Hi

นักศึกษา ปัจจุบัน

งานบริการล็อกเกอร์

วิทยาลัยดุสิตธานีมีการบริการอีกรูปแบบหนึ่ง นั่นคือ บริการรับฝากของซึ่งเป็นหนึ่งบริการที่จะอำนวยความสะดวกกับผู้ใช้บริการโดยจัดหาตู้ล็อกเกอร์ 

ตู้ล็อกเกอร์ฝากของเป็นบริการสำคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับนักศึกษาสาขาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร และสาขาวิชาการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) ที่ต้องแบกสัมภาระมากมายในการเข้าเรียนวิชาปฏิบัติการครัว  สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์ใช้บริการตู้ล็อกเกอร์ สามารถแจ้งความประสงค์และดำเนินการตามขั้นตอนได้ที่ http://reg.dtc.ac.th

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายกิจการนักศึกษา
อ.พิเชษฐ ทองทัพ  เวลา 8.30-17.30 น.
ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
อีเมล์: pichet.th@dtc.ac.th โทรศัพท์ : 02-361-7811-3 #126

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว