Hi

Business Culinary Arts

The next step in your professional development

คุณคือใคร? เลือกข้อมูลที่เหมาะสำหรับคุณ

นักศึกษาปัจจุบัน

ผู้สนใจสมัครเรียน

ผู้สนใจสมัครเรียนหลักสูตรระยะสั้น

ผู้ปกครอง

International
Students

ผู้จ้างงานและองค์กร

Hotel management Dusit Thani
lercordon-bleu-thailand
MBA Dusit Thani
Dusit Thani College
เป็นมากกว่าการศึกษา

Dusit Thani College

Dusit Thani College เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนที่ก่อตั้งและเป็นส่วนหนึ่งในเครือดุสิตธานี กลุ่มโรงแรมชั้นนำระดับ 5 ดาวในเมืองไทยที่มีความเป็นมายาวนาน กว่า 40 ปี และขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ที่นี่เรามุ่งเน้นด้านความเป็นเลิศทางวิชาการและการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพให้กับนักศึกษาทั้งในภาคทฤษฏี โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยวโดยตรง และในภาคปฏิบัติที่นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานจริง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์การเรียนที่มีคุณภาพเพื่อการศึกษา เราคือก้าวแรกของการเริ่มต้นที่สำคัญสำหรับนักศึกษาเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จกับตำแหน่งงานในอนาคต รู้จักเรามากขึ้น

เลือกดูข้อมูลที่เป็นหลักสูตรมืออาชีพที่เหมาะกับคุณ

หลักสูตรของเรา

เน้นพัฒนาคุณภาพหลักสูตร

ความร่วมมือและการรับรองระดับโลก

วิทยาลัยดุสิธานีมุ่งเน้นในการมอบการศึกษาที่มีคุณภาพระดับสากล เพื่อส่งมอบความรู้และทักษะที่ได้มาตรฐาน เพื่อผลิตนักศึกษาที่มีทักษะบริการขั้นสูงและเป็นที่ยอมรับของอุตสาหกรรมการบริการระดับโลก โดยได้การรับรองคุณภาพการศึกษาระดับนานาชาติ The International Centre of Excellence in Tourism and Hospitality Education (THE-ICE) และ The World Association of Chefs’ Societies (Worldchefs)

อีกทั้งความร่วมมือกับสถาบันที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลก เพื่อเพิ่มโอกาสให้นักศึกษาได้แลก เปลี่ยนองค์ความรู้และวัฒนธรรมในสาขาต่างๆ อย่างเข้มข้น พร้อมไปกับการฝึกฝน ลงมือ ปฏิบัติงานจริงกับพันธมิตรของ Dusit Thani College ที่มีอยู่ทั่วโลก
อยากได้ที่ปรึกษาหรือความช่วยเหลือก่อนเข้าเรียน?

ไม่ต้องกังวล

Person-Counselor

ปรึกษาทุกปัญหาก่อนเข้าเรียนแบบเป็นกันเอง Counselor ทีมพี่แนะแนว

Pathway

เตรียมความพร้อมด้านภาษาอย่างมั่นใจ DTC Pathway Program

เพิ่มโอกาสความสำเร็จกับเรา

เรียนดุสิตได้อะไร

สมัครเพื่อรับทุนการศึกษา 100%

รู้จักกับศิษย์เก่าและวิทยากรพิเศษ

DTC People

หลักสูตรและบริการสำหรับองค์กร

Services For Organizations

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยพัฒนากลยุทธ์สำหรับ
พัฒนาองค์กรและบุคลากรในองค์กรของคุณ

หลักสูตรและบริการสำหรับองค์กร

ข่าวสารและกิจกรรม

01 มีนาคม 2024

เมื่อไม่นานมานี้ ได้มีการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี 2567 (The International and National Conference on Business Administration and Accountancy 2024: INCBAA 2024) มีนักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานีสองคนเข้าร่วมนำเสนองานวิจัยฉบับเต็มในการประชุมครั้งนี้

29 กุมภาพันธ์ 2024

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการ ในเครือโรงแรมดุสิตธานี นำโดย ดร.ประวีณา คาไซ คณบดีคณะศิลปะการประกอบอาหาร และ รักษาการคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ อาจารย์ปณิชา แป้นพัฒน์ รองคณบดีคณะการจัดการการบริการ ได้ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ จากโรงเรียนพรตพิทยพยัต ในโอกาสร่วม “ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)” ระหว่างวิทยาลัยดุสิตธานี กับ  โรงเรียนพรตพิทยพยัต นำโดยนางอาภาพร วรรณสุนธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนพรตพิทยพยัต นายปิยพงษ์  กระเวณกิจ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นางสาวซารินา ขำมิน หัวหน้าแผนการเรียนการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 

29 กุมภาพันธ์ 2024

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการ ในเครือโรงแรมดุสิตธานี นำโดย ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร รักษาการอธิการบดีวิทยาลัยดุสิตธานี นางสาวพิชยา นรนิติผดุงการ ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และภาคอุตสาหกรรม ได้ร่วม “ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)” ระหว่างวิทยาลัยดุสิตธานี กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ นำโดย ดร.วรลักษณ์ ไชยเดชะ ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร นางสาวจริญญา ศรีนกทอง ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ นางนุสรา เง่อเขียว

22 กุมภาพันธ์ 2024

วิทยาลัยดุสิตธานี ได้จัดงาน “DTC Showcase 2024” เมื่อวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ นั้น โดยหนึ่งในกิจกรรมที่ได้รับความสนใจอย่างมากก็คือ การแข่งขันการผสมเครื่องดื่ม "Pour it up DTC Mixologist Competition 2024" ซึ่งมีสถาบันระดับอุดมศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 10 สถาบัน เพื่อเฟ้นหาอนาคต Mixologist หน้าใหม่ให้วงการ

22 กุมภาพันธ์ 2024

ปัจจุบันคำว่า “นวัตกรรม” ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย แต่ใน Perception ของคนส่วนใหญ่มักตีความว่า นวัตกรรมคือสิ่งประดิษฐ์คิดค้นใหม่ๆ ทางเทคโนโลยีเท่านั้น ทั้งที่อันที่จริงแล้วนวัตกรรมมีความหมายหลากหลายมิติและกว้างไกลกว่านั้น ดังที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ให้คำนิยามไว้ว่า “สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม” ซึ่งคำว่า “สิ่งใหม่” ไม่ได้จำกัดแค่สิ่งประดิษฐ์ แต่ในแวดวงธุรกิจยังรวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบการบริการ รูปแบบธุรกิจ หรือแม้แต่การพัฒนากระบวนการการทำงานและการบริหารงานโดยใช้แนวคิดใหม่ๆ ก็ถือเป็นนวัตกรรมได้เหมือนกัน 

22 กุมภาพันธ์ 2024

ในงาน DTC Showcase 2024 ที่วิทยาลัยดุสิตธานี จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ นั้น เต็มไปด้วยกิจกรรมสนุกสนาน มีสาระ และน่าสนใจมากมาย หนึ่งในนั้นคือการแข่งขัน DTC Culinary & Hospitality Competition 2023 ซึ่งมีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมาก 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ประเภทโครงการพิเศษ รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2567 >>>click<<< ใส่ลิงก์สำหรับคลิก: https://dtc-admission.com/result

Coupon 10%

รับส่วนลด 10% เมื่อสมัครเรียนหลักสูตร DHA

เพียงกรอกโค้ด : X292ZCWQ

สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน

Employers and Organizations

Advisory Services

Training and Certification

Licensing Services

Skills and Certificates

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว