ทุนการศึกษา/กองทุนกู้ยืม

ประกาศทุนการศึกษาและกองทุนกู้ยืม วิทยาลัยดุสิตธานี ปีการศึกษา 2564

 

ทุนการศึกษา "ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย" ประจำปีการศึกษา 2564

ทุนการศึกษา "พลเอกเปรม ติณสูลานนท์" ประจำปีการศึกษา 2564
มีผู้ได้รับทุนเต็มจำนวนแล้ว (ณ วันที่ 17 ธ.ค. 2563)

ทุนการศึกษา "ดุสิตธานี" ประจำปีการศึกษา 2564

ทุนการศึกษา "นักกิจกรรมและกีฬาดีเด่น" ประจำปีการศึกษา 2564

ทุนการศึกษา "คุณขวัญแก้ว วัชโรทัย" ประจำปีการศึกษา 2564

เอกสารชุดกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษารายใหม่(กยศ.) ปี 2563

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo