Hi

ศิษย์เก่า

เราสร้างเครือข่ายระหว่างศิษย์เก่า คณาจารย์ และบุคลากร
เพิ่มโอกาส และต่อยอดการเรียนรู้ การทำงาน และ
ความสำเร็จทางธุรกิจ

เส้นทางลัดสำหรับศิษย์เก่า

รุ่นพี่ศิษย์เก่า DTC

flipbox-image

รุ่นพี่ศิษย์เก่า DTC

โอกาสสู่สายงานที่ใช่

flipbox-image

โอกาสสู่สายงานที่ใช่

Facebook สมาคมศิษย์เก่า

flipbox-image

Facebook สมาคมศิษย์เก่า

วารสารศิษย์เก่า

flipbox-image

วารสารศิษย์เก่า

YouTube

flipbox-image

YouTube

Hall of Fame

flipbox-image

Hall of Fame

นายกสมาคมศิษย์เก่า

กฤตานน เอี่ยมเสมอ

DNA ของความเป็นวิทยาลัยดุสิตธานี ไม่ได้สิ้นสุดแค่วันที่พวกเรารับปริญญา แต่มันอยู่กับเราชาวศิษย์เก่าตลอดไป สมาคมจึงมีบทบาทเพื่อสร้างและสานต่อให้ความเป็นวิทยาลัยดุสิตธานียังคงอยู่ เชื่อมโยงศิษย์เก่าเข้าด้วยกัน และก่อประโยชน์ให้กับตัวศิษย์เก่าเอง สถาบัน และสังคม ผมอยากจะเชิญชวนชาวศิษย์เก่าวิทยาลัยดุสิตธานีมาร่วมกันสร้างความแข็งแกร่งให้กับเครือข่ายของเรา เพื่อต่อยอดสานสัมพันธ์ ความก้าวหน้าและความสำเร็จของเพื่อนๆ พี่ๆ และน้องๆ รุ่นต่อไปให้แน่นแฟ้น และมากขึ้นไปกว่าเดิมผ่านกิจกรรมดีที่จะเกิดขึ้นในภายหน้า - ขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ

บทบาทสมาคม

จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์
ศิษย์เก่า

ส่งเสริมด้านทักษะและความรู้ของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

สนับสนุนวิทยาลัยด้านกิจกรรมและความร่วมมือต่างๆ

ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจศิษย์เก่า

ต่อยอดความสำเร็จด้วยสายสัมพันธ์ของเราชาวดุสิตธานี

ข่าวกิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์

03 กุมภาพันธ์ 2023

วิทยาลัยดุสิตธานี สาขาวิชาการจัดการโรงแรม นำโดยอาจารย์จรูญศักดิ์ สุนันต๊ะ อาจารย์จงจิตร์ จันทร์แจ่ม อาจารย์วัชรา กิ่งโก้ และอาจารย์กฤษณา ศรีทองหนา ได้จัดการอบรมในรายวิชา HM1101  Inspiration to Hospitality Profession ให้กับนักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม ปีที่ 1 เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในอาชีพอุตสาหกรรมการบริการ ภายใต้หัวข้อ “กระตุ้นแรงบันดาลใจด้วย Super We Super Me” ณ ห้องศรีนครินทร์ ฮอลล์

03 กุมภาพันธ์ 2023

วิทยาลัยดุสิตธานี ร่วมให้การต้อนรับผู้บริหารและคณาจารย์จากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศ 5 แห่ง เพื่อร่วม “ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)” ณ วิทยาลัยดุสิตธานี

01 กุมภาพันธ์ 2023

วิทยาลัยดุสิตธานี ฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

26 มกราคม 2023

นักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร ได้รับทุนการศึกษา จากสถาบันไอ อี อี ไทยแลนด์ (IEE Thailand – Internship in USA) โดยมีผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นผู้ส่งมอบ ซึ่งทุนที่ได้รับเป็นการเข้าฝึกงานวิชาชีพ (สาขาครัว) เป็นระยะเวลา 1 ปี ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ณ วิทยาลัยดุสิต

25 มกราคม 2023

วิทยาลัยดุสิตธานี จัดโครงการ  “DTC Share for Fun(d) ” ขึ้น ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรม CSR (Corporate Social Responsibility)เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นน้องๆ ที่มีปัญหาทางด้านการพัฒนาการทางด้านร่างกาย และสติปัญญา ณ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านคามิลเลียน เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

23 มกราคม 2023

เมื่อไม่นานมานี้ วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาด้านการโรงแรม ศิลปะการประกอบอาหาร และการบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี ได้เข้าร่วมงาน “Sawasdee France” ซึ่งจัดขึ้น ณ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

จำนวนศิษย์เก่าวิทยาลัยดุสิตธานี ณ ปัจจุบัน

8,900

คน

0
+
สมาชิกสมาคมศิษย์เก่า

จากทั้งปริญญาตรีและโท

0
+
ศิษย์เก่าที่ทำงาน

ในต่างประเทศ (ในขณะนี้)

0
+
ธุรกิจของศิษย์เก่า

ทั้งในและต่างประเทศ

ประสบการณ์การเรียนและความประทับใจ

ศิษย์เก่าอยากเล่า

สิทธิประโยชน์

การศึกษาที่วิทยาลัยดุสิตธานี

ศิษย์เก่าจะได้รับทุนการศึกษา เพื่อเป็นส่วนลดในการลงทะเบียนเรียนหลักสูตรอื่นๆ เพิ่มเติม

สนับสนุนธุรกิจศิษย์เก่า

ศิษย์เก่าสามารถประชาสัมพันธ์ สร้างเครือข่าย และต่อยอดธุรกิจได้ ผ่านกิจกรรมศิษย์เก่า

การสนับสนุนจากวิทยาลัย

ศิษย์เก่าจะได้รับการสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ เช่น การประชาสัมพันธ์หรือร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ

KEEP CONNECTED

การเดินทางของเราชาวช่อมาฮอกกานี ไม่ได้สิ้นสุดที่การจบการศึกษาเท่านั้น เรายังมีสายใย กิจกรรม
เครือข่ายศิษย์เก่าที่บัณฑิตของเราจะสามารถนำไปต่อยอดสร้างความสำเร็จ ได้อีกมากมาย

Vector

DTC NEWSLETTER

วารสาร DUSIT THANI COLLEGE

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2021

จัดทำโดยสํานักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและภาคอุตสาหกรรม

ให้เราได้รู้จักท่านมากขึ้น ศิษย์เก่า...สามารถอัพเดตประวัติของท่านได้ที่นี่เลย

อัพเดทประวัติศิษย์เก่า

Accepted file types: jpeg, jpg, png, pdf, Max. file size: 5 MB.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

ช่องทางติดต่อ

แผนกศิษย์เก่าสัมพันธ์
และสมาคมศิษย์เก่า

คุณนพวรรณ ใจเย็น
ผู้จัดการแผนกศิษย์เก่าสัมพันธ์

โทรศัพท์ : +66 (0) 2361-7811 – 3 ext 439  และ  095-921-7812
อีเมล : noppawan.ja@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว