หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

Bachelor of Management Program in Service Innovation in Tourism Industry

พลังความคิดสร้างสรรค์...สู่การเปลี่ยนแปลงในธุรกิจบริการ

อุตสาหกรรมบริการการท่องเที่ยว…อาชีพที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและไร้ขอบเขต มาสัมผัสความสนุกสนานและประสบการณ์ใหม่ๆ กับหลักสูตรจาก Dusit Thani College ที่จะขับเคลื่อนนวัตกรรมทางธุรกิจการท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่าให้กับการบริการ

นี่คือหลักสูตรที่ผสมผสานการท่องเที่ยวเข้ากับนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิด เราปลูกฝังการเรียนรู้ “Service Design” เชื่อมโยงเทคโนโลยีและแนวคิดเพื่อแก้ปัญหากระบวนการให้บริการ พลิกโฉมธุรกิจบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้ก้าวหน้า เป็นแรงขับเคลื่อนของประเทศต่อไป

มาปลุกพลังแห่งการสร้างสรรค์ เรียนรู้การทำงานเป็นทีม ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ และลงมือปฏิบัติจริงไปกับเรา

ระยะเวลาที่เรียน

หลักสูตร 4 ปี (8 เทอม)

วันที่เริ่มการศึกษา

ภาคเรียนที่ 1 - สิงหาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2 - มกราคม 2564


ดาวน์โหลดโบรชัวร์หลักสูตรเส้นทางอาชีพ

 • นักออกแบบงานบริการ
 • ที่ปรึกษาด้านงานบริการ
 • เจ้าของธุรกิจด้านการท่องเที่ยวบนแอพพลิเคชั่น
 • เจ้าของธุรกิจด้านที่พักแรมสมัยใหม่
 • เจ้าของธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่ม
 • นักเขียนบทวิจารณ์ทางการท่องเที่ยว
 • ธุรกิจส่วนตัวด้านการท่องเที่ยว
 • ผู้ประกอบการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว
 • พนักงานในธุรกิจการบิน
 • นักพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
 • เจ้าหน้าที่ประจำพิพิธภัณฑ์สมัยใหม่

เรียนจบแล้ว มีงานรองรับ

อัตราการถูกจ้างงานสูงถึง 95%

รายละเอียดเพิ่มเติม

ศุภมัส ฉัตรวิเศษพรรณ

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

ในรั้ววิทยาลัยดุสิตธานีตลอดทั้ง 4 ปี ได้สอนวิธีการพัฒนาในด้านภาษา การจัดการเวลา รวมถึงความสำคัญของ grooming ซึ่งมีความสำคัญมากในการทำงานใน hospitality industry และ aviation service ตอนอยู่ปี 3 ได้มีโอกาสฝึกงาน ดีใจที่วิทยาลัยให้ความสำคัญกับตรงนี้มากๆ ทำให้เราคุ้นเคยกับการทำงานในสถานที่จริง ทำให้เราตั้งเป้าหมายในชีวิตจริงได้ว่าเรา จะเหมาะกับงานนั้นหรือไม่และสิ่งสำคัญที่สุดคืออาจารย์ที่ปรึกษาตลอดทั้ง 4 ปี ท่าน ดร. ณัฐสินี ที่คอยให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาตั้งแต่ในห้องเรียน จนกระทั่งวันสอบสัมภาษณ์กับสายการบิน ท่านอาจารย์ยังเป็น coach ให้ผ่านทางโทรศัพท์ จนประสบความสำเร็จ

สิทธา เม้ยขันหมาก

Associate Manager with Coach, Tapestry in Providence – Rhode Island, USA

I had been going through a very quality time at the college in Tourism Management. I had gained lots of trend knowledge, high potential skill, and an internship experience. Those were a mighty foundation of my hospitality career and they had been building me up with a quality of all kinds. It was a great opportunity to earn and develop more friends, better social skill and connection. Dusit Thani College not only provided an education, it also was a foundation of my career path. I used everything that I learned from Dusit Thani College’s experts in my daily life. Their real world experiences has helped me better deal with my experiences in the real world.

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo