Hi

ข่าวและกิจกรรม ทั้งหมด

Openhouse

05 พฤษภาคม 2023

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี โดยสาขาวิชาการจัดการโรงแรม นำโดยอาจารย์จุฑารัตน์ พิริยะเบญจวัฒน์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการจัดการด้านสุขภาพ ได้นำนักศึกษาศึกษาดูงานในส่วนของคลัสเตอร์สุขภาพและความงาม เป็นการศึกษาดูงานที่ Let’s relax onsen and spa ณ Grand Center Point Space Pattaya Hotel เมื่อวันก่อน

05 พฤษภาคม 2023

วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านการโรงแรมและการประกอบอาหารของไทยในเครือโรงแรมดุสิตธานี โดยสโมสรนักศึกษาและฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกันจัดโครงการสืบสานประเพณีไทยเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นักศึกษาผ่านกิจกรรมการทำบุญ การสรงน้ำพระและการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ รวมไปถึงกิจกรรมการออกร้านการละเล่นจากชมรมกิจกรรมต่าง ๆ อีกทั้งเพื่อสืบสานประเพณีและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยเนื่องในวันสงกรานต์ให้คงอยู่สืบไป ณ ห้องศรีนครินทร์ ฮอลล์ และทางเดินหน้าอาคาร 2 วิทยาลัยดุสิตธานี เมื่อวันก่อน

04 เมษายน 2023

เมื่อไม่นานมานี้ นักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี หลักสูตรนานาชาติ สาขาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ (Professional Culinary Arts) โดยความร่วมมือกับสถาบันเลอ กอร์ดอง เบลอ และ สาขาการจัดการการบริการ (Hospitality Management) ซึ่งได้รับการรับรองหลักสูตรจากโรงเรียนการโรงแรมโลซาน ได้มีโอกาสทำความดีให้สังคม ด้วยการนำเอาองค์ความรู้ที่ได้เรียนมา ไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาหารและการบริการ ไปสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมต่างๆ อันเป็นประโยชน์ให้แก่เด็กๆ ผู้ด้อยโอกาสที่มูลนิธิเด็ก จังหวัดนครปฐม 

20 มิถุนายน 2023

เมื่อไม่นานมานี้ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันการศึกษาชั้นแนวหน้าด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี ได้ร่วมมือกับฝ่ายพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อยและองค์กรชุมชน ธนาคารออมสิน จัดโครงการ “กิจกรรมสร้างเครือข่าย Supply Chain แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปี 2566” ขึ้น ณ ห้องศรีนครินทร์ฮอลล์ วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ เปิดโอกาสให้ผู้ประการการรายย่อย (SMEs) จากทั่วประเทศกว่า 120 คน มาร่วมฟังบรรยาย พร้อมทำเวิร์กช็อปเสริมความรู้ด้านการประกอบธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญ โดยมีนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท วิทยาลัยดุสิตธานี ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงดูแลผู้เข้าร่วมงาน 

02 พฤษภาคม 2023

เมื่อไม่นานมานี้ นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร (Gastronomy Business Management) วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี ได้จัดงาน ‘เมืองสมุทร. สุดปราการ’ Chef’s Table ขึ้น ณ ห้องมะฮอกกานี ภายในวิทยาลัยดุสิตธานี ถนนศรีนครินทร์  

Openhouse

29 กันยายน 2023

ขนมปังและเบเกอรี่ต่าง ๆ เป็นสินค้าที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปตามท้องตลาด โดยส่วนมากแล้ว พ่อค้าแม่ค้าที่ขายสินค้าเหล่านี้จะไม่ได้เป็นคนผลิตขนมขึ้นมาเอง แต่จะไปซื้อมาจากโรงงานที่ผลิตในปริมาณมากแล้วนำมาขายต่อ โดยที่พวกเขาก็ต้องแบกรับความเสี่ยงที่จะเสียต้นทุนสำหรับต่อยอดธุรกิจไปหากขายขนมได้ไม่หมด ที่ ‘อิ่มปัง’ มองเห็นถึงปัญหานี้จึงได้ออกแบบโมเดลการขายส่งในรูปแบบที่แตกต่าง โดยให้พ่อค้าแม่ค้าที่เพิ่งเริ่มต้นกับ ‘อิ่มปัง’ ในครั้งแรกและไม่มีเงินทุนเปิดรับออเดอร์ก่อนมารับขนมไปขาย ค่อยมาจ่ายค่าต้นทุนทีหลัง

29 กันยายน 2023

หากพูดถึงหนังสือที่เชฟเป็นผู้เขียน ทุกคนมักจะนึกถึงหนังสือตำราอาหาร หนังสือประวัติศาสตร์อาหาร หรือหนังสือแนะนำเทคนิคในการทำอาหาร แต่ ‘A chef’s journey’ หนังสือขนาดพกพาหนาเกือบ 200 หน้าที่ อาจารย์วีร์ - วีร์ วงศ์สันติวนิช อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาอาหารตะวันตก วิทยาลัยดุสิตธานี เป็นผู้เขียนขึ้นนี้ได้ฉีกรูปแบบหนังสือเชฟออกไปได้อย่างน่าสนใจ เพราะว่าน้อยครั้งนักที่จะพบหนังสือแนะนำการทำงานและประสบการณ์ในสายอาหารโดยผู้ที่มีประสบการณ์ตรง 

25 กันยายน 2023

เป็นประจำทุกปีที่แผนกกีฬาและกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยดุสิตธานี จะจัดงาน “เปิดโลกกิจกรรม” ซึ่งในปีนี้ก็ได้จัด “เปิดโลกกิจกรรม 2566 DTC Club Fair 2023” ไปเมื่อวันที่ 19 - 20 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ณ บริเวณหน้าอาคาร 2 ภายในวิทยาลัยดุสิตธานี งานนี้ไม่เพียงทำให้นักศึกษาทุกชั้นปีได้รู้จักแต่ละชมรมมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาแต่ละชมรมได้ทำงานร่วมกัน ด้วยการนำสินค้าและอาหารมาขายเพื่อเป็นกองทุนในการจัดทำกิจกรรมต่อไป ทั้งนี้วิทยาลัยเล็งเห็นว่า นอกจากทักษะทางวิชาการที่สามารถหาได้ในห้องเรียนแล้ว ทักษะชีวิตหรือ Soft Skills ก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กันสำหรับการทำงานและการดำรงชีวิตประจำวัน ซึ่ง Soft Skills นั้นสามารถหาได้จากการทำกิจกรรมนอกห้องเรียน อย่างเช่นการเข้าร่วมกิจกรรมกับชมรมต่างๆ ตามที่นักศึกษาให้ความสนใจ จึงได้จัดงานเปิดโลกกิจกรรมขึ้นนั่นเอง

22 กันยายน 2023

H.E. Ms. Cecila Galaretta เอกอัครราชทูตเปรู พร้อมด้วย Ms. Jazmina Clemente เลขานุการตรี ได้ให้เกียรติเดินทางมาเยี่ยมชมวิทยาลัยดุสิตธานี เพื่อศึกษาดูงานว่า วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นสถาบันทางด้านธุรกิจบริการโดยตรงแห่งแรกและใหญ่ที่สุดของไทยในเครือโรงแรมดุสิตธานี ได้กลายเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาด้านศิลปะการประกอบอาหารและการโรงแรมของไทยได้อย่างไร และเพื่อปรึกษาหารือถึงแนวทางที่วิทยาลัยดุสิตธานีและ Dusit International จะสามารถสนับสนุนเป้าหมายของเอกอัครราชทูตในการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาหารเปรูในกรุงเทพฯ และทั่วทั้งประเทศไทย

21 กันยายน 2023

นับเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่สะท้อนถึงความเชี่ยวชาญของวิทยาลัยดุสิตธานี ในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นแนวหน้าของไทยในเครือโรงแรมดุสิตธานีที่สอนทางด้านธุรกิจบริการโดยตรงอย่างแท้จริง นั่นคือการให้บริการวิชาการ โดยได้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการพิจารณาและตัดสินคุณภาพร้านอาหารไทยทั่วประเทศว่า ร้านใดมีคุณภาพตั้งแต่ด้านรสชาติอาหาร การเลือกใช้วัตถุดิบ การบริการ ไปจนถึงการตกแต่งร้าน จนสมควรได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT

20 กันยายน 2023

เมื่อไม่นานมานี้ ผู้แทนจากวิทยาลัยดุสิตธานี ได้แก่ ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร รองอธิการบดี นางสาวพิชยา นรนิติผดุงการ ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและภาคอุตสาหกรรม และ ดร.วิลาสินี ยนต์วิกัย ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พร้อมด้วยคณะจากวิทยาลัยดุสิตธานี เดินทางไปยังโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) เพื่อร่วม “ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU)” ระหว่างวิทยาลัยดุสิตธานี กับ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ซึ่งนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต สูงใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียน อาจารย์วนิดา ยาณรักษา รองผู้อำนวยการฝ่ายนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพและวิเทศสัมพันธ์ และ อาจารย์ไพศาล จรรยา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว