Hi

วิทยาลัยดุสิตธานี สืบสานประเพณีไทยเนื่องในวันสงกรานต์ 

05 พฤษภาคม 2023

วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านการโรงแรมและการประกอบอาหารของไทยในเครือโรงแรมดุสิตธานี  โดยสโมสรนักศึกษาและฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกันจัดโครงการสืบสานประเพณีไทยเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นักศึกษาผ่านกิจกรรมการทำบุญ การสรงน้ำพระและการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ รวมไปถึงกิจกรรมการออกร้านการละเล่นจากชมรมกิจกรรมต่าง ๆ อีกทั้งเพื่อสืบสานประเพณีและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยเนื่องในวันสงกรานต์ให้คงอยู่สืบไป ณ ห้องศรีนครินทร์ ฮอลล์ และทางเดินหน้าอาคาร 2 วิทยาลัยดุสิตธานี เมื่อวันก่อน 

ข่าวสารและกิจกรรมบทความ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว