Hi

ข่าวและกิจกรรม ทั้งหมด

Openhouse

22 พฤศจิกายน 2023

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันการศึกษาด้านธุรกิจบริการชั้นแนวหน้าของไทยในเครือโรงแรมดุสิตธานี ได้รับโอกาสพิเศษเข้าชมแบบเจาะลึกกิจการของ Dusit International พร้อมรับฟังข้อมูลเชิงลึกอันล้ำค่าจากทีมผู้บริหาร ด้วยการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก คุณศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มดุสิตธานี ซึ่งมากล่าวต้อนรับเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและให้มุมมองเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบริการสำหรับผู้ประกอบการโรงแรมรุ่นใหม่ 

20 พฤศจิกายน 2023

นักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาด้านธุรกิจบริการชั้นแนวหน้าของไทยในเครือโรงแรมดุสิตธานี ไม่ได้เพียงได้รับการยอมรับด้านทักษะทางภาคปฏิบัติเท่านั้น แต่ภาควิชาการก็มีความเข้มแข็งไม่แพ้ใคร การันตีได้จากผลงานรางวัลทางวิชาการต่างๆ ที่นักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานีได้รับมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด นางสาวนิธิกานต์ เปาทุย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาลัยดุสิตธานี ก็ได้รับรางวัล "นักศึกษาดีเด่นประเภทวิชาการดีเด่น กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์"

05 พฤษภาคม 2023

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี โดยสาขาวิชาการจัดการโรงแรม นำโดยอาจารย์จุฑารัตน์ พิริยะเบญจวัฒน์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการจัดการด้านสุขภาพ ได้นำนักศึกษาศึกษาดูงานในส่วนของคลัสเตอร์สุขภาพและความงาม เป็นการศึกษาดูงานที่ Let’s relax onsen and spa ณ Grand Center Point Space Pattaya Hotel เมื่อวันก่อน

05 พฤษภาคม 2023

วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านการโรงแรมและการประกอบอาหารของไทยในเครือโรงแรมดุสิตธานี โดยสโมสรนักศึกษาและฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกันจัดโครงการสืบสานประเพณีไทยเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นักศึกษาผ่านกิจกรรมการทำบุญ การสรงน้ำพระและการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ รวมไปถึงกิจกรรมการออกร้านการละเล่นจากชมรมกิจกรรมต่าง ๆ อีกทั้งเพื่อสืบสานประเพณีและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยเนื่องในวันสงกรานต์ให้คงอยู่สืบไป ณ ห้องศรีนครินทร์ ฮอลล์ และทางเดินหน้าอาคาร 2 วิทยาลัยดุสิตธานี เมื่อวันก่อน

04 เมษายน 2023

เมื่อไม่นานมานี้ นักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี หลักสูตรนานาชาติ สาขาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ (Professional Culinary Arts) โดยความร่วมมือกับสถาบันเลอ กอร์ดอง เบลอ และ สาขาการจัดการการบริการ (Hospitality Management) ซึ่งได้รับการรับรองหลักสูตรจากโรงเรียนการโรงแรมโลซาน ได้มีโอกาสทำความดีให้สังคม ด้วยการนำเอาองค์ความรู้ที่ได้เรียนมา ไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาหารและการบริการ ไปสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมต่างๆ อันเป็นประโยชน์ให้แก่เด็กๆ ผู้ด้อยโอกาสที่มูลนิธิเด็ก จังหวัดนครปฐม 

20 มิถุนายน 2023

เมื่อไม่นานมานี้ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันการศึกษาชั้นแนวหน้าด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี ได้ร่วมมือกับฝ่ายพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อยและองค์กรชุมชน ธนาคารออมสิน จัดโครงการ “กิจกรรมสร้างเครือข่าย Supply Chain แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปี 2566” ขึ้น ณ ห้องศรีนครินทร์ฮอลล์ วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ เปิดโอกาสให้ผู้ประการการรายย่อย (SMEs) จากทั่วประเทศกว่า 120 คน มาร่วมฟังบรรยาย พร้อมทำเวิร์กช็อปเสริมความรู้ด้านการประกอบธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญ โดยมีนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท วิทยาลัยดุสิตธานี ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงดูแลผู้เข้าร่วมงาน 

02 พฤษภาคม 2023

เมื่อไม่นานมานี้ นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร (Gastronomy Business Management) วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี ได้จัดงาน ‘เมืองสมุทร. สุดปราการ’ Chef’s Table ขึ้น ณ ห้องมะฮอกกานี ภายในวิทยาลัยดุสิตธานี ถนนศรีนครินทร์  

Openhouse

15 พฤษภาคม 2024

นักศึกษาชมรม DTC Fund Club วิทยาลัยดุสิตธานี ได้จัดโครงการสานฝันรัก Small Hands Smile Kids โดยยกขบวนนักศึกษาไปลงพื้นที่ยังโรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็ก ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ให้แก่น้องๆ

30 เมษายน 2024

เมื่อไม่นานมานี้ Dusit International นำโดย คุณนิชา รัตนกุล ผู้จัดการอาวุโสด้าน Talent and Career Development ของกลุ่ม Dusit International พร้อมทีมงาน คุณ Kinzang Iham ซึ่งเป็นนักศึกษาฝึกงานจากโปรแกรม EHL ได้เข้ามาพบปะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันด้านธุรกิจบริการชั้นแนวหน้าในเครือโรงแรมดุสิตธานี ที่ใกล้จะสำเร็จการศึกษา ทั้งหลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติ เพื่อประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัคร LEAD Programme ซึ่งเป็นโปรแกรมที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี (ว่าที่บัณฑิตและศิษย์เก่า) ที่มองหาความท้าทาย ต้องการค้นหาประสบการณ์ใหม่ และอยากเติบโตอย่างก้าวกระโดดสู่การเป็นผู้บริหารอย่างมืออาชีพ ได้มีโอกาสในการร่วมงานกับ Dusit International ทั้งในและต่างประเทศ 

30 เมษายน 2024

นางสาวทิพย์สุดา สายไหม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการจัดการโรงแรม วิทยาลัยดุสิตธานี ได้จับมือร่วมทีมกับเพื่อนต่างประเทศ ต่างสถาบัน ร่วมกันระดมสมอง ทักษะ และความรู้ จนสามารถคว้ารางวัลที่ 1 สำหรับการแข่งขัน THE-ICE GRM Challenge 2024 ที่จัดโดย THE-ICE องค์กรสากลซึ่งพันธมิตรจากทั่วทุกมุมโลกร่วมกันก่อตั้งขึ้น เพื่อกำหนดเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการศึกษาด้านการบริการ โดยต้องผ่านการพิจารณา ทบทวน และรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญทางด้านอุตสาหกรรมการบริการจากนานาประเทศ

26 เมษายน 2024

วิทยาลัยดุสิตธานี ได้มีการจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปหัวข้อ Startup ด้วยแนวคิด Lean Canvas และการอบรม Go To Market Strategy พร้อมทั้งจัดการแข่งขัน DTC Startup Thailand League 2024 ขึ้น เพื่อเฟ้นหาตัวแทนของวิทยาลัยทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเข้าร่วมการแข่งขัน Startup Thailand League 2024

26 เมษายน 2024

ศูนย์สุขภาพนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยดุสิตธานี ได้ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดโครงการ “DTC ร่วมใจบริจาคโลหิต” ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ขึ้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้องศรีนครินทร์ฮอลล์

23 เมษายน 2024

ชมรม Fund Club และ แผนกกีฬาและกิจกรรม วิทยาลัยดุสิตธานี จัดโครงการ “Develop Your Passion into Profession (Develop สร้างฝัน สร้างอาชีพ)” ขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกได้เรียนรู้เกี่ยวกับการประกอบอาหารและการผสมเครื่องดื่มด้วยตนเองอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว