Hi

ผู้คนและ ความสำเร็จ

รู้จักกับศิษย์เก่าและวิทยากรพิเศษ

สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (กรุงเทพฯ)

นันทิยา สุขศรี (สีรุ้ง)

ตำแหน่ง : ผู้บริหารธุรกิจโรงแรม Page 10 และร้านอาหาร A' La Campagne Pattaya
ศิษย์เก่า : ปริญญาตรี สาขาการจัดการโรงแรม (พัทยา)

“ทำไมรุ้งถึงเลือกเรียนสาขาการจัดการโรงแรมที่นี่ เพราะว่ามีความชอบและสนใจ และเพื่อจะนำมาช่วยธุรกิจการโรงแรมของครอบครัว ประจวบเหมาะกับครูแนะแนวได้แนะนำวิทยาลัยดุสิตธานี จึงตัดสินใจสมัครเรียนค่ะ สิ่งที่ได้จากการเรียนที่นี่ คือ การเรียนเหมือนไกด์ไลน์ ได้เรียนรู้และปฏิบัติจริง สามารถนำไปใช้ในการทำงาน ในชีวิตจริงเหมือนกับทุกวันนี้ อาทิเช่น การบริหารงานจัดการบุคคล การบริหารงานการแก้ไขปัญหา ไปจนถึงการบริหารรายได้ ซึ่งทักษะเหล่านี้ได้นำมาประยุกต์และปรับใช้ในการประกอบธุรกิจค่ะ พี่รุ้งขอแนะนำสำหรับน้อง ๆ ที่สนใจธุรกิจโรงแรม วิทยาลัยดุสิตธานีอยู่ในเครือของดุสิตธานีซึ่งบริหารงานทางด้านโรงแรม 5 ดาว เป็นสถาบันที่มอบทักษะ และความรู้ ให้กับผู้ที่ได้มาศึกษาต่อแล้วสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างแน่นอนค่ะ”

Vector
ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว