Hi

Business Culinary Arts

The next step in your professional development

คุณคือใคร? เลือกข้อมูลที่เหมาะสำหรับคุณ

นักศึกษาปัจจุบัน

ผู้สนใจสมัครเรียน

ผู้สนใจสมัครเรียนหลักสูตรระยะสั้น

ผู้ปกครอง

International
Students

ผู้จ้างงานและองค์กร

Hotel management Dusit Thani
lercordon-bleu-thailand
MBA Dusit Thani
Dusit Thani College
เป็นมากกว่าการศึกษา

Dusit Thani College

Dusit Thani College เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนที่ก่อตั้งและเป็นส่วนหนึ่งในเครือดุสิตธานี กลุ่มโรงแรมชั้นนำระดับ 5 ดาวในเมืองไทยที่มีความเป็นมายาวนาน กว่า 40 ปี และขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ที่นี่เรามุ่งเน้นด้านความเป็นเลิศทางวิชาการและการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพให้กับนักศึกษาทั้งในภาคทฤษฏี โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยวโดยตรง และในภาคปฏิบัติที่นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานจริง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์การเรียนที่มีคุณภาพเพื่อการศึกษา เราคือก้าวแรกของการเริ่มต้นที่สำคัญสำหรับนักศึกษาเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จกับตำแหน่งงานในอนาคต รู้จักเรามากขึ้น

เลือกดูข้อมูลที่เป็นหลักสูตรมืออาชีพที่เหมาะกับคุณ

หลักสูตรของเรา

เน้นพัฒนาคุณภาพหลักสูตร

ความร่วมมือและการรับรองระดับโลก

วิทยาลัยดุสิธานีมุ่งเน้นในการมอบการศึกษาที่มีคุณภาพระดับสากล เพื่อส่งมอบความรู้และทักษะที่ได้มาตรฐาน เพื่อผลิตนักศึกษาที่มีทักษะบริการขั้นสูงและเป็นที่ยอมรับของอุตสาหกรรมการบริการระดับโลก โดยได้การรับรองคุณภาพการศึกษาระดับนานาชาติ The International Centre of Excellence in Tourism and Hospitality Education (THE-ICE) และ The World Association of Chefs’ Societies (Worldchefs)

อีกทั้งความร่วมมือกับสถาบันที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลก เพื่อเพิ่มโอกาสให้นักศึกษาได้แลก เปลี่ยนองค์ความรู้และวัฒนธรรมในสาขาต่างๆ อย่างเข้มข้น พร้อมไปกับการฝึกฝน ลงมือ ปฏิบัติงานจริงกับพันธมิตรของ Dusit Thani College ที่มีอยู่ทั่วโลก
อยากได้ที่ปรึกษาหรือความช่วยเหลือก่อนเข้าเรียน?

ไม่ต้องกังวล

Person-Counselor

ปรึกษาทุกปัญหาก่อนเข้าเรียนแบบเป็นกันเอง Counselor ทีมพี่แนะแนว

Pathway

เตรียมความพร้อมด้านภาษาอย่างมั่นใจ DTC Pathway Program

เพิ่มโอกาสความสำเร็จกับเรา

เรียนดุสิตได้อะไร

สมัครเพื่อรับทุนการศึกษา 100%

รู้จักกับศิษย์เก่าและวิทยากรพิเศษ

DTC People

หลักสูตรและบริการสำหรับองค์กร

Services For Organizations

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยพัฒนากลยุทธ์สำหรับ
พัฒนาองค์กรและบุคลากรในองค์กรของคุณ

หลักสูตรและบริการสำหรับองค์กร

ข่าวสารและกิจกรรม

03 กุมภาพันธ์ 2023

วิทยาลัยดุสิตธานี สาขาวิชาการจัดการโรงแรม นำโดยอาจารย์จรูญศักดิ์ สุนันต๊ะ อาจารย์จงจิตร์ จันทร์แจ่ม อาจารย์วัชรา กิ่งโก้ และอาจารย์กฤษณา ศรีทองหนา ได้จัดการอบรมในรายวิชา HM1101  Inspiration to Hospitality Profession ให้กับนักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม ปีที่ 1 เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในอาชีพอุตสาหกรรมการบริการ ภายใต้หัวข้อ “กระตุ้นแรงบันดาลใจด้วย Super We Super Me” ณ ห้องศรีนครินทร์ ฮอลล์

03 กุมภาพันธ์ 2023

วิทยาลัยดุสิตธานี ร่วมให้การต้อนรับผู้บริหารและคณาจารย์จากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศ 5 แห่ง เพื่อร่วม “ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)” ณ วิทยาลัยดุสิตธานี

01 กุมภาพันธ์ 2023

วิทยาลัยดุสิตธานี ฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

26 มกราคม 2023

นักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร ได้รับทุนการศึกษา จากสถาบันไอ อี อี ไทยแลนด์ (IEE Thailand – Internship in USA) โดยมีผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นผู้ส่งมอบ ซึ่งทุนที่ได้รับเป็นการเข้าฝึกงานวิชาชีพ (สาขาครัว) เป็นระยะเวลา 1 ปี ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ณ วิทยาลัยดุสิต

25 มกราคม 2023

วิทยาลัยดุสิตธานี จัดโครงการ  “DTC Share for Fun(d) ” ขึ้น ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรม CSR (Corporate Social Responsibility)เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นน้องๆ ที่มีปัญหาทางด้านการพัฒนาการทางด้านร่างกาย และสติปัญญา ณ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านคามิลเลียน เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

23 มกราคม 2023

เมื่อไม่นานมานี้ วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาด้านการโรงแรม ศิลปะการประกอบอาหาร และการบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี ได้เข้าร่วมงาน “Sawasdee France” ซึ่งจัดขึ้น ณ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

งาน ASEAN Hospitality Talent Fair 2023

ขอเชิญเข้าร่วมงาน ASEAN Hospitality Talent Fair 2023 มหกรรมจัดหางานสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2566 นี้ รายละเอียด คลิก! https://dtc.ac.th/job-fair/

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบและเลขที่นั่งสอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบและเลขที่นั่งสอบ ประเภทโครงการรับตรง รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (สอบวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566) ตรวจสอบรายชื่อและเลขที่นั่งสอบผู้มีสิทธิ์เข้าสอบฯ คลิก >>> https://dtc-admission.com/location

 

Employers and Organizations

Advisory Services

Training and Certification

Licensing Services

Skills and Certificates

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว