Hi

ผู้คนและ ความสำเร็จ

รู้จักกับศิษย์เก่าและวิทยากรพิเศษ

สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร (พัทยา)

พัดชา กัลยาณมิตร (เชฟเตย)

ตำแหน่ง: ผู้บริหารและเจ้าของร้านครัวนางมา,Pasta Solution และ Peatery
ศิษย์เก่า : ปริญญาตรี สาขาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร

“เมื่อสมัยเรียน เตยจะเป็นเด็กเรียน ที่มาเรียนและกลับบ้าน ไม่ได้เข้ากิจกรรมแข่งขันใด ๆ เลย สิ่งที่ได้รับจากวิทยาลัยคือความเป็นระเบียบ เรียบร้อย การอยู่ในกฎระเบียบ ความมีวินัย การทำงานให้ตรงต่อเวลา ให้ความเป็นมืออาชีพ ได้เรียนรู้การใช้ชีวิต การสู้ชีวิต วิชาที่เตยชอบเรียนคือวิชาอาหารไทย เพราะชอบกินอาหารไทย และรู้สึกว่าทำได้ยากมาก รู้สึกสนุกและท้าทาย อยากจะตื่นขึ้นมาเรียนวิชานี้มาก ๆ เตยมีความประทับใจในการให้ความช่วยเหลือจากอาจารย์หลาย ๆ ท่าน ซึ่งมองเราเป็นลูกศิษย์เสมอ ถึงแม้ว่าเราจบไปแล้ว และไม่ได้ติดต่อกลับมาหาเลย ขอขอบคุณหน่วยงานทุก ๆ ส่วนที่เป็นวิทยาลัยดุสิตธานี วิทยาลัยไม่ใช่แค่สถาบันที่สอนหนังสือ แต่เปรียบเสมือนบ้านหลังนึงเลยทีเดียว ความรู้ที่ได้รับจากวิทยาลัยส่งเสริมการสร้างอาชีพที่หลากหลาย ความสำเร็จในทุกวันนี้ได้มาจากวิทยาลัยดุสิตธานี และตัวของเราเองที่มีความพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องค่ะ”

Vector
ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว