Hi

ข่าวและกิจกรรม ทั้งหมด

หอเกียรติยศ / รางวัล

ทั้งหมด
Hall of fame Filter

30 เมษายน 2024

นางสาวทิพย์สุดา สายไหม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการจัดการโรงแรม วิทยาลัยดุสิตธานี ได้จับมือร่วมทีมกับเพื่อนต่างประเทศ ต่างสถาบัน ร่วมกันระดมสมอง ทักษะ และความรู้ จนสามารถคว้ารางวัลที่ 1 สำหรับการแข่งขัน THE-ICE GRM Challenge 2024 ที่จัดโดย THE-ICE องค์กรสากลซึ่งพันธมิตรจากทั่วทุกมุมโลกร่วมกันก่อตั้งขึ้น เพื่อกำหนดเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการศึกษาด้านการบริการ โดยต้องผ่านการพิจารณา ทบทวน และรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญทางด้านอุตสาหกรรมการบริการจากนานาประเทศ

02 มิถุนายน 2023

วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านการโรงแรมและการประกอบอาหารของไทย ในเครือโรงแรมดุสิตธานี นำโดยแผนกกิจกรรมการแข่งขันการครัวและวิชาการ ได้ส่งตัวแทนอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร และสาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)  เข้าร่วมการแข่งขันในรายการ Thailand Ultimate Chef Challenge 2023 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันก่อน 

31 พฤษภาคม 2023

วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านการโรงแรมและการประกอบอาหารของไทย ในเครือโรงแรมดุสิตธานี นำโดยแผนกกิจกรรมการแข่งขันการครัวและวิชาการ ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร และสาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)  เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับประเทศ สาขาจัดดอกไม้ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 4 คน จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 12 คนจาก 4 ภูมิภาค ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ เมื่อเร็ว ๆ นี้   

22 มีนาคม 2023

วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านการโรงแรมและการประกอบอาหารของไทย ในเครือโรงแรมดุสิตธานี ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์อภิสิทธิ์ จิตรประสงค์ อาจารย์ผู้ช่วยสอนประจำกลุ่มวิชาอาหารตะวันตก คว้ารางวัลชนะเลิศ ในงานการแข่งขันทักษะการประกอบอาหารไทย – อาหารจานเดียว ประเภทประชาชนทั่วไป ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร

17 กุมภาพันธ์ 2023

สาขาวิชาการจัดการโรงแรม นำโดยอาจารย์จุฑารัตน์ พิริยะเบญจวัฒน์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการจัดการด้านสุขภาพ ได้เรียนเชิญดร. ทิวา พาร์ค คณบดีหลักสูตรไทย มอบใบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ ณ วิทยาลัยดุสิตธานี เนื้อหาประกอบด้วย กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาที่เกี่ยวกับการนวด ทฤษฎีการแพทย์แผนไทยเบื้องต้น การปฐมพยาบาลเบื้องต้น สุขภาพจิตพื้นฐาน ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการนวด ความรู้เกี่ยวกับยา สมุนไพรเบื้องต้น ความรู้เกี่ยวกับสาธารณสุขมูลฐาน เวชกรรมไทยเบื้องต้น

16 กุมภาพันธ์ 2023

นักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี คว้าชัยสร้างชื่อด้วยการคว้ารางวัล “ทีมชนะเลิศในหัวข้อ Food Security - Top Policy” โดยมี แบมบู - นายพัชรพล เด่นงามวศิน นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรม เป็นคนไทยหนึ่งเดียวในทีม ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม Young ASEAN Leaders Policy Initiative (YALPI) จัดโดยคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นฟอรัมนานาชาติที่รวบรวมผู้นำเยาวชนจากในและนอกอาเซียนเข้าร่วมเพื่อระดมความคิดและสร้างสรรค์แผนนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างที่สำคัญและทันเหตุการณ์ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

08 กุมภาพันธ์ 2023

วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านการโรงแรมและการประกอบอาหารของไทย ในเครือโรงแรมดุสิตธานี ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล 2 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันจัดสวนบนรถกระบะเล็ก และการแข่งขันจัดสวนถาด ในงานการแข่งขันพฤกษาตะวันออกครั้งที่ 15 "ทุ่งทอฝัน วันแห่งพฤษา” ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี

07 กุมภาพันธ์ 2023

วิทยาลัยดุสิตธานี ขอแสดงความยินดีกับนายปฎิพล เลิศสุรกิตติ นักศึกษาสาขาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร ชั้นปีที่ 1 ควบคุมทีมโดย เชฟจตุพร จึงมีสุข ผู้ดูแลการฝึกซ้อมโดยนายธนวัฒน์ โตพัฒนกุล และอาจารย์ ณัฐวุฒิ พรมจันทร์ ที่คว้ารางวัลระดับนานาชาติอันดับ 2 (เหรียญเงิน) ในงานแข่งขัน Young Chef Olympiad 2023 โดยมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก และมีนักศึกษา DTC เป็นตัวแทนประเทศไทยเพียงหนึ่งเดียวที่เข้าร่วมการแข่งขัน ณ รัฐโกลกาตาร์ ประเทศอินเดีย

26 มกราคม 2023

นักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร ได้รับทุนการศึกษา จากสถาบันไอ อี อี ไทยแลนด์ (IEE Thailand – Internship in USA) โดยมีผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นผู้ส่งมอบ ซึ่งทุนที่ได้รับเป็นการเข้าฝึกงานวิชาชีพ (สาขาครัว) เป็นระยะเวลา 1 ปี ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ณ วิทยาลัยดุสิต

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว