Hi

“นักศึกษา DTC ไม่ได้มีดีแค่การโรงแรมและทำอาหาร” โชว์ไอเดียสร้างสรรค์ คว้า 2 เหรียญทองแดงพฤกษาตะวันออก 

08 กุมภาพันธ์ 2023

วิทยาลัยดุสิตธานี

วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านการโรงแรมและการประกอบอาหารของไทย ในเครือโรงแรมดุสิตธานี ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล 2 เหรียญทองแดง  จากการแข่งขันจัดสวนบนรถกระบะเล็ก และการแข่งขันจัดสวนถาด ในงานการแข่งขันพฤกษาตะวันออกครั้งที่ 15 “ทุ่งทอฝัน วันแห่งพฤษา” ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เมื่อเร็ว ๆ นี้ 

จังหวัดชลบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเกษตรจังหวัดชลบุรี สภาเกษตรจังหวัดชลบุรี ชมรมไม้ดอกไม้ประดับภาคตะวันออก ได้จัดงานพฤกษาตะวันออก ครั้งที่ 15 เพื่อประกาศศักยภาพการผลิตพืชผลทางการเกษตร การพัฒนาคุณภาพการผลิตและอนุรักษ์สายพันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับ การส่งเสริมการขายควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีและภาคตะวันออก เป็นการส่งเสริมการผลิต และการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ 

โดยแผนกกิจกรรมการแข่งขันการครัวและวิชาการ ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้  

รายชื่อทีมการแข่งขันจัดสวนบนรถกระบะเล็ก ประกอบด้วย  

 1. อาจารย์วิมล  อุ่นเพ็ชร์ 
 1. อาจารย์ณิชากร วงศ์สุนพรัตน์ 
 1. นางสาวสุพิชญา มาพรม   
 1. นายปฏิพัทธ์ กุลดี   
 1. นายธนโชติ เทพเทียน   
 1. นางสาวอรศศิพัชร์ เชื้อสุวรรณชัย   
 1. นายพสิษฐ์ จงกิจ   
 1. นายภาณุภัทร์ พิมพ์โคตร   
 1. นายอัครวิชช์ ไชยทน   
 1. นายธนวัฒน์ ศุภรัตน์คนนท์   
 1. นายกิตติกร วงศักดิ์  

รายชื่อการแข่งขันจัดสวนถาด ประเภททีม 2 คน ประกอบด้วย 

 1. นางสาวสุพิชญา มาพรม   
 1. นายศิวกร วงษ์คำภา   

วิทยาลัยดุสิตธานีให้การสนับสนุนและส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาหาร ขนมหวาน การจัดดอกไม้ การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมีผลงานการแข่งขันที่ผ่านมามากมายหลายรายการ วิทยาลัยดุสิตธานี “สร้างอาชีพด้วยมืออาชีพ และจะเป็นก้าวแรกของการเริ่มต้นเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จในอนาคตต่อไป

ข่าวสารและกิจกรรมหอเกียรติยศ / รางวัลข่าวประกาศ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว