Hi

นักศึกษา ปัจจุบัน

งานพัฒนาอาชีพ

ให้บริการด้านนการจัดอบรม/สัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในด้านต่าง ๆ ให้มีความพร้อมที่จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งเน้นการสร้าง โอกาสในการได้งานทำและพัฒนาอาชีพ อย่างต่อเนื่องให้แก่นักศึกษา บัณฑิต/ศิษย์เก่า โดยทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลาง ประสานงานกับหน่วยงาน ภายในและภายนอก เกี่ยวกับตำแหน่งงานและแหล่งงานทั้ง ลักษณะงานประจำ (Full Time) และงานพิเศษ(Part Time) เพื่อสร้างงานและสร้างรายได้ให้แก่นักศึกษา ในระหว่างศึกษา และสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่บัณฑิต/ศิษย์เก่า การให้บริการดังนี้

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์พัฒนาอาชีพ เวลา 8.30-17.30 น.
ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
อีเมล : nathsinee.ch@dtc.ac.th | โทรศัพท์ : 02-362-7805

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว