หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

Bachelor of Business Administration Program in Hotel Management

เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ สู่ความเป็นมืออาชีพในสาขาการจัดการโรงแรม

เส้นทางสู่งานธุรกิจโรงแรมเริ่มต้นที่นี่แล้ว อีกหนึ่งอาชีพในฝันของคนที่มีใจรักบริการ ถ้าคิดว่างานนี้ใช่…Dusit Thani College พร้อมสนับสนุน!

หลักสูตรการจัดการโรงแรมถ่ายทอดโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและมืออาชีพด้านนี้โดยเฉพาะ เพื่อสร้างบุคลากรและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในอุตสาหกรรมบริการ ในแต่ละชั้นปีนักศึกษาจะได้เรียนรู้อย่างเข้มข้นและหลากหลายมากขึ้น ตั้งแต่พื้นฐานแนวคิด ความรู้ด้านการจัดการโรงแรมในชั้นปีที่ 1 และ 2

เพราะการเรียนรู้มีหลายมิติ หลักสูตรการเรียนชั้นปีที่ 3 จึงถูกออกแบบให้มีทั้ง “เชิงลึก” ด้านงานโรงแรม และ “เชิงกว้าง” ซึ่งสามารถเลือกเรียนในกลุ่มวิชาเอก ดังนี้

 • กลุ่มการจัดการโรงแรมสำหรับผู้บริหาร
 • กลุ่มการท่องเที่ยวและการพักผ่อน
 • กลุ่มการจัดการประชุม นิทรรศการ งานแสดงสินค้า อิเว็นตส์ และธุรกิจบันเทิง
 • กลุ่มวิชาด้านสุขภาพและความงาม
 • กลุ่มวิชาการสร้างผู้ประกอบการใหม่

เพื่อให้การเรียนรู้ครบทุกมิติ นักศึกษาจะได้ฝึกงานจริงกว่า 1,500 ชั่วโมง ตามหลักสูตรพื้นฐานการโรงแรม 1,000 ชั่วโมงและตามวิชาเอกที่เลือกอีก 500 ชั่วโมง

ครบครันรอบด้านทั้งความรู้ ประสบการณ์ และวิธีคิดอย่างสร้างสรรค์ โอกาสเติบโตในสายงานการโรงแรมอยู่ที่ Dusit Thani College แล้ว!

ระยะเวลาที่เรียน

หลักสูตร 4 ปี (8 เทอม)

วันที่เริ่มการศึกษา

ภาคเรียนที่ 1 - สิงหาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2 - มกราคม 2564


ดาวน์โหลดโบรชัวร์หลักสูตรเส้นทางอาชีพ

 • พนักงานต้อนรับส่วนหน้า
 • พนักงานแผนกประชาสัมพันธ์
 • พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
 • พนักงานแผนกการขายและการตลาด
 • พนักงานแผนกจัดเลี้ยง
 • พนักงานแผนกแม่บ้าน
 • พนักงานแผนกบริหารงานทั่วไป
 • พนักงานบริหารงานด้านธุรกิจบริการในโรงแรมและธุรกิจด้านบริการ
 • พนักงานบริการด้านต่างๆ ในธุรกิจเรือสำราญ
 • พนักงานบริการในธุรกิจอื่นๆ เช่น โรงพยาบาล ร้านค้าสินค้าแบรนด์เนม เป็นต้น
 • ผู้จัดการแผนกบริการส่วนหน้า (Front Office Manager)
 • ผู้จัดการทั่วไป (General Manager)
 • ผู้จัดการร้านอาหาร (Restaurant Manager)
 • เจ้าของธุรกิจด้านที่พักแรมสมัยใหม่
 • เจ้าของธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่ม
 • เจ้าของธุรกิจด้านการให้บริการทำความสะอาดห้องพัก ที่พักแรม
 • นักเขียนทางธุรกิจการให้บริการ
 • เจ้าของธุรกิจบริการรับจัดงานเลี้ยงนอกสถานที่
 • เจ้าของธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพและความงาม
 • อาจารย์สอนด้านวิชาการโรงแรม และธุรกิจบริการระดับปวช. ปวส.
 • เจ้าหน้าที่วิชาการด้านการโรงแรมและด้านธุรกิจบริการ
 • มัคคุเทศก์
 • เจ้าหน้าที่สำนักงานด้านธุรกิจบริการ
 • เจ้าหน้าที่ต้อนรับและประชาสัมพันธ์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบริหาร

เรียนจบแล้ว มีงานรองรับ

อัตราการจ้างงานสูงถึง 95%

รายละเอียดเพิ่มเติม

อัครพงศ์ บรรเทิง

Expert Consultant & Business, Lamer UK

การก้าวเข้าสู่ครอบครัววิทยาลัยดุสิตธานีรุ่น 41 ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวในชีวิต ที่ทำให้ผมประสบความสำเร็จในด้านหน้าที่การงาน มีอาชีพที่มั่นคงในต่างแดน ผมได้รับความรู้ในห้องเรียน รวมทั้งคำสอนจากคุณครูทุกท่านที่มากประสบการณ์ นำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต ตลอดจนได้พบเพื่อนที่ดี และพวกเราทุกคนต่างมีความทรงจำที่สวยงาม นับเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดในช่วงชีวิตของผม

ณิชาภา ยงพิพัฒน์

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

การที่ดิฉันประสบความสำเร็จและได้มีงานที่เป็นความใฝ่ฝันแต่เด็กนั้น ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามาจากรั้วมะฮอกกานีแห่งนี้ จากความรักและความเมตตาประสิทธิ์ประสาทความรู้จากอาจารย์ทุก ๆ ท่าน จากความช่วยเหลือเป็นมิตรกันของเพื่อนๆรุ่นพี่รุ่นน้องทุก ๆ คน ทำให้ดิฉันได้มีวันนี้ วันที่ดิฉันได้ทำงานที่รัก และมีความสุขในทุก ๆ วัน เป็นที่ชื่นชอบชื่นชมจากทั้งหัวหน้างานและผู้โดยสาร และเมื่อมีคนถามว่าดิฉันเรียนจบจากที่ไหน ดิฉันมักตอบด้วยความภาคภูมิใจและรอยยิ้มทุกครั้งว่า “วิทยาลัยดุสิตธานี” ค่ะ

เบญจพร เบญจธรรมธร

ผู้บริหารโรงแรม Sichon Cabana Beach Resort

ปอเป็นนักศึกษารุ่นที่ 2 ของวิทยาลัยดุสิตธานี เป็นความโชคดีที่ได้เลือกเรียนที่นี่เพราะสถาบันนี้ไม่ได้สอนแต่วิชาในตำราเรียนการโรงแรมเหมือนสถาบันอื่นๆ แต่ได้สอดแทรกทักษะและการปฏิบัติงานในหลักสูตรอีกด้วย ทำให้เรามีศักยภาพการทำงานเหนือกว่าเพื่อนร่วมงานมากมาย หลักสูตรการเรียนที่เข้มข้น อุปกรณ์สื่อการสอนที่ทันสมัย จึงรู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจที่ได้เป็นครอบครัว Dusit Thani College

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo