับสถาบันเลอ กอร์ดอง เบลอ และ สาขาการจัดการการบริการ (Hospitality Management) ซึ่งได้รับการรับรองหลักสูตรจากโรงเรียนการโรงแรมโลซาน ได้มีโอกาสทำความดีให้สังคม ด้วยการนำเอาองค์ความรู้ที่ได้เรียนมา ไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาหารและการบริการ ไปสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมต่างๆ อันเป็นประโยชน์ให้แก่เด็กๆ ผู้ด้อยโอกาสที่มูลนิธิเด็ก จังหวัดนครปฐม 

20 มิถุนายน 2023

เมื่อไม่นานมานี้ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันการศึกษาชั้นแนวหน้าด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี ได้ร่วมมือกับฝ่ายพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อยและองค์กรชุมชน ธนาคารออมสิน จัดโครงการ “กิจกรรมสร้างเครือข่าย Supply Chain แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปี 2566” ขึ้น ณ ห้องศรีนครินทร์ฮอลล์ วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ เปิดโอกาสให้ผู้ประการการรายย่อย (SMEs) จากทั่วประเทศกว่า 120 คน มาร่วมฟังบรรยาย พร้อมทำเวิร์กช็อปเสริมความรู้ด้านการประกอบธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญ โดยมีนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท วิทยาลัยดุสิตธานี ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงดูแลผู้เข้าร่วมงาน 

02 พฤษภาคม 2023

เมื่อไม่นานมานี้ นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร (Gastronomy Business Management) วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี ได้จัดงาน ‘เมืองสมุทร. สุดปราการ’ Chef’s Table ขึ้น ณ ห้องมะฮอกกานี ภายในวิทยาลัยดุสิตธานี ถนนศรีนครินทร์  

Openhouse

21 กุมภาพันธ์ 2024

วิทยาลัยดุสิตธานี ได้พานักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรม และสาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร ไปร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมกับโครงการ “การให้คำปรึกษาทางธุรกิจกับกลุ่มสตรีแม่เลี้ยงเดี่ยว แม่วัยใสและประชาชนทั่วไปที่ขาดโอกาส : สร้างอาชีพอย่างยั่งยืนด้วยแผนธุรกิจและการจัดทำบัญชี” ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

19 กุมภาพันธ์ 2024

นายจิรภิรมย์ ไชยา และ นางสาวญาดา ดีใจ จากสาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหาร ลงแข่ง “การประกวดผลิตภัณฑ์อาหารจากโปรตีนเกษตร” จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มาครอง

16 กุมภาพันธ์ 2024

แผนกกิจกรรมการแข่งขันการครัวและวิชาการ ศูนย์พัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยดุสิตธานี ได้ส่งตัวแทนจากสาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารไปร่วมการแข่งขัน ได้แก่ ผู้เข้าแข่งขันคือ นายนครินทร์ จรูญพันธุ์วนิช และผู้ช่วยทีมแข่งขันคือ นายปฏิพล เลิศสุรกิตติ โดยมี เชฟจตุพร จึงมีสุข เป็นผู้ฝึกสอน และ อาจารย์ณัฐวุฒิ พรหมจันทร์ รับหน้าที่เป็น Mentor ผลปรากฏว่า จากทีมผู้เข้าแข่งขันมากกว่า 60 ประเทศทั่วโลก ทีมวิทยาลัยดุสิตธานีสามารถผ่านเข้าไปสู่รอบ Dr. Bose Challenge และกำลังอยู่ในระหว่างรอผลการแข่งขัน

15 กุมภาพันธ์ 2024

วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาไทย ภายใต้การนำของแผนกกีฬาและกิจกรรม ศูนย์พัฒนานักศึกษา ก็ได้ส่งตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเช่นทุกปี โดยปีนี้มีนักกีฬาตัวแทนวิทยาลัยเข้าชิงชัยใน 6 ประเภทกีฬา จำนวน 12 คน ได้แก่ วรพรต ตั้งวงศ์กิจศิริ (กีฬาแบดมินตัน) เจษฎา ธำรงรุ่งโรจน์ (กีฬากอล์ฟ) อับราฮัม จอร์จ (กีฬากอล์ฟ) พลภัทร วุฒิโรจน์ (กีฬาเทควันโด) ปาทป กงประเวชนนท์ (กีฬาหมากรุกสากล) สุทธิลักษณ์ คุณประสาท (กีฬาเอแม็ท) ณเอก ศรีเยี่ยม (กีฬาเอแม็ท) สิริญากร วงศ์พุฒ (กีฬาเอแม็ท) จิณห์วรา ลีพงษ์ (กีฬาเอแม็ท) นิโคลัสลีดส์ โอคอนเนอร์ (กีฬาครอสเวิร์ด) ธาริต ชินสมบูรณ์ (กีฬาครอสเวิร์ด) และ กรกนก กำไลแก้ว (กีฬาครอสเวิร์ด)

12 กุมภาพันธ์ 2024

 With full passion to enhance the hospitality industry and its education worldwide, Dusit Thani College’s Dean of Hospitality Management Program Mr. Simon Lloyd has been honored to be Thailand’s only representative as a Board Member in THE-ICE. 

12 กุมภาพันธ์ 2024

เมื่อไม่นานมานี้ ผู้เรียนหลักสูตร Professional Chef และ Professional Pastry Chef จาก Talent Opportunity Programs (TOP) ของ Dusit Hospitality Academy (DHA) ซึ่งเป็นสถาบันเพื่อยกระดับและเพิ่มทักษะมืออาชีพจากวิทยาลัยดุสิตธานี ได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มและการพัฒนาเทคโนโลยีในครัวซึ่งนับเป็นเนื้อหาที่ไม่สามารถหาจากที่ไหนได้ง่ายๆ โดยมีเชฟศุภชัย อุดมสถาพล ผู้ดำรงตำแหน่ง National Corporate Chef, Thailand ของบริษัท Rational ผู้ให้บริการด้านการแก้ไขปัญหาครัวเชิงพาณิชย์ระดับโลกจากประเทศเยอรมนี ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรรับเชิญพิเศษในหัวข้อ Kitchen Concepts: Intelligence Redefined

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว