หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจการบริการ และ กลุ่มวิชาผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม

เสริมสร้างทักษะแห่งอนาคต เพื่อก้าวสู่สายงานบริหารในธุรกิจบริการ

Dusit Thani College พร้อมมอบรากฐานการบริหารจัดการที่เป็นเลิศในระดับสากล ด้วยหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจการบริการ และ กลุ่มวิชาผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม เพื่อให้นักศึกษาได้มีทักษะครบเครื่อง ทั้งคิดวิเคราะห์ ค้นคว้าวิจัย มีความคิดสร้างสรรค์ และเจราจาสื่อสาร ก้าวสู่การเป็นผู้บริหารและผู้ประกอบการชั้นนำของประเทศ

รู้จักกับ 4 จุดเด่นของหลักสูตร

 • สะดวก เรียนแค่วันเสาร์วันเดียว
 • เร็ว เรียนจบได้ใน 1 ปีครึ่ง แบ่งจ่าย 5 งวด
 • เข้มข้น สอนโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและมืออาชีพในด้านอุตสาหกรรมบริการ
 • ทันสมัย ลืมการเรียนรู้แบบเดิมๆ ไปได้เลย เพราะเราผสมผสานการเรียนรู้ในห้องเรียนกับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ด้วยการเรียนรู้แบบ Hybrid  กับผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จตัวจริง เสียงจริง
 • มี 2 กลุ่มวิชาให้เลือกเรียน นักศึกษาสามารถเลือกเรียนหรือพัฒนาทักษะให้เหมาะสมกับสาขาอาชีพไม่ว่าจะเป็นงานด้านการโรงแรม การท่องเที่ยว และบริการ สำหรับ กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจการบริการ หรือ งานด้านการบริหารจัดการธุรกิจ และการออกแบบธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ หรือ Start-Up ใน กลุ่มวิชาผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม ก็ได้
 • ขยาย connection หรือเพิ่มเครือข่ายทางธุรกิจ กับ อาจารย์ผู้สอนจากภาคอุตสาหกรรมจริง และโอกาสร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานพันธมิตร อาทิ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) สำหรับกลุ่มวิชา Innovative Entrepreneur

มาเรียนรู้ศาสตร์การบริหารสมัยใหม่กับเรา เพื่อการเติบโตทางธุรกิจอย่างไม่หยุดยั้ง!

ค่าเล่าเรียนจนจบหลักสูตร

255,000 บาท (แบ่งจ่าย 5 เทอม)

ระยะเวลาที่เรียน

หลักสูตร 1 ปี ครึ่ง เรียน 1 วันต่อสัปดาห์ (วันเสาร์)

วันที่เริ่มการศึกษา

ภาคเรียนที่ 1 กันยายน – ธันวาคม
ภาคเรียนที่ 2 มกราคม – เมษายน
ภาคเรียนที่ 3 พฤษภาคม – สิงหาคม


ดาวน์โหลดโบรชัวร์หลักสูตรเส้นทางอาชีพ

 • ผู้บริหารในองค์กรภาครัฐและเอกชน
 • ผู้บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมบริการ ด้านท่องเที่ยว และโรงแรม
 • ผู้จัดการโรงแรม / ผู้จัดการบริษัทท่องเที่ยว / เจ้าของธุรกิจอุตสาหกรรมบริการ
 • นักวิชาการ / อาจารย์
 • ผู้ประกอบการธุรกิจ

เรียนจบแล้ว มีงานรองรับ

อัตราการจ้างงานสูงถึง 95%

รายละเอียดเพิ่มเติม

ธีรวีร์ ดิษยะไชยพงษ์

กรรมการผู้จัดการ Chef jaguar production and food service co. ltd.

ความสำเร็จและความภูมิใจในวันนี้ คือ การได้ศึกษาจาก Dusit Thani College ด้วยทีมอาจารย์และเจ้าหน้าที่มืออาชีพ เครื่องมืออุปกรณ์ที่พร้อม สถานที่อบอุ่น จึงไม่แปลกใจที่จะมีศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จ ด้านบริการ ด้านการจัดการครัว ด้านโรงแรม ด้านบริหารจัดการภัตตาคาร และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ขอขอบคุณ Dusit Thani College ที่สร้างความรู้ ความเข้มแข็ง และประสบการณ์ที่ดีให้ชีวิตของ Chef Jaguar ในวันนี้ครับ

สิทธ์ ทวีสิน

กรรมการบริษัท บริษัทอนุสสรณ์สินซึ่งทำธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์
หุ้นส่วน ร้านโซลบาร์

วิทยาลัยดุสิตธานีหล่อหลอมให้ศิษย์ทุกท่านมีคุณภาพและคุณสมบัติที่สามารถแข่งขันในวิชาชีพต่างๆ ได้ไม่ยาก นอกจากความสามารถในเชิงวิชาชีพแล้ว คุณลักษณะอันเป็นบุคลิกภาพและความคิดอ่านก็สำคัญยิ่ง สิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากสถาบันนี้มิใช่เพียงหลักการทักษะทางวิชาชีพ แต่ยังรวมถึงมารยาท ความคิดอ่าน ความเข้าอกเข้าใจ และการรู้จักให้เกียรติผู้อื่น ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการทำธุรกิจในอุตสาหกรรมบริการ

สิริกาญจน์ วันเพ็ญ

เจ้าของกิจการ วังยาวริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท

ดิฉันตระหนักอยู่เสมอว่าสถาบันแห่งนี้เป็นมากกว่าสถานศึกษา เป็นสถานที่ที่ทั้งรวมศาสตร์และศิลป์เข้าด้วยกัน เพื่อพัฒนาศักยภาพและต่อยอดอาชีพที่มั่นคงแก่ตัวเราได้อย่างสมบูรณ์แบบ ก่อนที่ดิฉันจะตัดสินใจเลือกเรียนระดับมหาบัณฑิต วิทยาลัยดุสิตธานี ดิฉันได้ค้นหาข้อมูลมหาวิทยาลัยหลายๆ ที่ที่จะให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และเน้นย้ำเรื่องภาคปฏิบัติที่จะนำไปปรับใช้ได้จริงกับธุรกิจของครอบครัว ซึ่งวิทยาลัยดุสิตธานีสามารถตอบโจทย์ได้อย่างครอบคลุม เพราะมีทั้งทฤษฎีในเรื่องต่างๆ และภาคปฏิบัติที่ดิฉันได้ลงมือทำด้วยตัวเอง และสามารถนำปัญหาต่างๆ ที่ได้พบเจอไปปรับใช้ได้จริง ดิฉันจึงตัดสินใจเลือกที่วิทยาลัยดุสิตธานีแห่งนี้ หลังจากจบการศึกษาระดับมหาบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร วิทยาลัยดุสิตธานี ดิฉันได้นำแนวความคิด และกลยุทธ์ทางการตลาดมาพัฒนาธุรกิจของครอบครัวเพื่อสรรค์สร้างบุคลากรที่มีศักยภาพ และความสามารถอย่างแท้จริงพร้อมทั้งศึกษาความต้องการของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าประทับใจ และกลับมาใช้บริการที่วังยาวริเวอร์ไซด์รีสอร์ทต่อไป

สุรศักดิ์ วิศิษฏ์รัฐพงศ์

ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมสยามเพส แอร์พอร์ต

สำหรับผมแล้ววิทยาลัยดุสิตธานีเป็นมากกว่าสถานศึกษาที่ให้ความรู้ แต่เป็นเหมือนที่ที่คอยจัดระบบความคิดของตัวผมเองในด้านการจัดการธุรกิจโรงแรม จากเดิมที่เคยคิดว่าตัวเราเองเก่งเพราะอยู่ในธุรกิจโรงแรมมากว่า 4 ปี แต่เมื่อตัดสินใจเข้ามาศึกษาที่นี่ ทำให้ความคิดของผมเปลี่ยนไปมองเห็นการจัดการธุรกิจโรงแรมของผมเองดีขึ้นด้วยการนำวิชาความรู้ในศาสตร์ต่างๆ และคำแนะนำจากอาจารย์ทุกๆ ท่านมาปรับใช้ในธุรกิจของผมเอง แต่สิ่งที่ได้มากกว่าความรู้ในห้องเรียนนั้นก็คือ มิตรภาพที่ดีจากเพื่อนๆ อาจารย์และพี่น้องชาววิทยาลัยดุสิตธานี ผมได้นำความรู้ที่ได้เรียนมาใช้กับองค์กรของผมให้มีความก้าวหน้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น ด้านบุคคล ด้านการตลาด ด้านการบริการ เป็นต้น อีกทั้งทำให้ตัวเรามีศักยภาพในอาชีพสายบริการอย่างแท้จริง ดังนั้นสิ่งที่ผมรู้สึกดีใจและภูมิใจมากๆ คือการที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัววิทยาลัยดุสิตธานี

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo