Hi

เด็กอินเตอร์ฯ วิทยาลัยดุสิตธานี ปันน้ำใจให้น้องๆ ผู้ด้อยโอกาส

04 เมษายน 2023

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อไม่นานมานี้ นักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี หลักสูตรนานาชาติ สาขาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ (Professional Culinary Arts) โดยความร่วมมือกับสถาบันเลอ กอร์ดอง เบลอ และ สาขาการจัดการการบริการ (Hospitality Management) ซึ่งได้รับการรับรองหลักสูตรจากโรงเรียนการโรงแรมโลซาน ได้มีโอกาสทำความดีให้สังคม ด้วยการนำเอาองค์ความรู้ที่ได้เรียนมา ไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาหารและการบริการ ไปสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมต่างๆ อันเป็นประโยชน์ให้แก่เด็กๆ ผู้ด้อยโอกาสที่มูลนิธิเด็ก จังหวัดนครปฐม 

วิทยาลัยดุสิตธานี ไม่เพียงมุ่งมั่นที่จะบ่มเพาะและพัฒนาทักษะทางวิชาชีพให้แก่นักศึกษาเท่านั้น แต่ยังมุ่งหวังให้นักศึกษามีทักษะชีวิตและทักษะสังคม ตลอดจนมีน้ำใจให้ผู้อื่น เนื่องจากเป็นคุณลักษณะสำคัญที่พึงมีของผู้ที่จะทำงานในอุตสาหกรรมบริการ โดยส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสทำประโยชน์เพื่อสังคม ดังเช่นกิจกรรมในครั้งนี้

ข่าวสารและกิจกรรมข่าวประกาศ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว