Hi

ผู้คนและความสำเร็จ

รู้จักกับศิษย์เก่าและวิทยากรพิเศษ

ผู้คนประจำสาขาวิชา

เลือกหลักสูตร
เลือกสาขาวิชา

จุดเริ่มต้นคือได้มีโอกาสไปทำงานที่โรงแรมแห่งหนึ่ง แล้วรู้สึกชอบ และอยากจะศึกษาแบบจริงจัง เลยไปหาข้อมูลและได้เจอกับวิทยาลัยดุสิตธานี

เจ้าของธุรกิจ ChiCha ชานมไข่มุกไต้หวัน

ซีเดอร์ริก คาร์โร (แจ๊ค)

ผมเป็นศิษย์เก่า สาขาครัวของวิทยาลัยดุสิตธานี รู้สึกภูมิใจที่ได้จบจากที่นี่ ซึ่งได้รับประสบการณ์มากมาย เป็นสถาบันที่มีวิชาการที่แน่นมาก และการปฏิบัติที่ลงลึกทุกรายละเอียด

ผู้จัดการครัวกลาง บริษัท ลิฟวิ่ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด

ณัฐวุฒิ จันทร์แก้ว

ด้วยความเชื่อว่าก้าวแรกของชีวิตเป็นสิ่งสำคัญเสมอจึงต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองครับ ตอนที่ตัดสินใว่าจะมุ่งมั่นทางด้านอาหารก็ลองค้นหาหลาย ๆ สถานที่เรียนเพื่อประกอบการตัดสินใจ และสุดท้ายได้ตกลงใจเลือกวิทยาลัยดุสิตธานี

Chef at Restaurant Christian Tetedoie (1 Michelin Star) ประเทศฝรั่งเศส

ภาณุวิชญ์ เขาแก้ว (เชฟโฟล์ค)

ผมมีความผูกพันกับวิทยาลัยดุสิตธานีมาก การได้เรียนและพัฒนาความรู้จากที่นี่ ทำให้ผมอยากจะส่งต่อความรู้และความเป็นที่หนึ่งด้านการบริการกับเด็กรุ่นหลังๆ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโรงแรม วิทยาลัยดุสิตธานี

วิพล โชติวรรณชูสกุล

ด้วยความเชื่อว่าก้าวแรกของชีวิตเป็นสิ่งสำคัญเสมอจึงต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองครับ ตอนที่ตัดสินใว่าจะมุ่งมั่นทางด้านอาหารก็ลองค้นหาหลาย ๆ สถานที่เรียนเพื่อประกอบการตัดสินใจ

Executive Pastry Chef โรงแรมเดอะเซนต์รีจิส กรุงเทพ

อนุพงษ์ นวลฉวี (เชฟเอ๋)

อ.เจน เป็นศิษย์เก่าระดับปริญญาโท และทำงานโดยเป็นอาจารย์สอนหนังสือที่นี่มากกว่า 20 ปี เป็นสิ่งที่บอกได้ว่าที่นี่มีคุณภาพครบในทุกด้าน

อาจารย์ประจำสาขาการจัดการโรงแรม วิทยาลัยดุสิตธานี

อัจฉราภรณ์ อมรสิทธินนท์

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว