หลักสูตรระยะสั้น

หลักสูตรยอดนิยม

Barista Training Course

Barista Training Course

ค่าธรรมเนียม:
9,400 บาท
กำหนดการอบรม:
17 กรกฎาคม 2021
ภาษาที่สอน:
ภาษาไทย
THE 20th EXECUTIVE PROGRAM IN HOTEL MANAGEMENT

THE 20th EXECUTIVE PROGRAM IN HOTEL MANAGEMENT

ค่าธรรมเนียม:
169,000 บาท
กำหนดการอบรม:
12 มิถุนายน 2021
ภาษาที่สอน:
ภาษาไทย
BASIC WESTERN CUISINE

BASIC WESTERN CUISINE

ค่าธรรมเนียม:
45,500 บาท
กำหนดการอบรม:
29 พฤษภาคม 2021
ภาษาที่สอน:
ภาษาไทย
หลักสูตรการประกอบอาหารญี่ปุ่นแบบต้นตำรับ

หลักสูตรการประกอบอาหารญี่ปุ่นแบบต้นตำรับ

ค่าธรรมเนียม:
กำหนดการอบรม:
20 มีนาคม 2021
ภาษาที่สอน:
ภาษาญี่ปุ่น แปลเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

หลักสูตรออนไลน์

ประเภทหลักสูตร

ประเภทหลักสูตร:
เดือน::

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo