Hi

การสมัครเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี
(เทียบโอนประสบการณ์)

เตรียมเอกสารก่อนสมัครเรียนแล้วใช่ไหม ?

(มีเอกสารอะไรที่ต้องเตรียมบ้าง ตรวจสอบด้านล่างได้เลย หากพร้อมแล้วกดกรอกใบสมัครกันเลย)

ขั้นตอนการสมัครเรียน
ระดับปริญญาตรี (เทียบโอนประสบการณ์)

กรอกใบสมัครเรียน

ท่านสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ผ่านหน้า เว็บไซต์หรือดาวน์โหลดใบสมัคร ที่นี่ เพื่อนำไปกรอกด้วยตัวเองหรือ หากต้องการศึกษาข้อมูล ปริญญาตรีเพิ่มเติมก่อน คลิกที่นี่

แนบเอกสารการสมัคร

ผู้สมัครเตรียมเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้

  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • วุฒิการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
  • หนังสือรับรองการทำงานอย่างน้อย 5 ปี หรือทะเบียนการค้าจดเกิน 3 ปีขึ้นไป (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ)
  • ใบอบรมการทำงาน
  • ใบสมัคร
  • ประวัติการทำงานอย่างย่อ (CV)

รอการพิจารณาจากคณะกรรมการและแจ้งผลประมาณ 2 สัปดาห์พร้อมชำระค่าสมัคร 500 บาท

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว