Hi

นักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี รับมอบทุน ฝึกงานไกลในต่างแดน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

26 มกราคม 2023

วิทยาลัยดุสิตธานี

วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านการโรงแรมและการประกอบอาหารของไทย ในเครือโรงแรมดุสิตธานี นำโดย ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร (ที่ 5 จากซ้าย) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการคณาจารย์พร้อมด้วย ดร.ประวีณา คาไซ (ที่ 4 จากขวา) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และดร. ณัฐสินี ชินธนภูมิไพศาล (ที่ 4 จากซ้าย) เป็นสักขีพยานในโอกาสที่ศิษย์เก่าและนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 ของวิทยาลัยฯ ได้แก่ นายปัณฑา ลอออรรถพงศ์ (ที่ 1 จากซ้าย) นายพัทธกานต์  ยุทธไกรชัยศรี (ที่ 2 จากซ้าย) นางสาวอัญชลี  รัตนชื่อสกุล (ที่ 3 จากซ้าย) และนางสาววาสนา  วามะลุน (ที่ 3 จากขวา) นางสาวฟาติน  หวันโส้ (ที่ 2 จากขวา) นายภัทรพล  วรวัฒนตระกูล (ที่ 1 จากขวา) ได้รับทุนการศึกษาสาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร จากสถาบันไอ อี อี ไทยแลนด์ (IEE Thailand – Internship in USA) โดยมีนายมงคล ฉัตรแก้วมณี (ที่ 5 จากขวา) ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นผู้ส่งมอบ ซึ่งทุนที่ได้รับเป็นการเข้าฝึกงานวิชาชีพ (สาขาครัว) เป็นระยะเวลา 1 ปี ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ณ วิทยาลัยดุสิตธานี เมื่อเร็ว ๆ นี้  

ข่าวสารและกิจกรรมหอเกียรติยศ / รางวัลข่าวประกาศ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

31 พฤษภาคม 2023

31 พฤษภาคม 2023

เมื่อไม่นานมานี้ ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกและแห่งเดียวของไทยที่สอนด้านธุรกิจบริการโดยตรงในเครือโรงแรมดุสิตธานี ได้จัดงาน “Spring of Mahogany #24” ปาร์ตี้เล็กๆ น่ารัก ทว่าเปี่ยมไปด้วยความประทับใจ ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยดุสิตธานีที่เปรียบเสมือนช่อมะฮอกกานี ต้นไม้ประจำวิทยาลัย ที่ได้รับการปลูก เพาะพันธุ์ ให้ปุ๋ยและรดน้ำ จนเติบใหญ่งอกงาม กระทั่งออกดอกเป็นช่อมะฮอกกานีที่แบ่งบาน พร้อมจะเป็นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงา ไม่ต่างจากว่าที่บัณฑิตของวิทยาลัยที่ได้รับการบ่มเพาะความรู้และทักษะ จนกลายเป็นบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ มีคุณภาพ และสามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับธุรกิจบริการต่อไ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว