เกี่ยวกับวิทยาลัยดุสิตธานี

เกี่ยวกับวิทยาลัย

เกี่ยวกับวิทยาลัย

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสร้างผลประโยชน์ในหลายๆ ด้านให้กับประเทศ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวทำให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ เป็นแหล่งสร้างรายได้ของประเทศไทย รวมถึงสร้างอาชีพให้คนไทย กระตุ้นให้เกิดการนำทรัพยากรของประเทศมาใช้ประโยชน์

ดุสิตธานีเป็นสถาบันการศึกษาเอกชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครือดุสิตธานี กลุ่มโรงแรมชั้นนำระดับ 5 ดาวในประเทศไทย มีประวัติก่อตั้งมาแล้วยาวนานกว่า 40 ปี และขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

เรามีการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ ทั้งภาคทฤษฏีโดยคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยวโดยตรง และภาคปฏิบัติที่นักศึกษาจะได้ประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานจริง พร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์การเรียนที่มีคุณภาพ

ดังนั้นดุสิตธานีจึงเป็นก้าวแรกที่จะพานักศึกษาพัฒนาไปสู่ก้าวต่อไปของความเป็นมืออาชีพ และประสบความสำเร็จในอนาคต

สารจากท่านผู้หญิง

สารจากท่านผู้หญิง

“ดิฉันมีความยินดีที่จะแนะนำให้รู้จักกับวิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นสถาบันสอนการโรงแรมที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย

วิทยาลัยดุสิตธานีได้ก่อตั้งขึ้นมา เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการศึกษาต่อทางด้านอุตสาหกรรมการบริการ ทั้งจากภายในประเทศไทย และในภาคพื้นเอเซียอาคเนย์ หลักสูตรการเรียนการสอนของวิทยาลัยดุสิตธานี จะเน้นเพื่อการนำไปปฏิบัติงานจริง ทางด้านสิ่งอำนวยความสะดวก, หลักสูตร และวิธีการสอน ได้รับการพัฒนาและออกแบบมาอย่างดี เพื่อเป็นการให้พื้นฐานความรู้แก่ผู้เรียน เพื่อจะได้มีคุณสมบัติในการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานสากล

ทั้งนี้ดิฉันขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกท่าน สู่วิทยาลัยดุสิตธานี ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการศึกษา และการทำงานในธุรกิจอุตสาหกรรมบริการในอนาคต”

ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย

ผู้ก่อตั้งวิทยาลัยดุสิตธานี

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo