Hi

การสมัครเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี
(เทียบโอนประสบการณ์)

เราได้รับข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้ว

ทางสถาบันจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการสมัครของท่าน ภายใน 1-2 วันทำการ และจะรีบติดต่อกลับโดยเร็ว

ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาจะแจ้งเรื่องการชำระเงินค่าสมัคร หลังจากเอกสารสมัครเรียนได้รับการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

จำนวนเงินที่ต้องชำระค่าสมัคร

500.00 ฿

ท่านสามารถเลือกวิธีการชำระเงินได้ในขั้นตอนถัดไป

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว