ทุนการศึกษา

ประกาศทุนการศึกษา วิทยาลัยดุสิตธานี ปีการศึกษา 2563

ทุนการศึกษา "ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย" ประจำปีการศึกษา 2563

ทุนการศึกษา "พลเอกเปรม ติณสูลานนท์" ประจำปีการศึกษา 2563

ทุนการศึกษา "ดุสิตธานี" ประจำปีการศึกษา 2563

ทุนการศึกษา "นักกิจกรรมและกีฬาดีเด่น" ประจำปีการศึกษา 2563

ทุนการศึกษา "คุณขวัญแก้ว วัชโรทัย" ประจำปีการศึกษา 2563

ทุนการศึกษา “ช่อมะฮอกกานี” ประจำปีการศึกษา 2563

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo