Hi

ผู้คนและ ความสำเร็จ

รู้จักกับศิษย์เก่าและวิทยากรพิเศษ

สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร (พัทยา)

ณัฐวุฒิ จันทร์แก้ว

ตำแหน่ง : ผู้จัดการครัวกลาง บริษัท ลิฟวิ่ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด
ศิษย์เก่า : สาขาการจัดการครัวและภัตตาคาร

“ผมเป็นศิษย์เก่า สาขาครัวของวิทยาลัยดุสิตธานี รู้สึกภูมิใจที่ได้จบจากที่นี่ ซึ่งได้รับประสบการณ์มากมาย เป็นสถาบันที่มีวิชาการที่แน่นมาก และการปฏิบัติที่ลงลึกทุกรายละเอียด พร้อมกับคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรงในแต่ละรายวิชา จึงทำให้ผมได้รับความรู้มาแบบครบทุกด้านจริง ๆ ทุกวันนี้ผมได้นำความรู้มาใช้ในการทำงาน จนประสบความสำเร็จอย่างที่เป็นครับ”

Vector
ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว