Hi

วิทยาลัยดุสิตธานีร่วมใจ “พลิกฟื้นผืนป่า คืนธรรมชาติ คืนชีวิต” 

23 มกราคม 2023

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านการโรงแรมและการประกอบอาหารของไทย ในเครือโรงแรมดุสิตธานี โดยชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยชมรมกีฬาและนันทนาการ ได้จัดโครงการ “พลิกฟื้นผืนป่า คืนธรรมชาติ คืนชีวิต” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มจำนวนฝายชะลอน้ำ โป่งเทียม และ พันธุ์พืชป่า ที่ช่วยเอื้อต่อความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าธรรมชาติ พร้อมกับได้พัฒนาทักษะทางด้านความคิดความเข้าใจถึงปัญหาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุ อำเภอศรีสวสัดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันก่อน  

นักศึกษามีความมุ่งมั่นที่จะช่วยบรรเทาปัญหาเหล่านี้ ทั้งกิจกรรมในครั้งนี้ยังส่งเสริมให้นักศึกษาได้ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและเสริมสร้างจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในภายภาคหน้าสืบไป 

ข่าวสารและกิจกรรมข่าวประกาศ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว