Hi

การสมัครเข้าศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา

เตรียมเอกสารก่อนสมัครเรียนแล้วใช่ไหม ?

(มีเอกสารอะไรที่ต้องเตรียมบ้าง ตรวจสอบด้านล่างได้เลย หากพร้อมแล้วกดกรอกใบสมัครกันเลย)

ขั้นตอนการสมัครเรียนระดับปริญญาโท

กรอกใบสมัครเรียน

ท่านสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ผ่านหน้า เว็บไซต์หรือดาวน์โหลดใบสมัคร ที่นี่ เพื่อนำไปกรอกด้วยตัวเองหรือ หากต้องการศึกษาข้อมูล ปริญญาโทเพิ่มเติมก่อน คลิกที่นี่

แนบเอกสารการสมัคร

ผู้สมัครเตรียมเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้

  • สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
  • รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 5 รูป
  • ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน

ชำระเงินค่าสมัคร

  • ชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 1,000 บาท

แจ้งโอนเงิน

สำหรับท่านที่เลือกชำระผ่านช่องทางการโอนเงิน หลังจากชำระเงินค่าสมัครแล้ว กรุณา แจ้งโอนเงิน ผ่านหน้าเว็บไซต์

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว