Hi

วิทยาลัยดุสิตธานี ส่งเสริมประสบการณ์ธุรกิจสุขภาพ

05 พฤษภาคม 2023

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี โดยสาขาวิชาการจัดการโรงแรม นำโดยอาจารย์จุฑารัตน์  พิริยะเบญจวัฒน์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการจัดการด้านสุขภาพ ได้นำนักศึกษาศึกษาดูงานในส่วนของคลัสเตอร์สุขภาพและความงาม เป็นการศึกษาดูงานที่ Let’s relax onsen and spa ณ Grand Center Point Space Pattaya Hotel เมื่อวันก่อน 

Grande Centre Point Space Pattaya – Let’s Relax Onsen and Spa มีธีมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวผนวกกับการดูแลด้านสุขภาพ มีรูปแบบออนเซนที่แตกต่างจากสถานประกอบการอื่นอย่างแปลกใหม่แต่ลงตัวด้วยทัศนียภาพที่ตั้งอยู่ชั้น 7 ของโรงแรมทำให้มองเห็นวิวทะเลพัทยาได้อย่างสวยงาม อีกทั้งยังมีอุปกรณ์ที่ให้บริการทันสมัยที่สุด มีการสอดแทรกวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม ซึ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่มทั้งครอบครัว วัยทำงาน และกลุ่มวัยรุ่น 

ทั้งนี้การศึกษาดูงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์ ส่งเสริมความรู้การให้บริการเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบวัฒนธรรมญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม เพื่อสร้างประสบการณ์การเป็นผู้ใช้บริการด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย ณ สถานประกอบการจริง จากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาเกี่ยวกับทักษะชีวิตและอาชีพในธุรกิจ Wellness และ Spa และเพื่อบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยและการบริการวิชาการเพื่อสังคม 

ข่าวสารและกิจกรรมบทความ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว