Hi

ข่าวและกิจกรรม ทั้งหมด

ข่าวสารและกิจกรรม

08 กรกฎาคม 2021

ขอขอบคุณทุกคะแนนรับรองนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ จากศิษย์เก่าทุกท่าน ด้วยคะแนนรับรอง 100% ยินดีต้อนรับนายกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยดุสิตธานี วาระปี 2564-2566 นายกฤตานน เอี่ยมเสมอ ศิษย์เก่า รุ่นที่ 2

02 ธันวาคม 2022

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี โดยสำนักศิษย์เก่าวิทยาลัยดุสิตธานี ได้จัดเสวนา DTC Alumni Talk ครั้งที่ 3 ขึ้น ในหัวข้อ “ถอดรหัส DNA ปั้นธุรกิจสำเร็จได้สไตล์ DTC” ณ ห้องสมุด วิทยาลัยดุสิตธานี

05 มีนาคม 2021

วิทยาลัยดุสิตธานี นำโดย นางสาวฟราวเกอะ เกอร์เบนส์ (ที่ 3 จากซ้าย) อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร “ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการส่งเสริมวิชาชีพ” กับ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ฯ

25 พฤศจิกายน 2022

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี โดยนักศึกษาชมรม DTC Fun(d) Club ตระหนักถึงความสำคัญ ความงดงาม และคุณค่าของวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมของไทย จึงจัดทำโครงการ “DTC Fun(d) ปันบุญ ปันสุข” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้นักศึกษาได้นำทักษะในด้านการประกอบอาหารไปใช้ในการทำโรงทาน เพื่อมอบให้แก่ภิกษุสามเณร รวมไปถึงบุคคลทั่วไป พร้อมกับมีกิจกรรมทำความสะอาดห้องสุขาในบริเวณศาสนสถาน เพื่อให้ผู้ที่มาใช้บริการเกิดความประทับใจ พร้อมทั้งได้เข้าร่วมฟังธรรม และถวายสังฆทาน เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาเล็งเห็นถึงความสำคัญของพิธีกรรมทางศาสนาให้เป็นมรดกตกทอดสืบไป ณ ศาลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสาคร เมื่อวันก่อน

02 ธันวาคม 2022

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี โดยชมรม กีฬาและนันทนาการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเล่นกีฬา จึงจัดโครงการ  “DTC Futsal Cup” ครั้งที่ 15 ขึ้น ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาฟุตซอล มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะทางกีฬาฟุตซอลและสร้างความสามัคคีในหมู่นักศึกษา

22 พฤศจิกายน 2022

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี โดยชมรม Bartender and Hotelier Club ได้จัดโครงการ “First Step To Be Bartender 2022” ขึ้น

22 พฤศจิกายน 2022

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี ได้มีตัวแทนนักศึกษาเข้าไปปฏิบัติภารกิจต้อนรับผู้นำในการประชุมเอเปค 2022

24 พฤศจิกายน 2022

ทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี นำโดยอาจารย์ณิชากร วงศ์สุนพรัตน์ (ที่ 4 จากขวา) อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาจากสาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ เป็นตัวแทนรับมอบผลิตภัณฑ์ซอสถั่วเหลืองจากประเทศญี่ปุ่น จาก บริษัท ยามาซ่า เอเชีย โอชีเนีย จำกัด นำโดยคุณสุภัทรา เดชะศริพงษ์ (ที่ 3 จากซ้าย) Domestic Sales Manager เป็นตัวแทนส่งมอบผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้ จำนวน 30 กล่อง

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว