TDP หลักสูตรประกาศนียบัตร (Certificate Course)

คว้าโอกาสที่มากกว่า สู่สายงานด้านการบริการในฝันเลือกหลักสูตรสำหรับคุณ สอนโดยมืออาชีพ กว่า 100 หลักสูตร

PROFESSIONAL CHEF

ศิลปะการประกอบอาหาร

เชฟยุคปัจจุบันต้องมีทักษะที่ผสมผสานทั้ง ทักษะการสร้างสรรค์อาหารที่ดีและการบริหารจัดการครัว หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณสามารถก้าวเข้าสู่งานครัวและมีทักษะพื้นฐานที่รอบด้าน ครบถ้วน ทั้งด้านศิลปะการประกอบอาหาร เทคนิค ดิจิทัล และการจัดการผู้คน

3 ระดับประสบการณ์

เพื่อเริ่มต้นฝึกฝนทักษะ​
ระดับพื้นฐาน (3 เดือน) ​

เรียนความรู้พื้นฐานและทฤษฎี “พร้อม” เข้าสู่สายงานบริการระดับต้น

ระดับก้าวหน้า (6 เดือน) ​

เติมทักษะขั้นสูงและเทคนิครอบด้าน “พร้อม” สร้างความก้าวหน้าสู่ระดับหัวหน้างาน

ระดับเชี่ยวชาญ (9 เดือน)​

พัฒนาทักษะการบริหารจัดการและภาวะความเป็นผู้นำของทีมและองค์กร

2

ระดับของการพัฒนาทักษะ

ทักษะเชิงเทคนิค ทักษะดิจิทัล ทักษะเชิงมนุษย์

I ระดับพื้นฐาน

เรียนรู้พื้นฐานของการเป็นเชฟและการทำงานในครัวระดับต้นในโรงแรมหรือร้านอาหาร

ทักษะและความรู้
 1. พื้นฐานทักษะการประกอบอาหาร ทั้งการใช้มีด การเตรียมการก่อนประกอบอาหาร และเทคนิคพื้นฐานในการผลิตอาหาร
 2. ความปลอดภัยและสุขลักษณะ
 3. เครื่องมือการสื่อสารดิจิทัลและเทคนิคสำหรับ โซเชียลมีเดีย
 4. การสื่อสารระหว่างบุคคล และการทำงานเป็นทีม

ตำแหน่งอาชีพ

ผู้ช่วยเชฟ

II ระดับก้าวหน้า

เพิ่มเทคนิคของการประกอบอาหารให้มากขึ้น เรียนรู้อุปสรรค และความท้าทายต่างๆ ที่สามารถเกิดขึ้นได้ในการเตรียมหรือปรุงอาหาร

ทักษะและความรู้

 1. เทคนิคการประกอบอาหารระดับก้าวหน้า
 2. การจัดการอุปกรณ์เฉพาะงานครัว
 3. การนำเสนอและตกแต่งจานอาหาร
 4. การคิดต้นทุนและการวางแผนเมนู
 5. การสร้างและดัดแปลงเนื้อหาดิจิทัล
 6. ทักษะการบริหารงานเบื้องต้น

ตำแหน่งอาชีพ

หัวหน้าหน่วยในครัว / รองเชฟใหญ่รุ่นเล็ก

III ระดับเชี่ยวชาญ

เรียนรู้การเตรียมบริหารจัดการครัวแบบมืออาชีพ และการสร้างสรรค์เมนูอาหารเชิงนวัตกรรม

ทักษะและความรู้

 1. เทคนิคการประกอบอาหารระดับเชี่ยวชาญ
 2. การผสมผสานอาหารหลากหลายวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน
 3. การใช้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ในการเตรียมและประกอบอาหาร
 4. การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและการใช้เครื่องมือดิจิทัล
 5. การนำทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
 6. การคิดแบบสร้างสรรค์และการทำงานเป็นทีม
 7. การใช้ภาษาอังกฤษระดับสูงในที่ทำงาน

ตำแหน่งอาชีพ

หัวหน้าหน่วยในครัว / รองเชฟใหญ่รุ่นเล็ก

ทำไมถึงต้องเรียนหลักสูตร TDP กับเรา?

ทางลัดที่เร็วที่สุดสู่การทำงานและเติบโตในด้าน อุตสาหกรรมการบริการ

ผ่านหน่วยงานสนับสนุนการทำงานที่ให้ข้อมูลข่าวสาร คำแนะนำ และบริการด้านการฝึกงานของวิทยาลัยฯ

เพิ่มโอกาสการทำงานในต่างประเทศ ผ่านช่องทาง ที่อยู่ในความร่วมมือกับหลักสูตรและวิทยาลัย

ออกและรับรองโดยวิทยาลัยดุสิตธานี และสามารถ เทียบโอนหน่วยกิตไปเรียนต่อในระดับปริญญาตรีได้

4

หลักสูตร

ออกแบบเพื่อคุณโดยเฉพาะ

CULINARY ARTS
ศิลปะการประกอบอาหาร

เรียนรู้ทักษะการเป็นเชฟ ตั้งแต่ความรู้เรื่องโภชนาการ การปรับสูตรอาหารเพื่อความต้องการพิเศษ การเพิ่มความเป็นดิจิทัลให้กับห้องครัว ไปจนถึงการจัดหา และการจัดการวัตถุดิบอย่างยั่งยืน สิ่งเหล่านี้คือความเชี่ยวชาญที่ขาดไม่ได้สำหรับอุตสาหกรรมนี้ และจะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จ

PASTRY ARTS
ศิลปะการทำเพสตรี

เรียนรู้เทคนิคพื้นฐานของการทำเพสตรี ผสมศาสตร์ และศิลป์เข้าด้วยกัน กับหลักสูตรเบเกอรีตะวันตกและตะวันออก รวมถึงเทรนด์ต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดเป็นสูตรขนมรูปแบบใหม่ รวมไปถึงสร้างความก้าวหน้าทางอาชีพให้กับคุณ ด้วยเครื่องมือที่ช่วยให้คุณปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีใหม่ๆ

RESTAURANT SERVICE
การบริการอาหาร และเครื่องดื่ม

รู้จักกับศิลปะการบริการในร้านอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงานหลักที่ใช้ในโรงแรมและร้านอาหารชั้นนำ ซึ่งจะทำให้คุณมีศักยภาพที่โลกธุรกิจ รวมไปถึงเรียนรู้เทรนด์ และเทคโนโลยีใหม่ ๆของการปฏิบัติงานอาหารและเครื่องดื่ม

HOTEL SERVICE
การบริการโรงแรม

เรียนรู้ทุกชุดทักษะที่จำเป็นต่อการสื่อสารกับทีม และลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ภาพรวมของงานโรงแรม ขั้นตอน ความรับผิดชอบตำแหน่งหน้าที่แต่ละฝ่ายในองค์กร และรู้เทคนิควิธีการสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับแขกที่มาพัก

[TDP] Talent Development Programs (หลักสูตรประกาศนียบัตร)

มีใบประกาศนียบัตร
0/5

ในปัจจุบันลูกค้าร้านอาหาร ต่างต้องการประสบการณ์ที่แปลกใหม่ อีเว้นท์ที่น่าประทับใจ และการบริการชั้นเยี่ยม การเข้าใจและรู้เทคนิคต่างๆ ในร้านอาหาร จะช่วยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวเข้าสู่การทำงานในโรงแรมและร้านอาหารระดับ 5 ดาวได้

60,000.00 ฿

มีใบประกาศนียบัตร
0/5

**รวมค่าประกันการฝึกงาน 10,000 บาท จะได้รับคืนเมื่อจบการฝึกงานตามหลักสูตร**   ในปัจจุบันลูกค้าร้านอาหาร ต่างต้องการประสบการณ์ที่แปลกใหม่ อีเว้นท์ที่น่าประทับใจ และการบริการชั้นเยี่ยม การเข้าใจและรู้เทคนิคต่างๆ ในร้านอาหาร จะช่วยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวเข้าสู่การทำงานในโรงแรมและร้านอาหารระดับ 5 ดาวได้

70,000.00 ฿

มีใบประกาศนียบัตร
0/5

การทำงานด้านเบเกอรี่ และเพสตรี้ ต้องอาศัย ความใส่ใจในรายละเอียด ความมีระเบียบวินัย พร้อมทักษะด้านเทคโนโลยี หลักสูตรนี้จึงสอนให้ผสมผสานระหว่างศิลปะ และวิทยาศาสตร์ พัฒนาเทคนิคการสร้างสรรค์งานเบเกอรี่และเพสตรี้ พร้อมเข้าใจเทรนด์ของผู้บริโภค

72,000.00 ฿

มีสินค้าอยู่ 17

มีใบประกาศนียบัตร
0/5

หลักสูตร ปรับปรุงใหม่เนื้อหาเข้มข้น พร้อมก้าวเข้าสู่สายงานการเป็นเชฟมืออาชีพ เพราะเชฟยุคปัจจุบันต้องมีทักษะที่หลากหลาย ทั้งเทคนิคการทำอาหาร ความคิดสร้างสรรค์ และการบริหารจัดการครัว หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณสามารถก้าวเข้าสู่งานครัว และมีทักษะพื้นฐานที่รอบด้าน ครบถ้วน ทั้งด้านศิลปะการประกอบอาหาร เทคนิค ดิจิทัล และการจัดการผู้คน 

72,000.00 ฿

มีใบประกาศนียบัตร
0/5

**รวมค่าประกันการฝึกงาน 10,000 บาท จะได้รับคืนเมื่อจบการฝึกงานตามหลักสูตร**   หลักสูตร ปรับปรุงใหม่เนื้อหาเข้มข้น พร้อมก้าวเข้าสู่สายงานการเป็นเชฟมืออาชีพ เพราะเชฟยุคปัจจุบันต้องมีทักษะที่หลากหลาย ทั้งเทคนิคการทำอาหาร ความคิดสร้างสรรค์ และการบริหารจัดการครัว หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณสามารถก้าวเข้าสู่งานครัว และมีทักษะพื้นฐานที่รอบด้าน ครบถ้วน ทั้งด้านศิลปะการประกอบอาหาร เทคนิค ดิจิทัล และการจัดการผู้คน 

82,000.00 ฿

มีใบประกาศนียบัตร
0/5

**รวมค่าประกันการฝึกงาน 10,000 บาท จะได้รับคืนเมื่อจบการฝึกงานตามหลักสูตร**   การทำงานด้านเบเกอรี่ และเพสตรี้ ต้องอาศัย ความใส่ใจในรายละเอียด ความมีระเบียบวินัย พร้อมทักษะด้านเทคโนโลยี หลักสูตรนี้จึงสอนให้ผสมผสานระหว่างศิลปะ และวิทยาศาสตร์ พัฒนาเทคนิคการสร้างสรรค์งานเบเกอรี่และเพสตรี้ พร้อมเข้าใจเทรนด์ของผู้บริโภค

82,000.00 ฿

มีสินค้าอยู่ 17

การฝึกงาน

ระยะเวลา 3 เดือน (ไม่บังคับ)

รายชื่อบริษัทชั้นนำ

ที่สามารถสมัครร่วมงานได้

ทำไมต้องเลือกเรียน DHA?

มั่นใจกับหลักสูตรและการสอนโดยมืออาชีพ

สอนโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในอุตสาหกรรมการบริการ

มีใบประกาศนียบัตรรับรองทุกหลักสูตร

ต่อยอดทักษะอาชีพได้จริง

หลักสูตรฝึกงาน และห้องปฏิบัติการสำหรับมืออาชีพ​

รู้จักกับศิษย์เก่าและวิทยากรพิเศษ

รีวิวจากผู้เรียน

Phittraporn Punyaratabandhu

เชฟจะให้สูตรแบบละเอียด สอนวิธีการอย่างละเอียดทุกขั้นตอน รวมทั้งบอกเคล็ดลับในการทำอาหาร ข้อควรระวังต่างๆในการปรุง การปรับสูตรหากต้องทำขายที่ต้องควบคุมต้นทุน แม้กระทั่งการดัดแปลงเมนู หรือการใช้วัตถุดิบทดแทน มีการแนะนำการใช้อุปกรณ์อย่างถูกต้อง มี TA คอยช่วยดูแลอย่างใกล้ชิด นอกจากนั้น ยังได้เรียนรู้ในเรื่องอื่นๆ ด้วย เช่น ทักษะการจัดการ การจัดระบบระเบียบ การเตรียมสต๊อค รวมทั้งมีการจัดไลน์กรุ๊ปเพื่อซักถามเชฟได้หลังจากไปลองทำแล้วเกิดปัญหา เชฟจะเข้ามาตอบและแนะนำ เรียกว่าเรียนแล้วทำได้จริงค่ะ จะติดตามหลักสูตรที่น่าสนใจเรื่อยๆ และจะมาลงเรียนอีกค่ะ

5/5

ผู้บริหารระดับสูง, บริษัทเอกชน

Phittraporn Punyaratabandhu

เชฟจะให้สูตรแบบละเอียด สอนวิธีการอย่างละเอียดทุกขั้นตอน รวมทั้งบอกเคล็ดลับในการทำอาหาร ข้อควรระวังต่างๆในการปรุง การปรับสูตรหากต้องทำขายที่ต้องควบคุมต้นทุน แม้กระทั่งการดัดแปลงเมนู หรือการใช้วัตถุดิบทดแทน มีการแนะนำการใช้อุปกรณ์อย่างถูกต้อง มี TA คอยช่วยดูแลอย่างใกล้ชิด นอกจากนั้น ยังได้เรียนรู้ในเรื่องอื่นๆ ด้วย เช่น ทักษะการจัดการ การจัดระบบระเบียบ การเตรียมสต๊อค รวมทั้งมีการจัดไลน์กรุ๊ปเพื่อซักถามเชฟได้หลังจากไปลองทำแล้วเกิดปัญหา เชฟจะเข้ามาตอบและแนะนำ เรียกว่าเรียนแล้วทำได้จริงค่ะ จะติดตามหลักสูตรที่น่าสนใจเรื่อยๆ และจะมาลงเรียนอีกค่ะ

5/5

ผู้บริหารระดับสูง, บริษัทเอกชน

Pakin Korchaisirikul

เป็นวิทยาลัยที่ผมคิดถึงที่แรกที่คิดจะเรียนทำอาหาร ไปเรียนทำอาหารมารู้สึกประทับใจกับครูกับผู้ช่วยครู ที่ supportเราตลอด

5/5

เปิดร้านอาหาร ทำโต๊ะจีน, เจ้าของร้าน กุ๊กใหญ่

Pakin Korchaisirikul

เป็นวิทยาลัยที่ผมคิดถึงที่แรกที่คิดจะเรียนทำอาหาร ไปเรียนทำอาหารมารู้สึกประทับใจกับครูกับผู้ช่วยครู ที่ supportเราตลอด

5/5

เปิดร้านอาหาร ทำโต๊ะจีน, เจ้าของร้าน กุ๊กใหญ่

Koraphat Sittaratasak

เรียนไม่มีเบื่อ ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ เอาไปใช้จริงได้ทั้งหมด อาจารย์ใจดี สอนดี เข้าใจง่ายและเป็นกันเองมาก อยากให้ทุกคนมาลองด้วยตัวเอง

5/5

Food Stylist Production

Koraphat Sittaratasak

เรียนไม่มีเบื่อ ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ เอาไปใช้จริงได้ทั้งหมด อาจารย์ใจดี สอนดี เข้าใจง่ายและเป็นกันเองมาก อยากให้ทุกคนมาลองด้วยตัวเอง

5/5

Food Stylist Production

Veradej Sulanchupakorn

ได้รู้จักเพื่อน และคณาจารย์ ในวงการธุรกิจโรงแรม ที่พร้อมที่จะให้คำแนะนำและแลกเปลี่ยนมุมมองประสบการณ์ในการบริหารโรงแรม สิ่งที่ได้รับมาทำให้เราสามารถนำไปต่อยอดในธุรกิจได้จริง อาจารย์แต่ละท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ทำให้เราได้แนวคิดที่สามารถนำไปปฎิบัติได้จริง หลายเรื่องเป็นสิ่งที่เราไม่คาดคิด หรือไม่รู้ว่าจะสอบถามจากใคร แต่พอมาเรียนแล้วทำให้เราเข้าใจมากขึ้นและมีทางออกของปัญหา สำคัญที่สุดทำให้เราได้เครือค่ายของบุคคลที่ทำโรงแรมด้วยกัน

5/5

Managing Director, Ago Hotel Chinatown

Veradej Sulanchupakorn

ได้รู้จักเพื่อน และคณาจารย์ ในวงการธุรกิจโรงแรม ที่พร้อมที่จะให้คำแนะนำและแลกเปลี่ยนมุมมองประสบการณ์ในการบริหารโรงแรม สิ่งที่ได้รับมาทำให้เราสามารถนำไปต่อยอดในธุรกิจได้จริง อาจารย์แต่ละท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ทำให้เราได้แนวคิดที่สามารถนำไปปฎิบัติได้จริง หลายเรื่องเป็นสิ่งที่เราไม่คาดคิด หรือไม่รู้ว่าจะสอบถามจากใคร แต่พอมาเรียนแล้วทำให้เราเข้าใจมากขึ้นและมีทางออกของปัญหา สำคัญที่สุดทำให้เราได้เครือค่ายของบุคคลที่ทำโรงแรมด้วยกัน

5/5

Managing Director, Ago Hotel Chinatown