Hi

ผู้คนและ ความสำเร็จ

รู้จักกับศิษย์เก่าและวิทยากรพิเศษ

สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (กรุงเทพฯ)

สุพรรษา เผ่าหนอง

ตำแหน่ง : Manager - Sales Customize Short Program, Dusit Thani College
ศิษย์เก่า : ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

“ส้มเป็นศิษย์เก่า มะฮอกกานี ช่อที่ 9 เรียนจบสาขาวิชาการโรงแรม ตอนนั้นถ้าให้นึกถึงสถาบันทางด้านอุตสาหกรรมบริการ ก็ไม่มีที่ไหนที่มีชื่อเสียงทางด้านนี้ เท่ากับวิทยาลัยดุสิตธานี และอีกหนึ่งเหตุผลเพราะเป็นวิทยาลัยที่อยู่เครือเดียวกับโรงแรมดุสิตธานี จึงมีความเชื่อมั่นในการที่จะเรียนที่นี่ การเรียนจบแล้วมีงานรองรับ หลักสูตรการเรียน ไม่ได้เรียนเฉพาะทางด้านโรงแรมเท่านั้น แต่ด้วยเป็นคณะบริหารธุรกิจ ก็ได้เรียนวิชาทางด้านบริหารธุรกิจทั้งหมด ทำให้เรามีโอกาสที่มากขึ้นในการทำงาน อีกทั้งวิทยลัยดุสิตธานี ยังสนับสนุนให้มีกิจกรรมทั้งในและนอกสถานที่เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นและเรียนรู้เพื่อเป็นประสบการณ์จริง ๆ และเข้าใจการบริหารและการทำงานก่อนที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคตของการทำงาน ปัจจุบันวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงทั้งทางด้านอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ พร้อมทั้งคณาจารย์ยังคงพัฒนาหลักสูตรอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เหมาะสมกับปัจจุบัน จึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมวิทยาลัยดุสิตธานีก็ยังยืนหนึ่งในด้านอุตสาหกรรมบริการค่ะ”

Vector
ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว