ทุนการศึกษา/กองทุนกู้ยืม

ประกาศทุนการศึกษาและกองทุนกู้ยืม วิทยาลัยดุสิตธานี ปีการศึกษา 2564

 

ทุนการศึกษา "ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย" ประจำปีการศึกษา 2564
เปิดรับทุน 50% สาขาการจัดการโรงแรม เท่านั้น

ทุนการศึกษา "พลเอกเปรม ติณสูลานนท์" ประจำปีการศึกษา 2564
มีผู้ได้รับทุนเต็มจำนวนแล้ว

ทุนการศึกษา "ดุสิตธานี" ประจำปีการศึกษา 2564
มีผู้ได้รับทุนเต็มจำนวนแล้ว

ทุนการศึกษา "นักกิจกรรมและกีฬาดีเด่น" ประจำปีการศึกษา 2564
มีผู้ได้รับทุนเต็มจำนวนแล้ว

ทุนการศึกษา "คุณขวัญแก้ว วัชโรทัย" ประจำปีการศึกษา 2564

เอกสารชุดกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษารายใหม่(กยศ.) ปี 2563

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo