Hi

Business Culinary Arts

The next step in your professional development

คุณคือใคร? เลือกข้อมูลที่เหมาะสำหรับคุณ

นักศึกษาปัจจุบัน

ผู้สนใจสมัครเรียน

ผู้สนใจสมัครเรียนหลักสูตรระยะสั้น

ผู้ปกครอง

International
Students

ผู้จ้างงานและองค์กร

Hotel management Dusit Thani
lercordon-bleu-thailand
MBA Dusit Thani
Dusit Thani College
เป็นมากกว่าการศึกษา

Dusit Thani College

Dusit Thani College เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนที่ก่อตั้งและเป็นส่วนหนึ่งในเครือดุสิตธานี กลุ่มโรงแรมชั้นนำระดับ 5 ดาวในเมืองไทยที่มีความเป็นมายาวนาน กว่า 40 ปี และขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ที่นี่เรามุ่งเน้นด้านความเป็นเลิศทางวิชาการและการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพให้กับนักศึกษาทั้งในภาคทฤษฏี โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยวโดยตรง และในภาคปฏิบัติที่นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานจริง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์การเรียนที่มีคุณภาพเพื่อการศึกษา เราคือก้าวแรกของการเริ่มต้นที่สำคัญสำหรับนักศึกษาเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จกับตำแหน่งงานในอนาคต รู้จักเรามากขึ้น

เลือกดูข้อมูลที่เป็นหลักสูตรมืออาชีพที่เหมาะกับคุณ

หลักสูตรของเรา

เน้นพัฒนาคุณภาพหลักสูตร

ความร่วมมือและการรับรองระดับโลก

วิทยาลัยดุสิธานีมุ่งเน้นในการมอบการศึกษาที่มีคุณภาพระดับสากล เพื่อส่งมอบความรู้และทักษะที่ได้มาตรฐาน เพื่อผลิตนักศึกษาที่มีทักษะบริการขั้นสูงและเป็นที่ยอมรับของอุตสาหกรรมการบริการระดับโลก โดยได้การรับรองคุณภาพการศึกษาระดับนานาชาติ The International Centre of Excellence in Tourism and Hospitality Education (THE-ICE) และ The World Association of Chefs’ Societies (Worldchefs)

อีกทั้งความร่วมมือกับสถาบันที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลก เพื่อเพิ่มโอกาสให้นักศึกษาได้แลก เปลี่ยนองค์ความรู้และวัฒนธรรมในสาขาต่างๆ อย่างเข้มข้น พร้อมไปกับการฝึกฝน ลงมือ ปฏิบัติงานจริงกับพันธมิตรของ Dusit Thani College ที่มีอยู่ทั่วโลก
อยากได้ที่ปรึกษาหรือความช่วยเหลือก่อนเข้าเรียน?

ไม่ต้องกังวล

Person-Counselor

ปรึกษาทุกปัญหาก่อนเข้าเรียนแบบเป็นกันเอง Counselor ทีมพี่แนะแนว

Pathway

เตรียมความพร้อมด้านภาษาอย่างมั่นใจ DTC Pathway Program

เพิ่มโอกาสความสำเร็จกับเรา

เรียนดุสิตได้อะไร

สมัครเพื่อรับทุนการศึกษา 100%

รู้จักกับศิษย์เก่าและวิทยากรพิเศษ

DTC People

หลักสูตรและบริการสำหรับองค์กร

Services For Organizations

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยพัฒนากลยุทธ์สำหรับ
พัฒนาองค์กรและบุคลากรในองค์กรของคุณ

หลักสูตรและบริการสำหรับองค์กร

ข่าวสารและกิจกรรม

18 กรกฎาคม 2024

เคยสงสัยไหม ? แต่ละประเทศต่างก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายและสวยงามมากมาย แต่เสน่ห์ที่แท้จริงของการท่องเที่ยวคืออะไร ? คำตอบที่ได้ก็คือ การให้บริการ

18 กรกฎาคม 2024

วิทยาลัยดุสิตธานี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารคณาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เพื่อเป็นการร่วม “ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU)”

18 กรกฎาคม 2024

วิทยาลัยดุสิตธานี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารคณาจารย์ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ เพื่อเป็นการร่วม “ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU)”

18 กรกฎาคม 2024

แผนกพัฒนาธุรกิจ (Business Development) วิทยาลัยดุสิตธานี ได้มีโอกาสจัดอบรมหลักสูตร Developing Training Certification Program (Bronze Level) ให้แก่พนักงานของบริษัท ดุสิต ฮอสปิตัลลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวนทั้งหมด 25 ท่าน ใช้ระยะเวลาในการอบรมรวม 10 วัน

17 กรกฎาคม 2024

วิทยาลัยดุสิตธานี นำโดย ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร อธิการบดี คุณรักเกล้า ตั้งกุลพานิชย์ ผู้ช่วยอธิการบดีสำนักรับสมัครนักศึกษา คุณกัณกภิศา วัชธนาสิรื ผู้จัดการอาวุโสแผนกรับสมัคร และคุณวิลาสินี แก้วกลัด เจ้าหน้าที่แผนกรับสมัครนักศึกษา ได้เดินทางไปยัง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์และโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ เพื่อร่วม “ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU)”

17 กรกฎาคม 2024

สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้จัด โครงการสัมมนาเครือข่ายผู้นำนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ในโอกาสนี้ วิทยาลัยดุสิตธานีได้มอบหมายให้ นายณัฐนันท์ จันทร์หนองสรวง นายกสโมสรนักศึกษา นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร และ นางสาวชุดาภา ยาวิเศษ รองนายกสโมสรนักศึกษา นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรม เป็นผู้แทนนักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานีเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

Coupon 10%

รับส่วนลด 10% เมื่อสมัครเรียนหลักสูตร DHA

เพียงกรอกโค้ด : X292ZCWQ

สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน

Employers and Organizations

Advisory Services

Training and Certification

Licensing Services

Skills and Certificates

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว