Hi

ผู้คนและ ความสำเร็จ

รู้จักกับศิษย์เก่าและวิทยากรพิเศษ

สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (กรุงเทพฯ)

ศุภมัส ฉัตรวิเศษพรรณ

ตำแหน่ง : พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
ศิษย์เก่า : ปริญญาตรี การจัดการการท่องเที่ยว

“Dusit Thani College prepared me for real world challenges”
ในรั้ววิทยาลัยดุสิตธานีตลอดทั้ง 4 ปี ได้สอนวิธีการพัฒนาในด้านภาษา การจัดการเวลา รวมถึงความสำคัญของ grooming ซึ่งมีความสำคัญมากในการทำงานใน hospitality industry และ aviation service ตอนอยู่ปี 3 ได้มีโอกาสฝึกงาน ดีใจที่วิทยาลัยให้ความสำคัญกับตรงนี้มาก ๆ ทำให้เราคุ้นเคยกับการทำงานในสถานที่จริง ทำให้เราตั้งเป้าหมายในชีวิตจริงได้ว่าเรา จะเหมาะกับงานนั้นหรือไม่และสิ่งสำคัญที่สุดคืออาจารย์ที่ปรึกษาตลอดทั้ง 4 ปี ท่าน ดร. ณัฐสินี ที่คอยให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาตั้งแต่ในห้องเรียน จนกระทั่งวันสอบสัมภาษณ์กับสายการบิน
ท่านอาจารย์ยังเป็น coach ให้ผ่านทางโทรศัพท์ จนประสบความสำเร็จ”

Vector
ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว