หลักสูตรปริญญาตรี

สมัครเรียนออนไลน์

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
รายละเอียดเพิ่มเติม
หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
รายละเอียดเพิ่มเติม
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร
รายละเอียดเพิ่มเติม
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (เทียบโอนประสบการณ์)
รายละเอียดเพิ่มเติม
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร (เทียบโอนประสบการณ์)
รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท (ได้รับการรับรองจากโรงเรียนการโรงแรมโลซาน สวิตเซอร์แลนด์)
รายละเอียดเพิ่มเติม
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ (หลักสูตรโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันเลอ กอร์ดอง เบลอ และวิทยาลัยดุสิตธานี)
รายละเอียดเพิ่มเติม

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo