Hi

หลักสูตรระยะสั้น (Professional Courses)​

เลือกหลักสูตรสำหรับคุณ สอนโดยมืออาชีพ กว่า 100 หลักสูตร

หลักสูตรระยะสั้น

มีใบประกาศนียบัตร
0/5

โรงแรมเป็นหนึ่งในธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้อย่างมหาศาล แต่การจะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า ต้องประกอบไปด้วยหลายองค์ประกอบทั้งการบริหาร การบริการ การสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้า หลักสูตรนี้จะสอนองค์ความรู้ ขององค์กร และบุคลากรในธุรกิจนั้นๆ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีการสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าพัก การบริหารโรงแรมในรูปแบบมืออาชีพ พร้อมทั้งการบริการระดับ 5 ดาว เพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าของคุณ 

70,000.00 ฿

มีใบประกาศนียบัตร
0/5

โรงแรมเป็นหนึ่งในธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้อย่างมหาศาล แต่การจะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า ต้องประกอบไปด้วยหลายองค์ประกอบทั้งการบริหาร การบริการ การสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้า หลักสูตรนี้จะสอนองค์ความรู้ ขององค์กร และบุคลากรในธุรกิจนั้นๆ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีการสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าพัก การบริหารโรงแรมในรูปแบบมืออาชีพ พร้อมทั้งการบริการระดับ 5 ดาว เพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าของคุณ 

60,000.00 ฿

มีใบประกาศนียบัตร
0/5

**รวมค่าประกันการฝึกงาน 10,000 บาท จะได้รับคืนเมื่อจบการฝึกงานตามหลักสูตร**   ในปัจจุบันลูกค้าร้านอาหาร ต่างต้องการประสบการณ์ที่แปลกใหม่ อีเว้นท์ที่น่าประทับใจ และการบริการชั้นเยี่ยม การเข้าใจและรู้เทคนิคต่างๆ ในร้านอาหาร จะช่วยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวเข้าสู่การทำงานในโรงแรมและร้านอาหารระดับ 5 ดาวได้

70,000.00 ฿

มีใบประกาศนียบัตร
0/5

เข้าใจขั้นตอนการเปิดธุรกิจร้านอาหาร แนวคิดการวางแผนธุรกิจ ไปจนถึงการปฏิบัติการและการควบคุม ได้พัฒนาทักษะความรู้และทักษะในการดำเนินงานธุรกิจร้านอาหาร กระบวนการการจัดการ การบริหาร การจัดการพนักงาน การตลาด การขาย การบริหารการเงิน การวางแผนเมนู การผลิตอาหาร เครื่องดื่ม และการให้บริการ ตลอดจนการควบคุมคุณภาพ และการรับมือกับปัญหา ให้สามารถนำไปปรับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสบความสำเร็จ

79,900.00 ฿

มีใบประกาศนียบัตร
0/5

ในปัจจุบันลูกค้าร้านอาหาร ต่างต้องการประสบการณ์ที่แปลกใหม่ อีเว้นท์ที่น่าประทับใจ และการบริการชั้นเยี่ยม การเข้าใจและรู้เทคนิคต่างๆ ในร้านอาหาร จะช่วยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวเข้าสู่การทำงานในโรงแรมและร้านอาหารระดับ 5 ดาวได้

60,000.00 ฿

มีใบประกาศนียบัตร
0/5

หลักสูตรนี้จะทำให้คุณเข้าใจกลยุทธ์ต่างๆ และสามารถนำไปใช้ในการเป็น GM ที่ดีได้ ไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจ การสร้างรายได้ การเป็นผู้นำ การสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมงาน การบริการลูกค้า รวมถึงเทคนิคในการทำงานร่วมกับเจ้าของโรงแรม และผู้บริหารของเชนโรงแรมสากลด้วย 

45,700.00 ฿

มีสินค้าอยู่ 14

มีใบประกาศนียบัตร
0/5

หลักสูตรนี้จะทำให้คุณเข้าใจกลยุทธ์ต่างๆ และสามารถนำไปใช้ในการเป็น GM ที่ดีได้ ไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจ การสร้างรายได้ การเป็นผู้นำ การสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมงาน การบริการลูกค้า รวมถึงเทคนิคในการทำงานร่วมกับเจ้าของโรงแรม และผู้บริหารของเชนโรงแรมสากลด้วย 

9,900.00 ฿

มีสินค้าอยู่ 7

มีใบประกาศนียบัตร
0/5

หลักสูตรนี้จะทำให้คุณเข้าใจกลยุทธ์ต่างๆ และสามารถนำไปใช้ในการเป็น GM ที่ดีได้ ไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจ การสร้างรายได้ การเป็นผู้นำ การสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมงาน การบริการลูกค้า รวมถึงเทคนิคในการทำงานร่วมกับเจ้าของโรงแรม และผู้บริหารของเชนโรงแรมสากลด้วย 

10,900.00 ฿

มีสินค้าอยู่ 10

มีใบประกาศนียบัตร
0/5

หลักสูตรนี้จะทำให้คุณเข้าใจกลยุทธ์ต่างๆ และสามารถนำไปใช้ในการเป็น GM ที่ดีได้ ไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจ การสร้างรายได้ การเป็นผู้นำ การสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมงาน การบริการลูกค้า รวมถึงเทคนิคในการทำงานร่วมกับเจ้าของโรงแรม และผู้บริหารของเชนโรงแรมสากลด้วย 

10,900.00 ฿

มีสินค้าอยู่ 10

มีใบประกาศนียบัตร
0/5

เรียนรู้หลักการบริหารจัดการ การวางแผนธุรกิจ กำหนดกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจสปา หาจุดขายที่แตกต่างไปจากคู่แข่ง ตลอดจนข้อมูลในเรื่องของผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องกับการทำสปา เพื่อให้ธุรกิจสปาพร้อมรองรับ และตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าจากทั้งในและต่างประเทศ

10,900.00 ฿

มีสินค้าอยู่ 15

มีใบประกาศนียบัตร
0/5

เข้าใจวิธีการเพิ่มรายได้ เพิ่มฐานลูกค้า สร้างพันธมิตร และทำให้โรงแรมหรือธุรกิจของท่าน เป็นที่รู้จักทั่วโลกอย่างแพร่หลายภายในระยะเวลาไม่นาน โดยการการใช้เครื่องมือชั้นสูง รวมถึงการนำ AI มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เจาะลึกเทคนิคและกลยุทธ์ต่างๆ  ครอบคลุมทุกแง่มุม

19,900.00 ฿

มีสินค้าอยู่ 8

มีใบประกาศนียบัตร
0/5

เข้าใจวิธีการเพิ่มรายได้ เพิ่มฐานลูกค้า สร้างพันธมิตร และทำให้โรงแรมหรือธุรกิจของท่าน เป็นที่รู้จักทั่วโลกอย่างแพร่หลายภายในระยะเวลาไม่นาน โดยการการใช้เครื่องมือชั้นสูง รวมถึงการนำ AI มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เจาะลึกเทคนิคและกลยุทธ์ต่างๆ  ครอบคลุมทุกแง่มุม

20,900.00 ฿

มีสินค้าอยู่ 10

มีใบประกาศนียบัตร
0/5

ศึกษา และรับคำแนะนำที่ถูกต้อง เหมาะสม จากผู้เชี่ยวชาญ พร้อมเรียนรู้วิธีการทำและการดูตัวเลขของรายงานต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์และบริหารงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

10,900.00 ฿

มีสินค้าอยู่ 15

มีใบประกาศนียบัตร
0/5

ศึกษา และรับคำแนะนำที่ถูกต้อง เหมาะสม จากผู้เชี่ยวชาญ พร้อมเรียนรู้วิธีการทำและการดูตัวเลขของรายงานต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์และบริหารงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

10,900.00 ฿

มีสินค้าอยู่ 15

มีใบประกาศนียบัตร
0/5

การควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่มเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญมากที่สุดสำหรับร้านอาหาร ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเข้าใจวิธีการ ขั้นตอนในการคำนวณและควบคุมต้นทุนอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

10,900.00 ฿

มีสินค้าอยู่ 9

มีใบประกาศนียบัตร
0/5

จัดการงานแม่บ้านให้มีผลงานที่ดี ทำงานแบบมืออาชีพ ได้รับคำชม และมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง เรียนรู้และฝึกปฏิบัติวิธีการและขั้นตอนต่างๆ อย่างถูกวิธี 

10,900.00 ฿

ทำไมต้องเรียน
หลักสูตรระยะสั้นกับเรา?

มั่นนใจกับหลักสูตรและการสอนโดยมืออาชีพ

สอนโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในอุตสาหกรรมการบริการ

มีใบประกาศนียบัตรรับรองทุกหลักสูตร

ต่อยอดทักษะอาชีพได้จริง

หลักสูตรฝึกงาน และห้องปฏิบัติการสำหรับมืออาชีพ​

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว

กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
เพื่อดูตะกร้าสินค้า

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!