ศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)​

BBA in Professional Culinary Arts
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ
(หลักสูตรนานาชาติ)

ข้อมูลหลักสูตร

หลักสูตร
4 ปี​

หน่วยกิตรวมทั้งหมด
136 หน่วย​

ภาคการศึกษา
(สิงหาคมและมกราคม)

ฝึกงานจำนวน
2,000 ชั่วโมง

หลักสูตรระดับปริญญาตรีในความร่วมมือกับ สถาบันเลอ กอร์ดอง เบลอ (Le Cordon Bleu) ซึ่งเป็นสถาบันประกอบการอาหารที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับระดับโลก หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพนี้ ได้รับการออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของผู้เรียน ที่จะสามารถผลักดันให้นักศึกษาประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวังไว้ในสายงานด้านอุตสาหกรรมการประกอบการอาหารและบริการในระดับโลก

หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยสถาบันระดับโลก

Semester Overview

semester overview

โครงการแลกเปลี่ยนกับสถาบันต่างประเทศ

วิทยาลัยดุสิตธานีผสานความร่วมมือกับพันธมิตรในระดับนานาชาติ เพื่อนำเสนอหลักสูตรและการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายและได้มาตรฐานระดับสากล พร้อมทั้งเปิดโอกาสการเพิ่มประสบการณ์ในต่างแดนให้กับนักศึกษาในโครงการ Exchange Program กับสถาบันชั้นนำในหลายประเทศ

well established and here for you

คณาจารย์ประจำหลักสูตร

รายชื่อคณาจารย์ประจำหลักสูตร
สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
วิทยาลัยดุสิตธานี (กรุงเทพฯ)

ชีวิน คเชนทร์เดชา

ชีวิน คเชนทร์เดชา

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา
• B.B.A. Kitchen and Restaurant Management, Dusit Thani College, Bangkok, Thailand, 2004
• Master of Science in Nutrition and Dietetics, Mahidol University, Thailand, 2014

Certificate/Diploma:
Certificate, Vatel Summer Internship of Hotel and Restaurant Management, Vatel Institute of Hotel Management, France, 2003

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์+66 (0) 2361-7811-3
อีเมล cheewin.ka@dtc.ac.th

Stephane Alexandre Monteilhet

Stephane Alexandre Monteilhet

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา
• Bachelor in Science of Education, Blaise Pascal University, Clermont-ferrand, France, 1995
• M.A. Science of Education, Blaise Pascal University, Clemont-ferrand, France, 1997

Certificate/Diploma:
Culinary Arts Degree, AFORMAC, France, 2008

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์+66 (0) 2361-7811-3
อีเมล stephane.monteilhet@dtc.ac.th

พิมพ์ภัทรา วิจิตรบุญญานนท์

พิมพ์ภัทรา วิจิตรบุญญานนท์

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา
• B.B.A Culinary Arts and Restaurant Management (A joint degree between Le Cordon Bleu and Dusit Thani College), Dusit Thani College, Thailand, 2014
• Master Degree of International Business in Culinary Management, Cesar Ritz College, Le Bouveret, Switzerland, 2015

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์+66 (0) 2361-7811-3
อีเมล pimphattra.vi@dtc.ac.th

ประสบการณ์การเรียนของนักศึกษาและศิษย์เก่า

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo