Hi

ผู้คนและ ความสำเร็จ

รู้จักกับศิษย์เก่าและวิทยากรพิเศษ

สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (กรุงเทพฯ)

รัชธัช จุลละจินดา

ตำแหน่ง : Hotel Manager at Radisson Blu Plaza Bangkok
ศิษย์เก่า : หลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์ ปริญญาตรีสาขาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท

“ตัวผมเป็นคนที่ไม่ชอบการเรียนในห้องเรียน แต่ชอบหาประสบการณ์และทำงานมาตั้งแต่เด็ก ๆ แต่เมื่อมาถึงจุดที่จะต้องเติบโตในตำแหน่งหน้าที่ การเติมเต็มในส่วนที่ขาดหายไปจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก และผมพูดได้อย่างเต็มภาคภูมิเลยครับว่าก้าวแรกที่พาผมไปถึงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง คือการได้เรียนที่วิทยาลัยดุสิตธานีในหลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์ เพราะที่นี่ช่วยเติมเต็มทางด้านวิชาการที่ขาดไป แต่ในขณะเดียวกันก็เปลี่ยนประสบการณ์ทำงานของผมให้เข้าสู่ระบบครับ”

Vector
ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว