Hi

ป.โท วิทยาลัยดุสิตธานี จับมือ ธนาคารออมสิน จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่าย Supply Chain เสริมประสบการณ์นักศึกษา 

20 มิถุนายน 2023

เมื่อไม่นานมานี้ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันการศึกษาชั้นแนวหน้าด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี ได้ร่วมมือกับฝ่ายพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อยและองค์กรชุมชน ธนาคารออมสิน จัดโครงการ “กิจกรรมสร้างเครือข่าย Supply Chain แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปี 2566” ขึ้น ณ ห้องศรีนครินทร์ฮอลล์ วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ เปิดโอกาสให้ผู้ประการการรายย่อย (SMEs) จากทั่วประเทศกว่า 120 คน มาร่วมฟังบรรยาย พร้อมทำเวิร์กช็อปเสริมความรู้ด้านการประกอบธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญ โดยมีนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท วิทยาลัยดุสิตธานี ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงดูแลผู้เข้าร่วมงาน  

งานดังกล่าวได้รับเกียรติจาก คุณสมชาย อาภรณ์พงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินสายงานพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อย และ SMEs Start up ธนาคารออมสิน และ คุณวิลานี แซ่แต้ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อย และองค์กรชุมชน เป็นผู้กล่าวเปิดงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทิวา พาร์ค คณบดีหลักสูตรไทย วิทยาลัยดุสิตธานี เป็นตัวแทนของวิทยาลัยกล่าวต้อนรับว่า  

“ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติที่วันนี้ได้มาร่วมต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กิจกรรมสร้างเครือข่าย Supply Chain แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่างผู้บริหารจากทั้งสององค์กร ทีมวิทยากร คณาจารย์ นักศึกษา และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหาร เครื่องดื่ม ที่ได้ให้ความสนใจมาร่วมกิจกรรมกว่า 120 คน อีกทั้งยังรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทุกท่านให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในปีนี้ ซึ่งเป็นปีที่ 2 ที่เป็นความร่วมมือระหว่างหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพในอุตสาหกรรมบริการ กับ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อยและองค์กรชุมชน ธนาคารออมสิน ที่มุ่งเน้นการมอบโอกาสให้กับผู้ประกอบการในการยกระดับธุรกิจ ได้ร่วมมือกันรังสรรค์ให้เกิดองค์ความรู้ แนวคิด และความเป็นไปได้ในการพัฒนาสินค้า หรือบริการ สร้างคุณค่าให้กับกิจการของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการทุกท่านในวันนี้”  

ภายในงานประกอบด้วยการบรรยายที่เป็นประโยชน์มากมาย ได้แก่ การบรรยายเรื่อง “Total Customer Solution-ตัวช่วยจัดการธุรกิจอาหาร” โดย คุณพีรณัฏฐ์ กาพย์กลอน ผู้อำนวยการพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าองค์กร ธุรกิจอาหาร เครือเบทาโกร “การจัดการร้านอาหารขนาดเล็กสู่ธุรกิจการแปรรูปอาหาร” โดย คุณดวง นิพิฐวรินทร ผู้ประกอบการร้านอบร่อย “โอกาสในการได้มาซึ่งลูกค้าด้วยการผนึกกำลังของธุรกิจ” โดย ดร. นราธิป อ่ำเที่ยงตรง กรรมการบริหาร บริษัท ฮาบิ32 จำกัด รวมทั้งได้ฟังเคล็ดลับในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยธนาคารออมสิน ซึ่งให้ความรู้โดย สิบเอกธีระศักดิ์ ทองทศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 2 ธนาคารออมสิน ด้วย นอกจากนี้ยังมีการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันระหว่างผู้เข้าร่วมงาน โดยมีคณะอาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยดุสิตธานี กับนักศึกษา ป.โท คอยดูแลและอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิด 

จึงกล่าวได้ว่า งานนี้ไม่เพียงให้ความรู้ด้านการจัดการธุรกิจการบริการให้กับผู้ประกอบการ หน่วยงาน และชุมชน เพื่อให้นำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างมูลค่าธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไปเท่านั้น แต่ยังเพียงเปิดโอกาสให้นักศึกษา ป.โท วิทยาลัยดุสิตธานี ได้เรียนรู้ทักษะในการประกอบธุรกิจไปพร้อมๆ กับผู้เข้าร่วมงาน ได้เก็บเกี่ยวความรู้ แนวคิด และประสบการณ์จากผู้ประกอบการตัวจริง อีกทั้งได้ฝึกฝนการจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการด้วย ซึ่งทักษะและประสบการณ์ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ง่ายๆ เหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในแวดวงธุรกิจของนักศึกษาในอนาคต 

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

30 เมษายน 2024

เมื่อไม่นานมานี้ Dusit International นำโดย คุณนิชา รัตนกุล ผู้จัดการอาวุโสด้าน Talent and Career Development ของกลุ่ม Dusit International พร้อมทีมงาน คุณ Kinzang Iham ซึ่งเป็นนักศึกษาฝึกงานจากโปรแกรม EHL ได้เข้ามาพบปะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันด้านธุรกิจบริการชั้นแนวหน้าในเครือโรงแรมดุสิตธานี ที่ใกล้จะสำเร็จการศึกษา ทั้งหลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติ เพื่อประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัคร LEAD Programme ซึ่งเป็นโปรแกรมที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี (ว่าที่บัณฑิตและศิษย์เก่า) ที่มองหาความท้าทาย ต้องการค้นหาประสบการณ์ใหม่ และอยากเติบโตอย่างก้าวกระโดดสู่การเป็นผู้บริหารอย่างมืออาชีพ ได้มีโอกาสในการร่วมงานกับ Dusit International ทั้งในและต่างประเทศ 

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว