Hi

Business Culinary Arts

The next step in your professional development

คุณคือใคร? เลือกข้อมูลที่เหมาะสำหรับคุณ

นักศึกษาปัจจุบัน

ผู้สนใจสมัครเรียน

ผู้สนใจสมัครเรียนหลักสูตรระยะสั้น

ผู้ปกครอง

International
Students

ผู้จ้างงานและองค์กร

Hotel management Dusit Thani
lercordon-bleu-thailand
MBA Dusit Thani
Dusit Thani College
เป็นมากกว่าการศึกษา

Dusit Thani College

Dusit Thani College เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนที่ก่อตั้งและเป็นส่วนหนึ่งในเครือดุสิตธานี กลุ่มโรงแรมชั้นนำระดับ 5 ดาวในเมืองไทยที่มีความเป็นมายาวนาน กว่า 40 ปี และขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ที่นี่เรามุ่งเน้นด้านความเป็นเลิศทางวิชาการและการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพให้กับนักศึกษาทั้งในภาคทฤษฏี โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยวโดยตรง และในภาคปฏิบัติที่นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานจริง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์การเรียนที่มีคุณภาพเพื่อการศึกษา เราคือก้าวแรกของการเริ่มต้นที่สำคัญสำหรับนักศึกษาเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จกับตำแหน่งงานในอนาคต รู้จักเรามากขึ้น

เลือกดูข้อมูลที่เป็นหลักสูตรมืออาชีพที่เหมาะกับคุณ

หลักสูตรของเรา

เน้นพัฒนาคุณภาพหลักสูตร

ความร่วมมือและการรับรองระดับโลก

วิทยาลัยดุสิธานีมุ่งเน้นในการมอบการศึกษาที่มีคุณภาพระดับสากล เพื่อส่งมอบความรู้และทักษะที่ได้มาตรฐาน เพื่อผลิตนักศึกษาที่มีทักษะบริการขั้นสูงและเป็นที่ยอมรับของอุตสาหกรรมการบริการระดับโลก โดยได้การรับรองคุณภาพการศึกษาระดับนานาชาติ The International Centre of Excellence in Tourism and Hospitality Education (THE-ICE) และ The World Association of Chefs’ Societies (Worldchefs)

อีกทั้งความร่วมมือกับสถาบันที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลก เพื่อเพิ่มโอกาสให้นักศึกษาได้แลก เปลี่ยนองค์ความรู้และวัฒนธรรมในสาขาต่างๆ อย่างเข้มข้น พร้อมไปกับการฝึกฝน ลงมือ ปฏิบัติงานจริงกับพันธมิตรของ Dusit Thani College ที่มีอยู่ทั่วโลก
อยากได้ที่ปรึกษาหรือความช่วยเหลือก่อนเข้าเรียน?

ไม่ต้องกังวล

Person-Counselor

ปรึกษาทุกปัญหาก่อนเข้าเรียนแบบเป็นกันเอง Counselor ทีมพี่แนะแนว

Pathway

เตรียมความพร้อมด้านภาษาอย่างมั่นใจ DTC Pathway Program

เพิ่มโอกาสความสำเร็จกับเรา

เรียนดุสิตได้อะไร

สมัครเพื่อรับทุนการศึกษา 100%

รู้จักกับศิษย์เก่าและวิทยากรพิเศษ

DTC People

หลักสูตรและบริการสำหรับองค์กร

Services For Organizations

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยพัฒนากลยุทธ์สำหรับ
พัฒนาองค์กรและบุคลากรในองค์กรของคุณ

หลักสูตรและบริการสำหรับองค์กร

ข่าวสารและกิจกรรม

23 มีนาคม 2023

ทยาลัยดุสิตธานี จึงได้ร่วมมือกับ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และ เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน : ปฏิรูปการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ริเริ่มโครงการ “สร้างโอกาส เสริมอาชีพ สำหรับผู้ด้อยโอกาส” ขึ้น ด้วยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี (ในโครงการพระราชดำริ) และโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ซึ่งตั้งอยู่ห่างไกลบริเวณชายแดนไทย จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งนับเป็นการเสริมทักษะสำหรับการทำงาน โดยคาดหวังว่า นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะสามารถใช้ทักษะเหล่านี้มาพัฒนาตนเอง เพื่อประกอบเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม อันจะนำมาซึ่งรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไปในอนาคต

22 มีนาคม 2023

วิทยาลัยดุสิตธานี นำโดย ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร (ที่ 2 จากซ้าย) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการคณาจารย์ ดร.ฌานิกา ศรีวรรณวิทย์  (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้อำนวยการศูนย์การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร พร้อมด้วยคณะจากวิทยาลัยดุสิตธานี ได้เดินทางเพื่อร่วม “ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)” ระหว่างวิทยาลัยดุสิตธานี กับ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"  นำโดย นาย พเยาว์ เกตานนท์    (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" จังหวัดฉะเชิงเทรา 

22 มีนาคม 2023

วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านการโรงแรมและการประกอบอาหารของไทย ในเครือโรงแรมดุสิตธานี ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์อภิสิทธิ์ จิตรประสงค์ อาจารย์ผู้ช่วยสอนประจำกลุ่มวิชาอาหารตะวันตก คว้ารางวัลชนะเลิศ ในงานการแข่งขันทักษะการประกอบอาหารไทย – อาหารจานเดียว ประเภทประชาชนทั่วไป ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร

22 มีนาคม 2023

การจัดงานสัปดาห์วิชาการ ของวิทยาลัยดุสิตธานีในครั้งนี้ ภายใต้หัวข้อ Good Food Good Mood Good Health เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการแสดงออกถึงศักยภาพของวิทยาลัยและนักศึกษาด้านการโรงแรมและการประกอบอาหารและหลักสูตรอื่นๆ

17 มีนาคม 2023

วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านการโรงแรมและการประกอบอาหารของไทยในเครือโรงแรมดุสิตธานี จัดพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564-2565 โดยได้รับเกียรติจาก ท่านพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ ศรีนครินทร์ ฮอลล์ โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ

15 มีนาคม 2023

วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านการโรงแรมและการประกอบอาหารของไทยในเครือโรงแรมดุสิตธานี จัดพิธีมอบเหรียญ สวมผ้าพันคอ และสวมหมวกเชฟให้กับผู้สำเร็จการศึกษา ในหลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2564-2565 โดยมีคณะผู้บริหารจาก สถาบัน เลอ กอร์ดอง เบลอ และโรงเรียนการโรงแรมโลซาน สวิตเซอร์แลนด์ พร้อมด้วยอธิการบดี และผู้บริหารของวิทยาลัยร่วมในพิธี เมื่อวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 ณ ห้องสมุด วิทยาลัยดุสิตธานี

งาน ASEAN Hospitality Talent Fair 2023

ขอเชิญเข้าร่วมงาน ASEAN Hospitality Talent Fair 2023 มหกรรมจัดหางานสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2566 นี้ รายละเอียด คลิก! https://dtc.ac.th/job-fair/

Employers and Organizations

Advisory Services

Training and Certification

Licensing Services

Skills and Certificates

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว