Hi

“DTC Showtime

เปิดบ้านโชว์ของ”

วิทยาลัยดุสิตธานี ได้โอกาสเปิดบ้านอย่าง
ยิ่งใหญ่จัดงาน Open House

“DTC Showtime

เปิดบ้านโชว์ของ”

วิทยาลัยดุสิตธานี ได้โอกาสเปิดบ้านอย่าง
ยิ่งใหญ่จัดงาน Open House

ทุนการศึกษา

flipbox-image

ทุนการศึกษา

หลักสูตรทั้งหมด

flipbox-image

หลักสูตรทั้งหมด

ค่าเล่าเรียน

flipbox-image

ค่าเล่าเรียน

ปฏิทินการรับสมัคร

flipbox-image

ปฏิทินการรับสมัคร

ข่าวสารและบทความ

flipbox-image

ข่าวสารและบทความ

รุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จ

flipbox-image

รุ่นพี่ ที่ประสบความสำเร็จ

รูปภาพวิทยาลัย

flipbox-image

รูปภาพวิทยาลัย

สื่อแนะแนว

flipbox-image

สื่อแนะแนว

ติดต่อฝ่ายรับสมัคร

flipbox-image

ติดต่อฝ่ายรับสมัคร

ข้อมูลเฉพาะ สำหรับแต่ละโรงเรียน

flipbox-image

ข้อมูลเฉพาะ สำหรับแต่ละโรงเรียน

แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์

DTC Showtime
เชฟบูม เชฟเบลล์ท
IMG_7420
DSC_C0061
fine dining dusit thani college
Hotel management dusit thani college

ปฎิทินการสอบสัมภาษณ์รอบทุนการศึกษา

*ต้องสอบผ่านการคัดเลือกรอบโควตาของทางวิทยาลัยก่อน

ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาวิชาการสอน สาขาการวิชาการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร สาขาวิชาการโรงแรม และสาขานวัตกรรมการบริการในอุตสาหกรรรมการท่องเที่ยว

วิทยาลัยดุสิตธานี

 1. ให้การส่งเสริม สนับสนุน เสนอแนะ ให้คำปรึกษา การพัฒนาการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร สาขาวิชาการจัดการโรงแรม และสาขาวิชานวัตกรรมการบริการการท่องเที่ยว
 2. ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น การศึกษาดูงาน การมีโอกาสในการฝึกปฏิบัติการ การร่วมจัดงานวิชาการของนักเรียน
 3. การสนับสนุนบุคลากรของวิทยาลัย ในการให้ความรู้ บรรยายให้กับนักเรียนที่เรียนในหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร สาขาวิชาการจัดการโรงแรม และสาขาวิชานวัตกรรมการบริการการท่องเที่ยว
 4. สนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาองค์ความรู้ การฝึกอบรมของครูตามที่วิทยาลัยกำหนด

โรงเรียน

 1. ส่งเสริมให้ความร่วมมือเป็นแหล่งเรียนรู้ ทดลอง วิจัยของนักศึกษา บุคลากรของวิทยาลัย
 2.  ให้ความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรอุตสาหกรรมบริการ (การโรงแรม-ท่องเที่ยว-การประกอบอาหาร) ของวิทยาลัย
 3. จัดโปรแกรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการจัดเสริมประสบการณ์รายวิชาโรงเรียนกับวิทยาลัย

ลำดับ

รายชื่อโรงเรียน

จังหวัด

1

โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

พระนครศรีอยุธยา

2

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

กรุงเทพมหานคร

3

โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์

ชลบุรี

4

โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา

กรุงเทพมหานคร

5

โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง

ระยอง

6

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา

7

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

กรุงเทพมหานคร

8

โรงเรียนประภามนตรี 2

กรุงเทพมหานคร

9

โรงเรียนปลูกปัญญา

นครราชสีมา

10

โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"

ฉะเชิงเทรา

11

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

กรุงเทพมหานคร

12

โรงเรียนมารีวิทย์

ชลบุรี

13

โรงเรียนมารีวิทย์บ่อวิน

ชลบุรี

14

โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ

ชลบุรี

15

โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์

ชลบุรี

16

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

กรุงเทพมหานคร

17

โรงเรียนสตรีภูเก็ต

ภูเก็ต

18

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

กรุงเทพมหานคร

19

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

กรุงเทพมหานคร

20

โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม

กรุงเทพมหานคร

21

โรงเรียนสาธิตอุดม

ชลบุรี

22

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง

กรุงเทพมหานคร

23

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี

กรุงเทพมหานคร

24

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม

นครปฐม

25

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่

กรุงเทพมหานคร

26

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง

กรุงเทพมหานคร

27

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศมีนบุรี

กรุงเทพมหานคร

28

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต

กรุงเทพมหานคร

29

โรงเรียนอัสสัมชัญ

กรุงเทพมหานคร

30

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

กรุงเทพมหานคร

31

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

ชลบุรี

32

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

สมุทรปราการ

33

โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี

อุบลราชธานี

มีคำถาม ต้องการความช่วยเหลือ? สอบถามพูดคุยรายละเอียดต่างๆ กับพี่แนะแนวได้เลย

พี่เฟิร์ส

พี่เฟิสท์ จุติพัทย์ ประจันตะเสน

ดูแลโรงเรียนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ

พี่แพร วิลาสินี แก้วกลัด

ดูแลโรงเรียนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ

พี่เต้ ณัฐพนธ์ พัฒน์เลื่อน

ดูแลโรงเรียนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ในภาคตะวันออก

พี่เฟิร์น ฐิติพร กออินทรศักดิ์

พี่เฟิร์น ฐิติพร กออินทรศักดิ์

ดูแลวิทยาลัยและโรงเรียนในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา

พี่บอม

พี่บอม ภัทรภร ทองลาวาริน

ดูแลโรงเรียนในภาค ตะวันออก​เฉียง​เหนือ​

พี่นน

พี่เมฆ นวนนท์ ศรีจามร

ดูแลโรงเรียนในภาคใต้

พี่บิว กชพร นามะสงค์

ดูแลโรงเรียนในภาคตะวันออก

พี่น้ำ พรรภัสร์ ปพัฒน์พุฒิพร

ดูแลโรงเรียนในภาคเหนือ

Green - Dusadee Gunteethong

Green Dusadee Gunteethong

Non Thai Student Application Service

พี่ปลา

พี่ปลา กัณกภิศา วัชธนาสิริ

ดูแลผู้สมัครเรียนภายในประเทศ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

(กรอกข้อมูลของท่านและเรื่องที่ต้องการข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ)

Drop files here or
Accepted file types: jpg, png, pdf, Max. file size: 5 MB, Max. files: 3.
  This field is for validation purposes and should be left unchanged.
  ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
  สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

  คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว