เกี่ยวกับ วิทยาลัยดุสิตธานี

วิทยาลัยดุสิตธานี เรามุ่งเน้นประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียน และการเพิ่ม
โอกาส การลงมือปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการจริงของนักศึกษา

ทำไมต้องเรียนที่วิทยาลัยดุสิตธานี

ทำไมต้องประเทศไทย

มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ขึ้นชื่อเรื่องอาหาร วัฒนธรรมมีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ในด้านการบริการที่ยอดเยี่ยม ได้รับการยอมรับในระดับ นานาชาติ

ทำไมต้องเลือกอุตสาหกรรมบริการ

เนื่องจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ทำให้ความต้องการบุคลลากรที่มีศักยภาพและคุณสมบัติเหมาะสมในการทำงานด้านบริการจึงเพิ่มขึ้น และมีตำแหน่งงานรองรับมากมาย ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท สปา ศูนย์ประชุม สถานที่ท่องเที่ยว ภัตตาคาร ร้านอาหาร สายการบิน เป็นต้น

วิทยาลัยดุสิตธานีเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ มีทักษะการปฏิบัติงานและการบริหารอย่างแท้จริงเพื่อรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม เราจึงเปิดหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาตรี (นานาชาติ) และปริญญาโท ในสาขาการจัดการโรงแรม รวมถึงสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการ

ทำไมต้องวิทยาลัยดุสิตธานี

อยู่ในเครือของโรงแรมดุสิตธานี ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่ดำเนินงานด้านอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยวมายาวนาน และมีการขยายตัวไปในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

เรามุ่งมั่นผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยการเรียนการสอนจะเน้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ นักศึกษาจะได้สัมผัสกับการทำงานจริงของโรงแรมในเครือ เช่น โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ ซึ่งตั้งอยู่ติดกับวิทยาลัยในเขตรั้วเดียวกัน