หลักสูตรระยะสั้น

หลักสูตรยอดนิยม

Barista Training Course

Barista Training Course

ค่าธรรมเนียม:
9,400 บาท
กำหนดการอบรม:
13 กุมภาพันธ์ 2021
THE 20th EXECUTIVE PROGRAM IN HOTEL MANAGEMENT

THE 20th EXECUTIVE PROGRAM IN HOTEL MANAGEMENT

ค่าธรรมเนียม:
169,000 บาท
กำหนดการอบรม:
12 มิถุนายน 2021
BASIC WESTERN CUISINE

BASIC WESTERN CUISINE

ค่าธรรมเนียม:
45,500 บาท
กำหนดการอบรม:
17 เมษายน 2021

ประเภทหลักสูตร

ประเภทหลักสูตร:
เดือน::

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo