Hi

ผู้คนและ ความสำเร็จ

รู้จักกับศิษย์เก่าและวิทยากรพิเศษ

สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (กรุงเทพฯ)

ฮูเซ็น มูลทรัพย์ (เดะ)

ตำแหน่ง : รองกรรมการผู้จัดการโรงแรมอัลมีรอซ
ศิษย์เก่า : ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท

“ผมได้มาเรียนที่วิทยาลัยดุสิตธานี เพราะคุณพ่อเป็นคนแนะนำ สิ่งที่พ่อเลือกให้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว เนื่องจากเป็นสถาบันที่สอนโดยตรงเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการ และเป็นส่วนหนึ่งของเครือดุสิตธานี ซึ่งเป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว ผมเรียนสาขาวิชาการจัดการโรงแรม สาเหตุเกิดจากครอบครัวได้ทำธุรกิจโรงแรม ซึ่งเป็นโรงแรมที่สะท้อนถึงความเป็นศาสนาอิสลาม คุณพ่อจึงปูทางให้เพื่อจะได้เข้ามาช่วยบริหารงาน ผมได้นำความรู้ที่ได้ศึกษามาจากวิทยาลัยดุสิตธานี มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน โดยได้ลงมือปฏิบัติงานจริง ฝึกงานกับทุกแผนก ซึ่งผมกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านการโรงแรม ที่ประเทศอังกฤษ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ผมจะกลับมาช่วยครอบครัวบริหารงานโรงแรม โดยนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้จากการเรียน มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด”

Vector
ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว