Hi

“DTC Showtime

เปิดบ้านโชว์ของ”

วิทยาลัยดุสิตธานี ได้โอกาสเปิดบ้านอย่าง
ยิ่งใหญ่จัดงาน Open House

“DTC Showtime

เปิดบ้านโชว์ของ”

วิทยาลัยดุสิตธานี ได้โอกาสเปิดบ้านอย่าง
ยิ่งใหญ่จัดงาน Open House

ทุนการศึกษา

flipbox-image

ทุนการศึกษา

หลักสูตรทั้งหมด

flipbox-image

หลักสูตรทั้งหมด

ค่าเล่าเรียน

flipbox-image

ค่าเล่าเรียน

ปฏิทินการรับสมัคร

flipbox-image

ปฏิทินการรับสมัคร

จองแนะแนวออนไลน์

flipbox-image

จองแนะแนวออนไลน์

รุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จ

flipbox-image

รุ่นพี่ ที่ประสบความสำเร็จ

รูปภาพวิทยาลัย

flipbox-image

รูปภาพวิทยาลัย

สื่อแนะแนว

flipbox-image

สื่อแนะแนว

ติดต่อฝ่ายรับสมัคร

flipbox-image

ติดต่อฝ่ายรับสมัคร

ข้อมูลเฉพาะ สำหรับแต่ละโรงเรียน

flipbox-image

ข้อมูลเฉพาะ สำหรับแต่ละโรงเรียน

แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์

DTC Showtime
เชฟบูม เชฟเบลล์ท
IMG_7420
DSC_C0061
fine dining dusit thani college
Hotel management dusit thani college

ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาวิชาการสอน สาขาการวิชาการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร สาขาวิชาการโรงแรม และสาขานวัตกรรมการบริการในอุตสาหกรรรมการท่องเที่ยว

วิทยาลัยดุสิตธานี

 1. ให้การส่งเสริม สนับสนุน เสนอแนะ ให้คำปรึกษา การพัฒนาการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร สาขาวิชาการจัดการโรงแรม และสาขาวิชานวัตกรรมการบริการการท่องเที่ยว
 2. ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น การศึกษาดูงาน การมีโอกาสในการฝึกปฏิบัติการ การร่วมจัดงานวิชาการของนักเรียน
 3. การสนับสนุนบุคลากรของวิทยาลัย ในการให้ความรู้ บรรยายให้กับนักเรียนที่เรียนในหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร สาขาวิชาการจัดการโรงแรม และสาขาวิชานวัตกรรมการบริการการท่องเที่ยว
 4. สนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาองค์ความรู้ การฝึกอบรมของครูตามที่วิทยาลัยกำหนด

โรงเรียน

 1. ส่งเสริมให้ความร่วมมือเป็นแหล่งเรียนรู้ ทดลอง วิจัยของนักศึกษา บุคลากรของวิทยาลัย
 2.  ให้ความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรอุตสาหกรรมบริการ (การโรงแรม-ท่องเที่ยว-การประกอบอาหาร) ของวิทยาลัย
 3. จัดโปรแกรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการจัดเสริมประสบการณ์รายวิชาโรงเรียนกับวิทยาลัย
 1.  โรงเรียนประภามนตรี 2
 2.  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา
 3.  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
 4.  โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
 5.  โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
 6.  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
 7.  โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
 8.  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
 9.  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
 10.  โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
 11.  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 12.  โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์
 13.  โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
 14.  โรงเรียนอัสสัมชัญ
 15.  โรงเรียนสตรีภูเก็ต
 16.  โรงเรียนปลูกปัญญา
 17.  โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
 18.  โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม
 19.  โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ
 20.  โรงเรียนมารีวิทย์
 21.  โรงเรียนมารีวิทย์บ่อวิน
 22.  โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

มีคำถาม ต้องการความช่วยเหลือ? สอบถามพูดคุยรายละเอียดต่างๆ กับพี่แนะแนวได้เลย

พี่เฟิร์ส

พี่เฟิสท์ จุติพัทย์ ประจันตะเสน

ดูแลโรงเรียนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ

พี่เฟิร์น ฐิติพร กออินทรศักดิ์

พี่เฟิร์น ฐิติพร กออินทรศักดิ์

ดูแลโรงเรียนในจังหวัดกรุงเทพ สมุทรปราการ และนครปฐม

พี่แพร วิลาสินี แก้วกลัด

พี่แพร วิลาสินี แก้วกลัด

ดูแลโรงเรียนในจังหวัดกรุงเทพ สมุทรปราการ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรสาคร

พี่บอม

พี่บอม ภัทรภร ทองลาวาริน

ดูแลโรงเรียนในภาค ตะวันออก​เฉียง​เหนือ​ / ตะวันตก

พี่นน

พี่เมฆ นวนนท์ ศรีจามร

ดูแลโรงเรียนในภาค เหนือ/ ตะวันตก / ใต้

พี่มิ้งค์ สิริภา ธรรมสิริตระกูล

พี่มิ้งค์ สิริภา ธรรมสิริตระกูล

ดูแลโรงเรียนในภาคตะวันออก

พี่บิว กชพร นามะสงค์

พี่บิว กชพร นามะสงค์

ดูแลโรงเรียนในภาคตะวันออก

Green - Dusadee Gunteethong

Green Dusadee Gunteethong

Non Thai Student Application Service

พี่ปลา

พี่ปลา กัณกภิศา วัชธนาสิริ

ดูแลผู้สมัครเรียนภายในประเทศ

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว