Hi

ศิษย์เก่า

เราสร้างเครือข่ายระหว่างศิษย์เก่า คณาจารย์ และบุคลากร
เพิ่มโอกาส และต่อยอดการเรียนรู้ การทำงาน และ
ความสำเร็จทางธุรกิจ

เส้นทางลัดสำหรับศิษย์เก่า

รุ่นพี่ศิษย์เก่า DTC

flipbox-image

รุ่นพี่ศิษย์เก่า DTC

โอกาสสู่สายงานที่ใช่

flipbox-image

โอกาสสู่สายงานที่ใช่

Facebook สมาคมศิษย์เก่า

flipbox-image

Facebook สมาคมศิษย์เก่า

วารสารศิษย์เก่า

flipbox-image

วารสารศิษย์เก่า

YouTube

flipbox-image

YouTube

Hall of Fame

flipbox-image

Hall of Fame

นายกสมาคมศิษย์เก่า

กฤตานน เอี่ยมเสมอ

DNA ของความเป็นวิทยาลัยดุสิตธานี ไม่ได้สิ้นสุดแค่วันที่พวกเรารับปริญญา แต่มันอยู่กับเราชาวศิษย์เก่าตลอดไป สมาคมจึงมีบทบาทเพื่อสร้างและสานต่อให้ความเป็นวิทยาลัยดุสิตธานียังคงอยู่ เชื่อมโยงศิษย์เก่าเข้าด้วยกัน และก่อประโยชน์ให้กับตัวศิษย์เก่าเอง สถาบัน และสังคม ผมอยากจะเชิญชวนชาวศิษย์เก่าวิทยาลัยดุสิตธานีมาร่วมกันสร้างความแข็งแกร่งให้กับเครือข่ายของเรา เพื่อต่อยอดสานสัมพันธ์ ความก้าวหน้าและความสำเร็จของเพื่อนๆ พี่ๆ และน้องๆ รุ่นต่อไปให้แน่นแฟ้น และมากขึ้นไปกว่าเดิมผ่านกิจกรรมดีที่จะเกิดขึ้นในภายหน้า - ขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ

บทบาทสมาคม

จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์
ศิษย์เก่า

ส่งเสริมด้านทักษะและความรู้ของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

สนับสนุนวิทยาลัยด้านกิจกรรมและความร่วมมือต่างๆ

ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจศิษย์เก่า

ต่อยอดความสำเร็จด้วยสายสัมพันธ์ของเราชาวดุสิตธานี

ข่าวกิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์

31 พฤษภาคม 2023

วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านการโรงแรมและการประกอบอาหารของไทย ในเครือโรงแรมดุสิตธานี นำโดยแผนกกิจกรรมการแข่งขันการครัวและวิชาการ ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร และสาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)  เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับประเทศ สาขาจัดดอกไม้ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 4 คน จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 12 คนจาก 4 ภูมิภาค ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ เมื่อเร็ว ๆ นี้   

31 พฤษภาคม 2023

เมื่อไม่นานมานี้ ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกและแห่งเดียวของไทยที่สอนด้านธุรกิจบริการโดยตรงในเครือโรงแรมดุสิตธานี ได้จัดงาน “Spring of Mahogany #24” ปาร์ตี้เล็กๆ น่ารัก ทว่าเปี่ยมไปด้วยความประทับใจ ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยดุสิตธานีที่เปรียบเสมือนช่อมะฮอกกานี ต้นไม้ประจำวิทยาลัย ที่ได้รับการปลูก เพาะพันธุ์ ให้ปุ๋ยและรดน้ำ จนเติบใหญ่งอกงาม กระทั่งออกดอกเป็นช่อมะฮอกกานีที่แบ่งบาน พร้อมจะเป็นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงา ไม่ต่างจากว่าที่บัณฑิตของวิทยาลัยที่ได้รับการบ่มเพาะความรู้และทักษะ จนกลายเป็นบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ มีคุณภาพ และสามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับธุรกิจบริการต่อไ

22 พฤษภาคม 2023

เมื่อไม่นานมานี้ วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันชั้นแนวหน้าด้านการโรงแรม การท่องเที่ยว และศิลปะการประกอบอาหาร ในเครือโรงแรมดุสิตธานี ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน “France Alumni Thailand Day” ซึ่งจัดขึ้นโดยทีมงาน Campus France Thailand ณ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย  

19 พฤษภาคม 2023

โครงการ “โครงการสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ Anti Cyber Bullying, Diversity and Awareness and Inclusion Mindset โดยมุ่งหวังที่จะช่วยส่งเสริมการฝึกทักษะการสร้างสรรค์การสื่อสาร และการตระหนักถึง "ความปลอดภัย" ในสถานที่ทำงาน

18 พฤษภาคม 2023

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี โดยคุณจัตุรภุช นิลัมภาชาต ผู้อำนวยการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ได้เข้าร่วมงานสัมมนา PDPA ฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจัดโดยหน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บมจ. ธรรมนิติ ณ โรงแรม S31 สุขุมวิท 31

11 พฤษภาคม 2023

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการ ในเครือโรงแรมดุสิตธานี นำโดย ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร (ที่ 2 จากขวา) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการคณาจารย์ ดร. ศิริพงศ์ รักใหม่  (ที่ 1 จากขวา) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย พร้อมด้วยผู้บริหารของวิทยาลัย ได้ร่วม “ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)” กับ บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด ภายใต้การกำกับของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) นำโดย นายสมยศ ปัดน้อย (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ และ กัปตัน ดร.ธนะพัฒน์ ศิริจารุอนันต์ (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ณ บริษัทการบินไทย สำนักงานใหญ่  เมื่อเร็ว ๆ นี้

จำนวนศิษย์เก่าวิทยาลัยดุสิตธานี ณ ปัจจุบัน

8,900

คน

0
+
สมาชิกสมาคมศิษย์เก่า

จากทั้งปริญญาตรีและโท

0
+
ศิษย์เก่าที่ทำงาน

ในต่างประเทศ (ในขณะนี้)

0
+
ธุรกิจของศิษย์เก่า

ทั้งในและต่างประเทศ

ประสบการณ์การเรียนและความประทับใจ

ศิษย์เก่าอยากเล่า

สิทธิประโยชน์

การศึกษาที่วิทยาลัยดุสิตธานี

ศิษย์เก่าจะได้รับทุนการศึกษา เพื่อเป็นส่วนลดในการลงทะเบียนเรียนหลักสูตรอื่นๆ เพิ่มเติม

สนับสนุนธุรกิจศิษย์เก่า

ศิษย์เก่าสามารถประชาสัมพันธ์ สร้างเครือข่าย และต่อยอดธุรกิจได้ ผ่านกิจกรรมศิษย์เก่า

การสนับสนุนจากวิทยาลัย

ศิษย์เก่าจะได้รับการสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ เช่น การประชาสัมพันธ์หรือร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ

KEEP CONNECTED

การเดินทางของเราชาวช่อมาฮอกกานี ไม่ได้สิ้นสุดที่การจบการศึกษาเท่านั้น เรายังมีสายใย กิจกรรม
เครือข่ายศิษย์เก่าที่บัณฑิตของเราจะสามารถนำไปต่อยอดสร้างความสำเร็จ ได้อีกมากมาย

Vector

DTC NEWSLETTER

วารสาร DUSIT THANI COLLEGE

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2021

จัดทำโดยสํานักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและภาคอุตสาหกรรม

ให้เราได้รู้จักท่านมากขึ้น ศิษย์เก่า...สามารถอัพเดตประวัติของท่านได้ที่นี่เลย

อัพเดทประวัติศิษย์เก่า

Accepted file types: jpeg, jpg, png, pdf, Max. file size: 5 MB.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

ช่องทางติดต่อ

แผนกศิษย์เก่าสัมพันธ์
และสมาคมศิษย์เก่า

คุณนพวรรณ ใจเย็น
ผู้จัดการแผนกศิษย์เก่าสัมพันธ์

โทรศัพท์ : +66 (0) 2361-7811 – 3 ext 439  และ  095-921-7812
อีเมล : noppawan.ja@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว