หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจการบริการ และ กลุ่มวิชาผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม

เสริมสร้างทักษะแห่งอนาคต เพื่อก้าวสู่สายงานบริหารในธุรกิจบริการ

Dusit Thani College พร้อมมอบรากฐานการบริหารจัดการที่เป็นเลิศในระดับสากล ด้วยหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจการบริการ และ กลุ่มวิชาผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม เพื่อให้นักศึกษาได้มีทักษะครบเครื่อง ทั้งคิดวิเคราะห์ ค้นคว้าวิจัย มีความคิดสร้างสรรค์ และเจราจาสื่อสาร ก้าวสู่การเป็นผู้บริหารและผู้ประกอบการชั้นนำของประเทศ

รู้จักกับ 4 จุดเด่นของหลักสูตร

 • สะดวก เรียนแค่วันเสาร์วันเดียว
 • เร็ว เรียนจบได้ใน 1 ปีครึ่ง แบ่งจ่าย 5 งวด
 • เข้มข้น สอนโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและมืออาชีพในด้านอุตสาหกรรมบริการ
 • ทันสมัย ลืมการเรียนรู้แบบเดิมๆ ไปได้เลย เพราะเราผสมผสานการเรียนรู้ในห้องเรียนกับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ด้วยการเรียนรู้แบบ Hybrid  กับผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จตัวจริง เสียงจริง
 • มี 2 กลุ่มวิชาให้เลือกเรียน นักศึกษาสามารถเลือกเรียนหรือพัฒนาทักษะให้เหมาะสมกับสาขาอาชีพไม่ว่าจะเป็นงานด้านการโรงแรม การท่องเที่ยว และบริการ สำหรับ กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจการบริการ หรือ งานด้านการบริหารจัดการธุรกิจ และการออกแบบธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ หรือ Start-Up ใน กลุ่มวิชาผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม ก็ได้
 • ขยาย connection หรือเพิ่มเครือข่ายทางธุรกิจ กับ อาจารย์ผู้สอนจากภาคอุตสาหกรรมจริง และโอกาสร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานพันธมิตร อาทิ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) สำหรับกลุ่มวิชา Innovative Entrepreneur

มาเรียนรู้ศาสตร์การบริหารสมัยใหม่กับเรา เพื่อการเติบโตทางธุรกิจอย่างไม่หยุดยั้ง!

ค่าเล่าเรียนจนจบหลักสูตร

255,000 บาท (แบ่งจ่าย 5 เทอม)

ระยะเวลาที่เรียน

หลักสูตร 1 ปี ครึ่ง เรียน 1 วันต่อสัปดาห์ (วันเสาร์)

วันที่เริ่มการศึกษา

ภาคเรียนที่ 1 กันยายน – ธันวาคม
ภาคเรียนที่ 2 มกราคม – เมษายน
ภาคเรียนที่ 3 พฤษภาคม – สิงหาคม


ดาวน์โหลดโบรชัวร์หลักสูตรเส้นทางอาชีพ

 • ผู้บริหารในองค์กรภาครัฐและเอกชน
 • ผู้บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมบริการ ด้านท่องเที่ยว และโรงแรม
 • ผู้จัดการโรงแรม / ผู้จัดการบริษัทท่องเที่ยว / เจ้าของธุรกิจอุตสาหกรรมบริการ
 • นักวิชาการ / อาจารย์
 • ผู้ประกอบการธุรกิจ

เรียนจบแล้ว มีงานรองรับ

อัตราการจ้างงานสูงถึง 95%

รายละเอียดเพิ่มเติม

เชฟน้ำฝน สุชารัตน์ ปิยะโชคไพศาล

Executive Sous Chef
ร้าน Copper International Buffet

ความรู้ที่นี่ช่วยในการต่อยอดความสำเร็จในการบริหารจัดการทีมของตัวเอง เพราะทีมที่ดีจะเกิดขึ้นได้ จากการบริหารจัดการที่ดี ฝนเรียนสนุกเพราะได้เรียน แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนที่มาจากหลากหลายอาชีพ และนำเอาความรู้ไปใช้ในการทำงานจริงได้มากมาย

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo