Hi

ข่าวและกิจกรรม ทั้งหมด

ข่าวบทความ

23 มีนาคม 2023

ทยาลัยดุสิตธานี จึงได้ร่วมมือกับ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และ เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน : ปฏิรูปการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ริเริ่มโครงการ “สร้างโอกาส เสริมอาชีพ สำหรับผู้ด้อยโอกาส” ขึ้น ด้วยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี (ในโครงการพระราชดำริ) และโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ซึ่งตั้งอยู่ห่างไกลบริเวณชายแดนไทย จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งนับเป็นการเสริมทักษะสำหรับการทำงาน โดยคาดหวังว่า นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะสามารถใช้ทักษะเหล่านี้มาพัฒนาตนเอง เพื่อประกอบเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม อันจะนำมาซึ่งรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไปในอนาคต

22 มีนาคม 2023

วิทยาลัยดุสิตธานี นำโดย ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร (ที่ 2 จากซ้าย) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการคณาจารย์ ดร.ฌานิกา ศรีวรรณวิทย์  (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้อำนวยการศูนย์การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร พร้อมด้วยคณะจากวิทยาลัยดุสิตธานี ได้เดินทางเพื่อร่วม “ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)” ระหว่างวิทยาลัยดุสิตธานี กับ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"  นำโดย นาย พเยาว์ เกตานนท์    (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" จังหวัดฉะเชิงเทรา 

22 มีนาคม 2023

วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านการโรงแรมและการประกอบอาหารของไทย ในเครือโรงแรมดุสิตธานี ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์อภิสิทธิ์ จิตรประสงค์ อาจารย์ผู้ช่วยสอนประจำกลุ่มวิชาอาหารตะวันตก คว้ารางวัลชนะเลิศ ในงานการแข่งขันทักษะการประกอบอาหารไทย – อาหารจานเดียว ประเภทประชาชนทั่วไป ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร

22 มีนาคม 2023

การจัดงานสัปดาห์วิชาการ ของวิทยาลัยดุสิตธานีในครั้งนี้ ภายใต้หัวข้อ Good Food Good Mood Good Health เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการแสดงออกถึงศักยภาพของวิทยาลัยและนักศึกษาด้านการโรงแรมและการประกอบอาหารและหลักสูตรอื่นๆ

17 มีนาคม 2023

วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านการโรงแรมและการประกอบอาหารของไทยในเครือโรงแรมดุสิตธานี จัดพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564-2565 โดยได้รับเกียรติจาก ท่านพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ ศรีนครินทร์ ฮอลล์ โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ

15 มีนาคม 2023

วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านการโรงแรมและการประกอบอาหารของไทยในเครือโรงแรมดุสิตธานี จัดพิธีมอบเหรียญ สวมผ้าพันคอ และสวมหมวกเชฟให้กับผู้สำเร็จการศึกษา ในหลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2564-2565 โดยมีคณะผู้บริหารจาก สถาบัน เลอ กอร์ดอง เบลอ และโรงเรียนการโรงแรมโลซาน สวิตเซอร์แลนด์ พร้อมด้วยอธิการบดี และผู้บริหารของวิทยาลัยร่วมในพิธี เมื่อวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 ณ ห้องสมุด วิทยาลัยดุสิตธานี

15 มีนาคม 2023

วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านการโรงแรมและการประกอบอาหารของไทยในเครือโรงแรมดุสิตธานี จัดพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564-2565 โดยได้รับเกียรติจาก ท่านพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ ศรีนครินทร์ ฮอลล์ โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566

10 มีนาคม 2023

ทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านการโรงแรมและการประกอบอาหารของไทยในเครือโรงแรมดุสิตธานี โดยชมรมนักศึกษาทุน ได้จัดกิจกรรม เเบ่งฝัน&ปันรัก ทำเพื่อเพื่อนมนุษย์ จัดขึ้นโดยมูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กเเละครอบครัว (ฟอร์เด็ก) ซึ่งมีคุณ จูลี่ สุมาลี ผู้อำนวยการมูลนิธิให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก ณ สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดมหาวงษ์ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

03 มีนาคม 2023

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี จัดหลักสูตร“การจัดการโรงแรมสำหรับผู้บริหาร” ขึ้นมา เพื่อเปิดมุมมองสู่ธุรกิจอุตสาหกรรมบริการ สร้างความแตกต่าง และมูลค่าเพิ่มด้วย 8 องค์ความรู้ ที่ถ่ายทอดโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา นำเสนอเคล็ดลับ แนวคิด วิธีการ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน สร้างความคุ้นเคยด้วยภาคปฏิบัติที่ผู้เชี่ยวชาญเลือกสรรมาให้สามารถปรับใช้ได้จริงในทุกภาคส่วนขององค์กร ที่จะช่วยให้คุณพร้อมรับมือทุกด้านในธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ และพร้อมที่จะก้าวขึ้นสู่ผู้นำด้านอุตสาหกรรมบริการต่อไป

02 มีนาคม 2023

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี นำโดย ผศ.ดร.วาทิต อินทุลักษณ์ และ ผศ.ดร.ชาคริต ศรีสกุน ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การเขียนแผนธุรกิจฉบับย่อ BMC” เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ และความเชี่ยวชาญในหัวข้อที่เกี่ยวข้องในการอบรม โดยผ่านระบบออนไลน์ Zoom

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว