TDP หลักสูตรประกาศนียบัตร (Certificate Course)

คว้าโอกาสที่มากกว่า สู่สายงานด้านการบริการในฝันเลือกหลักสูตรสำหรับคุณ สอนโดยมืออาชีพ กว่า 100 หลักสูตร

DUSIT

DUSIT

H O S P I T A L I T Y

H O S P I T A L I T Y

A C A D E M Y

A C A D E M Y

คุณฝันอยากเป็น "เชฟมืออาชีพ"

หรือ "ผู้จัดการโรงแรมระดับ 5 ดาว" หรือไม่?

TALENT OPPORTUNITY PROGRAMS หรือ TOP เป็นหลักสูตรพัฒนาทักษะเฉพาะด้านที่ออกแบบโดยวิทยาลัยดุสิตธานี มีระยะเวลาเรียน 3 – 9 เดือน เหมาะกับทั้งบุคคลทั่วไปและคนทำงาน ไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ฝันอยากก้าวเข้ามาในสายงานบริการ หรือมุ่งหวังอยากจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งในสายงานที่ทำอยู่

หลักสูตร TOP มีหลักสูตรให้เลือกตามความต้องการ และระดับขั้นตั้งแต่ต้นจนสูง เพื่อให้เหมาะกับทักษะ ความสนใจ และประสบการณ์ของคุณ สามารถช่วยให้เห็นผลลัพธ์ของการเรียนได้ในระยะยาว เพราะอุตสาหกรรมการบริการกำลังเติบโตและต้องการได้บุคลากรคุณภาพไปช่วยผลักดันธุรกิจ ดังนั้น นี่คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่มต้นสร้างความก้าวหน้าให้กับชีวิตการทำงานของคุณ พัฒนาไปสู่เป้าหมาย ไปกับวิทยาลัยดุสิตธานี!

ทำไมถึงต้องเรียนหลักสูตร TOP กับเรา?

ทางลัดที่เร็วที่สุดสู่การทำงานและเติบโตในด้าน อุตสาหกรรมการบริการ

ผ่านหน่วยงานสนับสนุนการทำงานที่ให้ข้อมูลข่าวสาร คำแนะนำ และบริการด้านการฝึกงานของวิทยาลัยฯ

เพิ่มโอกาสการทำงานในต่างประเทศ ผ่านช่องทาง ที่อยู่ในความร่วมมือกับหลักสูตรและวิทยาลัย

ออกและรับรองโดยวิทยาลัยดุสิตธานี และสามารถ เทียบโอนหน่วยกิตไปเรียนต่อในระดับปริญญาตรีได้

2 ระดับประสบการณ์

เพื่อเริ่มต้นฝึกฝนทักษะ​
ระดับพื้นฐาน (3 เดือน) ​

เรียนความรู้พื้นฐานและทฤษฎี “พร้อม” เข้าสู่สายงานบริการระดับต้น

ระดับก้าวหน้า (3 เดือน)

เติมทักษะขั้นสูงและเทคนิครอบด้าน “พร้อม” สร้างความก้าวหน้าสู่ระดับหัวหน้างาน

ระดับพื้นฐาน + ระดับก้าวหน้า (6 เดือน)​

พัฒนาทักษะการบริหารจัดการและภาวะความเป็นผู้นำของทีมและองค์กร

4 หลักสูตร

ออกแบบเพื่อคุณโดยเฉพาะ

PROFESSIONAL CHEF
ศิลปะการประกอบอาหาร

เรียนรู้ทักษะการเป็นเชฟ ตั้งแต่ความรู้เรื่องโภชนาการ การปรับสูตรอาหารเพื่อความต้องการพิเศษ การเพิ่มความเป็นดิจิทัลให้กับห้องครัว ไปจนถึงการจัดหา และการจัดการวัตถุดิบอย่างยั่งยืน สิ่งเหล่านี้คือความเชี่ยวชาญที่ขาดไม่ได้สำหรับอุตสาหกรรมนี้ และจะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จ

PROFESSIONAL PASTRY CHEF
ศิลปะการทำเพสตรี

เรียนรู้เทคนิคพื้นฐานของการทำเพสตรี ผสมศาสตร์ และศิลป์เข้าด้วยกัน กับหลักสูตรเบเกอรีตะวันตกและตะวันออก รวมถึงเทรนด์ต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดเป็นสูตรขนมรูปแบบใหม่ รวมไปถึงสร้างความก้าวหน้าทางอาชีพให้กับคุณ ด้วยเครื่องมือที่ช่วยให้คุณปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีใหม่ๆ

PROFESSIONAL RESTAURANT MANAGER
การบริการอาหาร และเครื่องดื่ม

รู้จักกับศิลปะการบริการในร้านอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงานหลักที่ใช้ในโรงแรมและร้านอาหารชั้นนำ ซึ่งจะทำให้คุณมีศักยภาพที่โลกธุรกิจ รวมไปถึงเรียนรู้เทรนด์ และเทคโนโลยีใหม่ ๆของการปฏิบัติงานอาหารและเครื่องดื่ม

GUEST SERVICE PROFESSIONAL
การบริการโรงแรม

เรียนรู้ทุกชุดทักษะที่จำเป็นต่อการสื่อสารกับทีม และลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ภาพรวมของงานโรงแรม ขั้นตอน ความรับผิดชอบตำแหน่งหน้าที่แต่ละฝ่ายในองค์กร และรู้เทคนิควิธีการสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับแขกที่มาพัก

การฝึกงาน

ระยะเวลา 3 เดือน (ไม่บังคับ)

รายชื่อบริษัทชั้นนำ

ที่สามารถสมัครร่วมงานได้

ประเทศที่รองรับการฝึกงาน

ของหลักสูตร TDP

หลักสูตรประกาศนียบัตร TOP

มีใบประกาศนียบัตร
0/5

ในปัจจุบันลูกค้าร้านอาหาร ต่างต้องการประสบการณ์ที่แปลกใหม่ อีเว้นท์ที่น่าประทับใจ และการบริการชั้นเยี่ยม การเข้าใจและรู้เทคนิคต่างๆ ในร้านอาหาร จะช่วยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวเข้าสู่การทำงานในโรงแรมและร้านอาหารระดับ 5 ดาวได้

60,000.00 ฿

มีใบประกาศนียบัตร
0/5

**รวมค่าประกันการฝึกงาน 10,000 บาท จะได้รับคืนเมื่อจบการฝึกงานตามหลักสูตร**   ในปัจจุบันลูกค้าร้านอาหาร ต่างต้องการประสบการณ์ที่แปลกใหม่ อีเว้นท์ที่น่าประทับใจ และการบริการชั้นเยี่ยม การเข้าใจและรู้เทคนิคต่างๆ ในร้านอาหาร จะช่วยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวเข้าสู่การทำงานในโรงแรมและร้านอาหารระดับ 5 ดาวได้

70,000.00 ฿

มีใบประกาศนียบัตร
0/5

การทำงานด้านเบเกอรี่ และเพสตรี้ ต้องอาศัย ความใส่ใจในรายละเอียด ความมีระเบียบวินัย พร้อมทักษะด้านเทคโนโลยี หลักสูตรนี้จึงสอนให้ผสมผสานระหว่างศิลปะ และวิทยาศาสตร์ พัฒนาเทคนิคการสร้างสรรค์งานเบเกอรี่และเพสตรี้ พร้อมเข้าใจเทรนด์ของผู้บริโภค

72,000.00 ฿

มีสินค้าอยู่ 17

มีใบประกาศนียบัตร
0/5

หลักสูตร ปรับปรุงใหม่เนื้อหาเข้มข้น พร้อมก้าวเข้าสู่สายงานการเป็นเชฟมืออาชีพ เพราะเชฟยุคปัจจุบันต้องมีทักษะที่หลากหลาย ทั้งเทคนิคการทำอาหาร ความคิดสร้างสรรค์ และการบริหารจัดการครัว หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณสามารถก้าวเข้าสู่งานครัว และมีทักษะพื้นฐานที่รอบด้าน ครบถ้วน ทั้งด้านศิลปะการประกอบอาหาร เทคนิค ดิจิทัล และการจัดการผู้คน 

72,000.00 ฿

มีใบประกาศนียบัตร
0/5

**รวมค่าประกันการฝึกงาน 10,000 บาท จะได้รับคืนเมื่อจบการฝึกงานตามหลักสูตร**   หลักสูตร ปรับปรุงใหม่เนื้อหาเข้มข้น พร้อมก้าวเข้าสู่สายงานการเป็นเชฟมืออาชีพ เพราะเชฟยุคปัจจุบันต้องมีทักษะที่หลากหลาย ทั้งเทคนิคการทำอาหาร ความคิดสร้างสรรค์ และการบริหารจัดการครัว หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณสามารถก้าวเข้าสู่งานครัว และมีทักษะพื้นฐานที่รอบด้าน ครบถ้วน ทั้งด้านศิลปะการประกอบอาหาร เทคนิค ดิจิทัล และการจัดการผู้คน 

82,000.00 ฿

มีใบประกาศนียบัตร
0/5

**รวมค่าประกันการฝึกงาน 10,000 บาท จะได้รับคืนเมื่อจบการฝึกงานตามหลักสูตร**   การทำงานด้านเบเกอรี่ และเพสตรี้ ต้องอาศัย ความใส่ใจในรายละเอียด ความมีระเบียบวินัย พร้อมทักษะด้านเทคโนโลยี หลักสูตรนี้จึงสอนให้ผสมผสานระหว่างศิลปะ และวิทยาศาสตร์ พัฒนาเทคนิคการสร้างสรรค์งานเบเกอรี่และเพสตรี้ พร้อมเข้าใจเทรนด์ของผู้บริโภค

82,000.00 ฿

มีสินค้าอยู่ 15

ทำไมต้องเลือกเรียน TDP

มั่นใจกับหลักสูตรและการสอนโดยมืออาชีพ

สอนโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในอุตสาหกรรมการบริการ

มีใบประกาศนียบัตรรับรองทุกหลักสูตร

ต่อยอดทักษะอาชีพได้จริง

หลักสูตรฝึกงาน และห้องปฏิบัติการสำหรับมืออาชีพ​

รู้จักกับศิษย์เก่าและวิทยากรพิเศษ

รีวิวจากผู้เรียน

Phittraporn Punyaratabandhu

เชฟจะให้สูตรแบบละเอียด สอนวิธีการอย่างละเอียดทุกขั้นตอน รวมทั้งบอกเคล็ดลับในการทำอาหาร ข้อควรระวังต่างๆในการปรุง การปรับสูตรหากต้องทำขายที่ต้องควบคุมต้นทุน แม้กระทั่งการดัดแปลงเมนู หรือการใช้วัตถุดิบทดแทน มีการแนะนำการใช้อุปกรณ์อย่างถูกต้อง มี TA คอยช่วยดูแลอย่างใกล้ชิด นอกจากนั้น ยังได้เรียนรู้ในเรื่องอื่นๆ ด้วย เช่น ทักษะการจัดการ การจัดระบบระเบียบ การเตรียมสต๊อค รวมทั้งมีการจัดไลน์กรุ๊ปเพื่อซักถามเชฟได้หลังจากไปลองทำแล้วเกิดปัญหา เชฟจะเข้ามาตอบและแนะนำ เรียกว่าเรียนแล้วทำได้จริงค่ะ จะติดตามหลักสูตรที่น่าสนใจเรื่อยๆ และจะมาลงเรียนอีกค่ะ

5/5

ผู้บริหารระดับสูง, บริษัทเอกชน

Phittraporn Punyaratabandhu

เชฟจะให้สูตรแบบละเอียด สอนวิธีการอย่างละเอียดทุกขั้นตอน รวมทั้งบอกเคล็ดลับในการทำอาหาร ข้อควรระวังต่างๆในการปรุง การปรับสูตรหากต้องทำขายที่ต้องควบคุมต้นทุน แม้กระทั่งการดัดแปลงเมนู หรือการใช้วัตถุดิบทดแทน มีการแนะนำการใช้อุปกรณ์อย่างถูกต้อง มี TA คอยช่วยดูแลอย่างใกล้ชิด นอกจากนั้น ยังได้เรียนรู้ในเรื่องอื่นๆ ด้วย เช่น ทักษะการจัดการ การจัดระบบระเบียบ การเตรียมสต๊อค รวมทั้งมีการจัดไลน์กรุ๊ปเพื่อซักถามเชฟได้หลังจากไปลองทำแล้วเกิดปัญหา เชฟจะเข้ามาตอบและแนะนำ เรียกว่าเรียนแล้วทำได้จริงค่ะ จะติดตามหลักสูตรที่น่าสนใจเรื่อยๆ และจะมาลงเรียนอีกค่ะ

5/5

ผู้บริหารระดับสูง, บริษัทเอกชน

Pakin Korchaisirikul

เป็นวิทยาลัยที่ผมคิดถึงที่แรกที่คิดจะเรียนทำอาหาร ไปเรียนทำอาหารมารู้สึกประทับใจกับครูกับผู้ช่วยครู ที่ supportเราตลอด

5/5

เปิดร้านอาหาร ทำโต๊ะจีน, เจ้าของร้าน กุ๊กใหญ่

Pakin Korchaisirikul

เป็นวิทยาลัยที่ผมคิดถึงที่แรกที่คิดจะเรียนทำอาหาร ไปเรียนทำอาหารมารู้สึกประทับใจกับครูกับผู้ช่วยครู ที่ supportเราตลอด

5/5

เปิดร้านอาหาร ทำโต๊ะจีน, เจ้าของร้าน กุ๊กใหญ่

Koraphat Sittaratasak

เรียนไม่มีเบื่อ ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ เอาไปใช้จริงได้ทั้งหมด อาจารย์ใจดี สอนดี เข้าใจง่ายและเป็นกันเองมาก อยากให้ทุกคนมาลองด้วยตัวเอง

5/5

Food Stylist Production

Koraphat Sittaratasak

เรียนไม่มีเบื่อ ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ เอาไปใช้จริงได้ทั้งหมด อาจารย์ใจดี สอนดี เข้าใจง่ายและเป็นกันเองมาก อยากให้ทุกคนมาลองด้วยตัวเอง

5/5

Food Stylist Production

Veradej Sulanchupakorn

ได้รู้จักเพื่อน และคณาจารย์ ในวงการธุรกิจโรงแรม ที่พร้อมที่จะให้คำแนะนำและแลกเปลี่ยนมุมมองประสบการณ์ในการบริหารโรงแรม สิ่งที่ได้รับมาทำให้เราสามารถนำไปต่อยอดในธุรกิจได้จริง อาจารย์แต่ละท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ทำให้เราได้แนวคิดที่สามารถนำไปปฎิบัติได้จริง หลายเรื่องเป็นสิ่งที่เราไม่คาดคิด หรือไม่รู้ว่าจะสอบถามจากใคร แต่พอมาเรียนแล้วทำให้เราเข้าใจมากขึ้นและมีทางออกของปัญหา สำคัญที่สุดทำให้เราได้เครือค่ายของบุคคลที่ทำโรงแรมด้วยกัน

5/5

Managing Director, Ago Hotel Chinatown

Veradej Sulanchupakorn

ได้รู้จักเพื่อน และคณาจารย์ ในวงการธุรกิจโรงแรม ที่พร้อมที่จะให้คำแนะนำและแลกเปลี่ยนมุมมองประสบการณ์ในการบริหารโรงแรม สิ่งที่ได้รับมาทำให้เราสามารถนำไปต่อยอดในธุรกิจได้จริง อาจารย์แต่ละท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ทำให้เราได้แนวคิดที่สามารถนำไปปฎิบัติได้จริง หลายเรื่องเป็นสิ่งที่เราไม่คาดคิด หรือไม่รู้ว่าจะสอบถามจากใคร แต่พอมาเรียนแล้วทำให้เราเข้าใจมากขึ้นและมีทางออกของปัญหา สำคัญที่สุดทำให้เราได้เครือค่ายของบุคคลที่ทำโรงแรมด้วยกัน

5/5

Managing Director, Ago Hotel Chinatown