Hi

ผู้คนและ ความสำเร็จ

รู้จักกับศิษย์เก่าและวิทยากรพิเศษ

สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (กรุงเทพฯ)

ครองยศ พิริยพฤทธิ์

ตำแหน่ง : ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมดุสิตดีทู เขาใหญ่
ศิษย์เก่า : ปริญญาตรี สาขาการจัดการโรงแรม

“ผมถือโอกาสนี้ขอบคุณวิทยาลัยดุสิตธานีและอาจารย์ทุกท่านที่ดูแล และมอบความรู้ให้กับพวกเรา ช่วงเวลาเรียนตอนนั้นสำหรับผมและเพื่อน ๆ เป็นช่วงเวลาที่ดีมาก สิ่งที่ผมได้เรียนรู้นั้นไม่เฉพาะทางด้านวิชาการเท่านั้น แต่เป็นหลักการใช้ชีวิต การวางตัวถือเป็นองค์ประกอบสำคัญทั้งหมดที่ทำให้ผมประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน สมุดโน้ตที่ผมใช้จดบันทึกข้อมูลในห้องเรียนตอนนั้น ยังเป็นข้อมูลที่ผมใช้อ้างอิงได้มาจนถึงตอนนี้ ที่นี่เราเรียนเพื่ออนาคตครับ

Vector
ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว