ข่าวสาร กิจกรรม และบทความ 

ข่าวสารและกิจกรรม

บทความ

15 ธันวาคม 2022

DTC Talk

13 มกราคม 2023

เทรนด์สุขภาพและความงามที่กำลังมาแรงทั่วโลกเป็นโอกาสทองของหลาย ๆ ประเทศที่มีจุดเด่นด้านอายุรเวชและการดูแลสุขภาพทางเลือก รวมถึงประเทศไทยที่มีมรดกทางวัฒนธรรมด้านสุขภาพมากมาย นวัตกรรมด้านสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจึงเป็นมูลค่าเพิ่มที่หลาย ๆ ธุรกิจตามหา ที่สาขาวิชานวัตกรรมการบริการการท่องเที่ยว วิทยาลัยดุสิตธานี ก็มองเห็นความสำคัญและแนวโน้มที่ดีในอนาคตของเทรนด์นี้จึงได้มอบหมายให้นักศึกษาทดลองทำสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพและความงามที่แตกต่างจากในท้องตลาดเพื่อเป็นการเรียนรู้ศาสตร์และทักษะอีกแขนงหนึ่งที่ติดตัวพวกเขาไปได้ หนึ่งในผลงานที่น่าสนใจเป็นฝีมือของ แพรว - อรสิริวรรณ อุปะละ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ของสาขานี้ นั่นก็คือสครับปากที่ทำจากมันฝรั่ง

Openhouse

ข่าวประกาศ