Hi

การสมัครเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี

เตรียมเอกสารก่อนสมัครเรียนแล้วใช่ไหม ?

(มีเอกสารอะไรที่ต้องเตรียมบ้าง ตรวจสอบด้านล่างได้เลย หากพร้อมแล้วกดกรอกใบสมัครกันเลย)

ขั้นตอนการสมัครเรียนระดับปริญญาตรี

กรอกใบสมัครเรียน

ท่านสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ผ่านหน้า เว็บไซต์หรือดาวน์โหลดใบสมัคร ที่นี่ เพื่อนำไปกรอกด้วยตัวเองหรือ หากต้องการศึกษาข้อมูล ปริญญาตรีเพิ่มเติมก่อน คลิกที่นี่

แนบเอกสารการสมัคร

ผู้สมัครเตรียมเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้

  • ใบแสดงผลการศึกษา (ป.พ.1)
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ถ้ามี)
  • รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
  • Motivational Essay สำหรับหลักสูตร นานาชาติเท่านั้น (ดาวน์โหลดที่นี่)

ชำระเงินค่าสมัคร

  • หลักสูตรไทย: ชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 500 บาท
  • หลักสูตรนานาชาติ: ชำระค่าสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ITP สำหรับหลักสูตรนานาชาติ (ในกรณีที่ไม่มี คะแนน IELTS, TOEFL, SAT, Duolingo, PTE) จำนวน 1,500 บาท
  • ฟรีค่าสมัครสอบ 500 บาท สำหรับโรงเรียน MOU ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียน คลิกที่นี่

แจ้งโอนเงิน

หลักจากชำระเงินค่าสมัคร สามารถ แจ้งโอนเงิน ได้ผ่านหน้าเว็บไซต์

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว