สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท (นานาชาติ)

BBA in Hotel and Resort Management
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท (นานาชาติ)

ข้อมูลหลักสูตร

หลักสูตร
4 ปี​

หน่วยกิตรวมทั้งหมด
137 หน่วย​

ภาคการศึกษา
(สิงหาคมและมกราคม)

ฝึกงานจำนวน
2,000 ชั่วโมง

อยากเป็นตัวจริงด้านการโรงแรมต้องเรียนรู้กับมืออาชีพโดยเฉพาะ! Dusit Thani College ได้รับการรับรองหลักสูตรจากโรงเรียนการโรงแรมโลซาน (École hôtelière de Lausanne) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หนึ่งในโรงเรียนการโรงแรมที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก นักศึกษาจะได้เรียนรู้ เข้าใจถึงแก่น ปฏิบัติจริงกับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมโรงแรมไทยให้เทียบเท่ากับสากล

หลักสูตรของเรามีความเข้มข้น อีกทั้งยังเพิ่มพูนประสบการณ์ด้วยการฝึกงานในโรงแรมชั้นนำของไทยและต่างประเทศ เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีใจรักการบริการได้เข้าทำงานกับโรงแรมในเครือดุสิตทันทีหลังจบการศึกษา การันตีด้วยบัณฑิตหลายต่อหลายรุ่นที่ได้เข้าทำงานในโรงแรมห้าดาวชั้นนำต่างๆ มากมาย

ก้าวไปด้วยกันกับเรา เพราะความเป็นเลิศทั้งหมดรวมอยู่ที่นี่แล้ว!

หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยสถาบันระดับโลก

Semester Overview

โครงการแลกเปลี่ยนกับสถาบันต่างประเทศ

วิทยาลัยดุสิตธานีผสานความร่วมมือกับพันธมิตรในระดับนานาชาติ เพื่อนำเสนอหลักสูตรและการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายและได้มาตรฐานระดับสากล พร้อมทั้งเปิดโอกาสการเพิ่มประสบการณ์ในต่างแดนให้กับนักศึกษาในโครงการ Exchange Program กับสถาบันชั้นนำในหลายประเทศ

well established and here for you

The Instructor

รายชื่อคณาจารย์ประจำหลักสูตร
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท (หลักสูตรนานาชาติ)
วิทยาลัยดุสิตธานี (กรุงเทพฯ)

Simon David Lloyd

Simon David Lloyd

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา
• Bachelor of Science in International Hospitality Management, Ecole Hôtelière de Lausanne, Switzerland
• Master of Philosophy in Inclusive Innovation, University of Cape Town Graduate School of Business, South Africa

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์+66 02 361 7811 ext. 541
อีเมล simon.lloyd@dtc.ac.th

Yanapa Boonparkob

Yanapa Boonparkob

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา
• Ph.D. (Integrated Tourism and Hospitality Management), National Institute of Development Administration (NIDA), 2019
• MSC. (International Business and Entrepreneurship) University of Essex, UK, 2009
• B.A.(Travel Industry Management, Hotel and Tourism), Mahidol University International College, 2006

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์ +66 02 361 7811 ext. 540
อีเมล Yanapa.bo@dtc.ac.th

Patranit Weerachaleepat

Patranit Weerachaleepat

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา
• Bachelor of Arts (Archaeology), Silpakorn University
• Master of Business (Hospitality Management) (Professional practice), Victoria University Graduate

Certificate/Diploma:
Graduate Diploma of Management, Central Queensland University

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์ +66 02 361 7811 ext. 539
อีเมล patranit.we@dtc.ac.th

ประสบการณ์การเรียนของนักศึกษาและศิษย์เก่า​

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo